Nicolaus Copernicus University in Torun - Central Authentication Service
Strona główna

(in Polish) Fizyka-wyrównanie

General data

Course ID: 0800-FIZ-W
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (0533) Physics The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: (unknown)
Name in Polish: Fizyka-wyrównanie
Organizational unit: Faculty of Physics, Astronomy and Informatics
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 0.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Short description: (in Polish)

Głównym celem kursu wyrównawczego z fizyki jest pomoc w opanowaniu materiału omawianego na zajęciach z Fizyki dla studentów I roku różnych specjalności w oparciu o wybrane zagadnienia i metody omawiane w szkole średniej na poziomie rozszerzonym z fizyki

Full description: (in Polish)

Ramowy plan zagadnień poruszanych na zajęciach:

• Zapis wielkości fizycznych i ich jednostek (4h)

1. Układ SI: jednostki podstawowe i złożone

2. Przedrostki SI

3. Przeliczanie wielkości między jednostkami

1. Notacja wykładnicza

4. Jednostki pozaukładowe, przeliczanie między układami jednostek

• Wielkości fizyczne (2h)

1. Definicje wybranych wielkości fizycznych

2. Wielkości addytywne i nieaddytywne

• Przekształcanie równań (6h)

1. Zależności liniowe

2. Zależności kwadratowe

3. Zależności potęgowe, wykładnicze i logarytmiczne

4. Zależności trygonometryczne i cyklometryczne

• Metody graficzne w fizyce (4h)

1. Sporządzanie rysunków

2. Elementy geometrii analitycznej

1. Dwuwymiarowy układ współrzędnych kartezjańskich

2. Trójwymiarowy układ współrzędnych kartezjańskich

1. Skrętność układu

3. Układy biegunowy, walcowy i sferyczny

3. Rysowanie stereometryczne

4. Graficzne operacje na wektorach

• Stosowanie przybliżeń (4h)

1. Intuicja w pomijaniu słabych efektów

2. Przybliżanie wyrażeń matematycznych

3. Elementy rachunku błędów

1. Niepewności prostych wielkości złożonych

• Podobieństwo w fizyce (2h)

1. Znajdowanie rozwiązań zagadnienia dzięki znajomości rozwiązań zagadnień opisanych podobnymi równaniami

• Symetria w fizyce (2h)

1. Wnioskowanie o własnościach symetrycznych układów fizycznych

• Przykłady zastosowań rachunku różniczkowego i całkowego w fizyce (4h)

1. Definiowanie prędkości przez pochodną

2. Równowaga

3. Obliczanie wybranych parametrów bryły sztywnej

• Eksperymenty myślowe (2h)

Bibliography: (in Polish)

1. D. Haliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki

2. M. Sands, R. Feynman, Feynmana wykłady z fizyki

Learning outcomes: (in Polish)

Efekty kształcenia – wiedza

Student

W01 - zna i poprawnie stosuje elementarne pojęcia z zakresu fizyki,

W02 - potrafi przeprowadzić poprawne rozumowanie niezbędne do opisu elementarnych zjawisk fizycznych.

Efekty kształcenia – umiejętności

Student

U01 - potrafi poprawnie zapisywać wielkości fizyczne wraz z ich jednostkami,

U02 - przekształcać równania opisujące zjawiska fizyczne,

U03 - zauważyć szczególne własności wybranych układów fizycznych i poprawnie stosować je w rozumowaniu.

Efekty kształcenia – kompetencje społeczne

K01 – jest świadomy ograniczeń swej wiedzy z zakresu fizyki

Efekt przedmiotowy K01 realizują efekty kierunkowe:

K_K01 dla AS,

K_K01 dla F,

K_K01 dla FT,

K_K01 dla AiR,

K_K06 dla IS.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Ocena na podstawie testu/sprawdzianu końcowego.

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-02-20
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Tutorial, 30 hours more information
Coordinators: Jacek Jurkowski, Łukasz Kłosowski
Group instructors: Artur Czerwiński, Łukasz Kłosowski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Pass/Fail
Tutorial - Pass/Fail
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Nicolaus Copernicus University in Torun.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)