Nicolaus Copernicus University in Torun - Central Authentication Service
Strona główna

3D Graphics: OpenGL

General data

Course ID: 0800-3D-OGL
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (0613) Software and applications development and analysis The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: 3D Graphics: OpenGL
Name in Polish: Grafika 3D: OpenGL
Organizational unit: Faculty of Physics, Astronomy and Informatics
Course groups: (in Polish) Przedmioty do wyboru dla Informatyki Stosowanej s1
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Prerequisites:

(in Polish) - podstawy programowania w C++, w tym programowania obiektowego

- podstawy programowania dla systemu Windows w środowisku Visual Studio

Total student workload:

(in Polish) Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (30h):

- udział w laboratorium – 30h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (25h):

- czas poświęcony na pracę indywidualną potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu – 15h

- czasy wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania – 10h


Łącznie: 55 godz. (2 ECTS)


Learning outcomes - knowledge:

(in Polish) W1: Ma wiedzę dotyczącą tworzenia grafiki 3D w OpenGL, oraz zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z tego zakresu – KW09

W2: Ma wiedzę pozwalającą na wykorzystanie dodatkowych bibliotek ułatwiających pracę w OpenGL – K_W09

W3: Ma wiedzę z matematyki pozwalającą na zrozumienie operacji macierzowych realizowanych przez OpenGL – K_W01


Learning outcomes - skills:

(in Polish) U1: Potrafi wykorzystać wiedzę matematyczną do zrozumienia całego aparatu matematycznego sterowania obiektami i perspektywą w OpenGL – K_U01, K_U02

U2: Potrafi programować aplikacje wykorzystujące grafikę 3D w OpenGL w języku obiektowym – K_U08, KU_10

Learning outcomes - social competencies:

(in Polish) K1: Potrafi przekazywać informację na temat aktualnych możliwości tworzenia grafiki trójwymiarowej w OpenGL – K_K04

Teaching methods:

(in Polish) - laboratoryjna – wspólne rozwijanie projektów

Exploratory teaching methods:

- laboratory

Short description: (in Polish)

Przedmiotem kursu jest OpenGL, czyli popularny interfejs programistyczny służący do tworzenia aplikacji z grafiką 3D.

W ostatnich latach został on całkowicie zreformowany w efekcie czego większość książek i materiałów na jego temat stała się nieaktualna. Kurs adresowany jest zarówno dla początkujących programistów grafiki 3D jak i dla tych którzy chcieliby "przesiąść się" na nową wersję OpenGL'a.

Full description: (in Polish)

1. Inicjowanie okna w tradycyjnym OpenGL

2. Macierze w OpenGL i współrzędne jednorodne

3. Tworzenie kontekstu renderowania. Profil Zgodności. Rozszerzenia

4. Profil rdzenny. Bufory

5. Shadery

6. Macierze używane w grafice 3D

7. Sterowanie kamerą

8. Aktorzy. Rysowanie brył. Animacja

9. Oświetlenie. Model Phonga

10. Cienie rzucane

11. Odwzorowywanie tekstur

Bibliography: (in Polish)

1. J. Matulewski Grafika 3D czasu rzeczywistego. Nowoczesny OpenGL, PWN 2014

2. http://www.opengl-tutorial.org/

3. http://www.swiftless.com/opengl4tuts.html

4. http://www.rastertek.com/tutgl40.html

5. http://antongerdelan.net/opengl/

6. http://www.songho.ca/opengl/

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metody oceniania:

kolokwium- W1, W2, W3, U1, U2, K1

Kryteria oceniania:

Laboratorium: zaliczenie na ocenę na podstawie krótkich kolokwiów wstępnych na każdych zajęciach

ndst – <50%

dst- 50% - 59%

dst plus- 60% - 69%

db- 70% - 79%

db plus- 80% - 89%

bdb- >90%

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-21 - 2022-09-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Laboratory, 30 hours more information
Coordinators: Marcin Sylwestrzak
Group instructors: Marcin Sylwestrzak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Laboratory - Grading

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-20 - 2023-09-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Laboratory, 30 hours more information
Coordinators: Marcin Sylwestrzak
Group instructors: Marcin Sylwestrzak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Laboratory - Grading

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-20 - 2024-09-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Laboratory, 30 hours more information
Coordinators: Marcin Sylwestrzak
Group instructors: Marcin Sylwestrzak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Laboratory - Grading

Classes in period "Summer semester 2024/25" (future)

Time span: 2025-02-24 - 2025-09-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Laboratory, 30 hours more information
Coordinators: Marcin Sylwestrzak
Group instructors: Marcin Sylwestrzak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Laboratory - Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Nicolaus Copernicus University in Torun.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)