Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do systemu UNIX

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0800-WSUNIX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Wstęp do systemu UNIX
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Strona przedmiotu: http://www.fizyka.umk.pl/~ig/dlastudentow/1rok/
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Wykład 15h

laboratorium 30h

projekty 15h

praca własna - przygotowanie się do zajęć 45h

Efekty kształcenia - wiedza:

UN_W01 - rozumie pojęcia opisujące konfigurację i stan systemu operacyjnego - ([IS K_W03, K_W06, K_W07], [FT K_W04,K_W08], [F K_W02] [A K_W07])

UN_W02 - potrafi objaśnić fazy uruchamiania systemu komputerowego - ([IS K_W03, K_W06], [FT K_W04,K_W08], [F K_W02] [A K_W07])

UN_W03 potrafi objaśnić sposób zarządzania plikami przez system

operacyjny ([IS K_W03, K_W06], [FT K_W04,K_W08], [F K_W02] [A K_W07])

UN_W04 potrafi objaśnić sposób zarządzania procesami przez system

operacyjny ([IS K_W03, K_W06], [FT K_W04,K_W08], [F K_W02] [A K_W07])

UN_W05 - zna definicję, podstawowe zadania systemu operacyjnego ([IS K_W03, K_W06, K_W07], [FT K_W04,K_W08], [F K_W02] [A K_W07])

UN_W06 - potrafi wymienić podstawowe zalety i wady systemu UNIX i porównać UNIX z innymi systemami operacyjnymi (K_W03, K_W06, K_W07, [FT K_W04,K_W08], [F K_W02] [A K_W07])

Efekty kształcenia - umiejętności:

Student:

UN_U00 - potrafi używać podstawowych edytorów tekstu dostępnych w systemie LINUX - (K_U02, K_U03, K_U07)

UN_U01- potrafi uzyskać informacje o sprzętowej konfiguracji systemu komputerowego (architektura systemu, jednostka centralna, pamięć, interfejsy sieciowe, dyski) - (K_U02, K_U03, K_U07)

UN_U02- potrafi włączać/wyłączać automatycznie uruchamiane przy starcie systemu usługi - (K_U02, K_U03, K_U07)

UN_U03- potrafi uzyskać informację o dostępnych/zainstalowanych pakietach oprogramowania; potrafi wyszukać pakiet w repozytorium/Sieci i go zainstalować - (K_U02, K_U03, K_U07)

UN_U04- potrafi w stopniu podstawowym zarządzać procesami - (K_U02, K_U03, K_U07)

UN_U05- potrafi w stopniu podstawowym zarządzać partycjami, systemami plików i plikami, prawami dostępu - ([IS K_U02, K_U03, K_U07], [FT K_U06], [FiA K_U05] )

UN_U06 - potrafi korzystać z dokumentacji (stron podręcznika systemowego) - ([IS K_U02, K_U03, K_U07], [FT K_U06], [FiA K_U05] )

UN_U07 - potrafi używać i zarządzać systemem UNIX z poziomu konsoli - ([IS K_U02, K_U03, K_U07], [FT K_U06], [FiA K_U05] )

UN_U08 - potrafi znaleźć, rozpoznać i sklasyfikować podstawowe katalogi i pliki konfiguracyjne systemu UNIX - ([IS K_U02, K_U03, K_U07], [FT K_U06], [FiA K_U05] )

UN_U09 - potrafi napisać i uruchomić skrypty w języku powłoki bash.- ([IS K_U02, K_U03, K_U07], [FT K_U06], [FiA K_U05] )

Efekty kształcenia - kompetencje społeczne:

K_K01 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania powodowanego pojawianiem się nowych osiągnięć, nowych technologii, etc. rozumie potrzebę wymiany informacji w grupach osób zajmujących się informatyką,

K_K02 ma świadomość skutków wadliwie działających systemów informatycznych, które mogą doprowadzić do strat moralnych i finansowych, a nawet utraty zdrowia czy zagrożenia życia

K_K03 rozumie potrzebę zachowań profesjonalnych i przestrzegania zasad etykiMetody dydaktyczne:

Wykład z elementami konwersatorium,

laboratorium

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Pełny opis:

Program zajęć:

1.Struktura systemu Unix (jądro, biblioteki, etc)

2.Unix a sieci komputerowe, Internet

3.Unix a inne systemy operacyjne, odmiany systemu Unix, odmiany systemu Linux.

