Nicolaus Copernicus University in Torun - Central Authentication Service
Strona główna

Astrophysics laboratory 1

General data

Course ID: 0800-PATEO1
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (0530) Physical sciences The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Astrophysics laboratory 1
Name in Polish: Pracownia astrofizyki teoretycznej I
Organizational unit: Faculty of Physics, Astronomy and Informatics
Course groups: (in Polish) Przedmioty z astronomii dla AS2
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Prerequisites:

(in Polish) brak

Type of course:

(in Polish) kanon

Total student workload:

(in Polish) Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 45 godz.):

- udział w laboratoriach - 45 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 45 godz.):

- przygotowanie do bierzących zajęć oraz sporządzenie raportu - 45 godz.


Łącznie: 90 godz. (3 ECTS)

Learning outcomes - knowledge:

(in Polish) W1: zna podstawowe procesy dynamiczne istotne w ewolucji układów planetarnych (efekt kierunkowy K_W01, K_W03)

W2: zna wybrane metody numeryczne wykorzystywane w zagadnieniach mechaniki nieba (efekt kierunkowy K_W02)

W3: zna wybrane aktualne zagadnienia badawcze w obszarze badań systemów planetarnych (efekt kierunkowy K_W05)

Learning outcomes - skills:

(in Polish) U1: potrafi wykorzystać oprogramowanie do analizy planetarnego problemu N-ciał (efekt kierunkowy K_U01, K_U03, K_U04)

U2: potrafi samodzielnie opracować proste programy obliczeniowe w wybranym języku programowania (efekt kierunkowy K_U01, K_U03, K_U08)

Learning outcomes - social competencies:

(in Polish) K1: wie jak korzystać z artykułów naukowych w celu uzupełniania braków wiedzy (efekt kierunkowy K_K01)

K2: ma świadomość znaczenia rzetelności i uczciwości w procesie badawczym oraz przy opracowywaniu wyników badań (efekt kierunkowy K_K02)

Teaching methods:

(in Polish) - klasyczna metoda problemowa

- laboratoryjna

Observation/demonstration teaching methods:

- display

Expository teaching methods:

- description

Exploratory teaching methods:

- classic problem-solving
- laboratory

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają formę pracowni komputerowej i poświęcone są metodom numerycznym i specjalistycznemu oprogramowaniu, mającym zastosowanie we współczesnej astrofizyce teoretycznej. Szczegółowy zakres tematów zależny jest od osoby prowadzącej zajęcia i jej tematyki badań, co gwarantuje zapoznanie studenta z aktualnym stanem tej dziedziny.

Full description: (in Polish)

Student realizuje kolejno przedstawione tematy w formie zadań polegających na obliczeniach numerycznych i opracowaniu raportu. Przewidziane są następujące tematy ogólne:

• Rozwiązywanie układów równań różniczkowych zwyczajnych pierwszego rzędu za pomocą samodzielnie opracowanych programów oraz oprogramowania dostępnego w domenie publicznej

• Analiza numeryczna planetarnego zagadnienia dwóch ciał

Bibliography: (in Polish)

1. S. Wierzbiński, "Mechanika nieba", Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973

2. W. H. Press i in., "Numerical recipes", Cambridge University Press, 2007

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metody oceniania:

raport z wykonanych zadań - W1, W2, W3, U1, U2, K1, K2

Kryteria oceniania:

średnia z ocen wykonania poszczególnych zadań

Practical placement: (in Polish)

nie dotyczy

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-02-20
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Laboratory, 45 hours more information
Coordinators: Cezary Migaszewski
Group instructors: Cezary Migaszewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Laboratory - Grading

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-02-19
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Laboratory, 45 hours more information
Coordinators: Cezary Migaszewski
Group instructors: Cezary Migaszewski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Laboratory - Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Nicolaus Copernicus University in Torun.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)