Nicolaus Copernicus University in Torun - Central Authentication Service
Strona główna

(in Polish) Miernictwo komputerowe

General data

Course ID: 0800-MIERKO-Wyk
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Miernictwo komputerowe
Organizational unit: Faculty of Physics, Astronomy and Informatics
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 OR 2.00 (depends on study program) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Prerequisites:

(in Polish) Student powinien posiadać wiedzę z podstaw elektroniki. Wymagane jest również zaliczenie przedmiotów: Fizyka ogólna i Matematyczne podstawy metrologii.

Total student workload:

(in Polish) - godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30h (wykład),

- czas poświęcony na pracę indywidualną potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 45h

Łącznie : 75 h (3 ECTS)


Learning outcomes - knowledge:

(in Polish) Po zakończeniu kursu uczestnik:

W1: posiada podstawową wiedzę z metrologii dotyczącą w szczególności przetworników i czujników pomiarowych, zna analogowe i cyfrowe systemy pomiarowe do pomiaru wielkości elektrycznych i nieelektrycznych (K_W03 dla AiR, K_W06 dla fizyki technicznej),


W2: posiada wiedzę na temat budowy i zasady działania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych stosowanych w metrologii


(K_W08 dla AiR, K_W06, K_W08 dla fizyki technicznej)


W3: posiada wiedzę z zakresu modelowania, w tym także z użyciem przyrządów wirtualnych, oraz analizy danych pomiarowych z użyciem właściwie dobranych środowisk programistycznych (K_W04 dla AiR, K_W03 dla fizyki technicznej)

Learning outcomes - skills:

(in Polish) Po zakończeniu kursu uczestnik:


U1: potrafi uzupełniać wiedzę związaną z metrologią korzystając z literatury, dokumentacji, internetu (K_U01 dla AiR, K_U03 dla fizyki technicznej)

Learning outcomes - social competencies:

(in Polish) Po zakończeniu kursu uczestnik:


K1: potrafi krytycznie ocenić wiedzę z zakresu metrologii i dostrzegać jej aspekty pozatechniczne (K_K01, K_K05 dla AiR, K_K01, K_K02 dla fizyki technicznej)

Teaching methods:

(in Polish) Metody dydaktyczne podające:

- opis

- wykład informacyjny (konwencjonalny)


Observation/demonstration teaching methods:

- display

Expository teaching methods:

- description
- informative (conventional) lecture

Exploratory teaching methods:

- brainstorming
- observation
- project work

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest omówienie zagadnień związanych z praktyczną stroną metrologii (miernictwem). Poruszane są problemy budowy systemów pomiarowych zarówno cyfrowych jak i analogowych. Omówiono przykładowe rozwiązania realizacji pomiaru różnych wielkości oraz sposoby przetwarzania i reprezentacji sygnału. Szczególny nacisk położono na rozwiązania z wykorzystaniem komputera jako narzędzia do obróbki i magazynowania danych.

Full description: (in Polish)

1. Wstęp do metrologii

2. Wzorce i jednostki miar

3. Dokładność pomiaru oraz błędy pomiarowe

4. Przetworniki i czujniki pomiarowe

5. Analogowe systemy pomiarowe

6. Cyfrowe systemy pomiarowe

7. Pomiar wielkości elektrycznych i nieelektrycznych

8. Przyrządy wirtualne

9. Modelowanie i analiza danych pomiarowych.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. Prezentacja do wykładu

2. Instrukcje do pracowni oraz literatura wymieniona w instrukcji do danego ćwiczenia

3. S. Tumański, Technika pomiarowa, WNT 2007

4.J.Dusza, P.Gąsior, G.Tarapata, Podstawy pomiarów, OW PW 2019

5. Chwaleba A., Poniński M., Siedlecki A.: Metrologia elektryczna, WNT 2015

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Efekty kształcenia W1, W2 oraz W3 oraz umiejętność U1 są weryfikowane poprzez egzamin. Mogą pojawić się pytania dotyczące rozwiązania rzeczywistego problemu lub analizy optymalnego rozwiązania (weryfikacja efektu uczenia się U1 i K1). Wymaga to dokładnego zapoznania się z przedstawionym materiałem oraz aktywnego podejścia do przedmiotu. Egzamin odbywa się w formie pisemnej.

Kryteria oceniania:

50-60% - ocena: 3

60-70% - ocena: 3+

70-80% - ocena: 4

80-90% - ocena: 4+

90-100% - ocena 5

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-02-20
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lecture, 30 hours more information
Coordinators: Michał Pawlak
Group instructors: Michał Pawlak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Examination
Lecture - Examination

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-02-19
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lecture, 30 hours more information
Coordinators: Michał Pawlak
Group instructors: Michał Pawlak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Examination
Lecture - Examination

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-02-19
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lecture, 30 hours more information
Coordinators: Michał Pawlak
Group instructors: Michał Pawlak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Examination
Lecture - Examination

Classes in period "Winter semester 2024/25" (future)

Time span: 2024-10-01 - 2025-02-23
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lecture, 30 hours more information
Coordinators: Michał Pawlak
Group instructors: Michał Pawlak
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Examination
Lecture - Examination
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Nicolaus Copernicus University in Torun.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)