4.Użytkownicy, procesy, powłoki, interfejsy graficzny.

5.Struktura urządzeń i systemy plików. Montowanie urządzeń dyskowych. Nazwy plików i katalogów, nazwy uogólniające, prawa dostępu i ich zmiana, etc.

6.Podstawowe operacje na strukturach plików

7.Przegląd przydatnych narzędzi i programów systemu Unix, jak i dodatków systemu Linux

8.Edytory tekstowe

9.Wielozadaniowość, strumienie, kontrola procesów. Kontrola konstrukcji wywołania polecenia

10.Metody archiwizacji systemu Unix, metody instalacji pakietów w systemie Linux

11.Nauka pisania skryptów

12 Narzędzia Unix związane z sieciami komputerowymi.

Literatura:

1. P. Silvester, System operacyjny Unix

2. M. Sobel, A practical guid to the unix system.

3. Mendel Cooper, Advanced Bash-Scripting Guide (http://tldp.org/LDP/abs/html/index.html)

4. Robbins, Beebe: "Programowanie skryptów powłoki"

5. A. Silberschatz, J.L. Peterson, G. Gagne, Podstawy systemów operacyjnych. WNT, Warszawa 2005.

6. W. Stallings, Systemy operacyjne. Robomatic, Wrocław 2004.

Literatura uzupełniająca:

1. The Linux System Administrator's Guide SAG

2. The Linux Documentation Project SAG

3. Dokumentacja systemu UNIX: podręcznik użytkownika (UNIX User's Reference Manual)

4. Dokumentacja systemu UNIX: podręcznik administratora (UNIX 5. Administrator's Reference Manual)

6. Cameron: "GNU Emacs Leksykon kieszonkowy"

7. S. Prata, D. Martin, Biblia systemu UNIX V. Polecenia i programy użytkowe. LT&P, Warszawa,

8. Evi Nemeth, Garth Snyder, Trent R. Hein, Ben Whaley, Unix i Linux. Przewodnik administratora systemów. Wydanie IV, Helion 2011,

Metody i kryteria oceniania:

1. Bieżąca praca na zajęciach. (UN_W01- UN_W05, UN_U00- UN_U09, K_K01- K_K03)

2. Wejściówki. (UN_W01- UN_W05, UN_U00- UN_U09, K_K01- K_K03)

3. Kolokwia pisemne z bezpośrednim wykorzystaniem komputera. (UN_W01- UN_W05, UN_U00- UN_U09, K_K01- K_K03)

4. Realizacja zadanych zadań praktycznych. (UN_W01- UN_W05, UN_U00- UN_U09, K_K01- K_K03)

Laboratoria zaliczane na podstawie 2 kolokwiów. Do zaliczenia konieczne 50% mozliwych punktów.

Zaliczenie wykładu na podstawie zaliczonych ćwiczeń. Mozliwość wcześniejszego zaliczenia materiału.

Zaliczenie ćwiczeń - na ocenę na podstawie kolokwiów - praktycznych przy komputerze. Aby zaliczyć student musi uzyskać 50% punktów/zadań, które ma do wykonania na kolokwium. Dodatkowo na moich zajęciach (Ireneusz Grabowski) dopuszczam zaliczenie przedmiotu na początku semestru (jeśli ktoś jest wystarczająco dobry i obeznany z LINUXem )

Kryteria oceniania:

0-49% ndst

50-59% dst

60-69% dst+

70-79% db

80-89% db+

90-100% bdb

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Grabowski
Prowadzący grup: Piotr Ablewski, Krzysztof Dobosz, Ireneusz Grabowski, Rafał Linowiecki, Jan Nikadon, Mateusz Ogrodnik, Marek Orliński, Szymon Śmiga, Aleksandra Wołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Grabowski
Prowadzący grup: Ireneusz Grabowski, Marek Grochowski, Rafał Linowiecki, Jan Nikadon, Marek Orliński, Carole Roskowiński, Marek Różański, Piotr Różański, Szymon Śmiga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.