Nicolaus Copernicus University in Torun - Central Authentication Service
Strona główna

3D objects graphic design

General data

Course ID: 0800-PROB3D
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (0613) Software and applications development and analysis The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: 3D objects graphic design
Name in Polish: Projektowanie obiektów 3D
Organizational unit: Faculty of Physics, Astronomy and Informatics
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Prerequisites:

(in Polish) brak

Total student workload:

(in Polish) Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (30h):

laboratorium - 30h


Praca własna studenta:

- czas na wykonanie zadań i przygotowanie się do zaliczenia – 20h

- czas na przygotowanie się do zaliczenia w formie otwartego przeglądu prac - 10h


Razem: 60h (2 ECTS)

Learning outcomes - knowledge:

(in Polish) Student:

W1: potrafi tworzyć własne obiekty 3D (K_W01, K_W02)

W2: posiada rozbudowaną wiedzę w zakresie zaawansowanych technik modelowania, posiada wiedzę o przydatnych narzędziach, płynnie porusza się w programach (K_W03)

W3: posiada wiedzę pozwalającą w ponadpodstawowy sposób pracować samodzielnie, kreować świat 3D, opracowywać zbiory obiektów dedykowane dla gier (K_W05)Learning outcomes - skills:

(in Polish) Student:

U1: potrafi budować wirtualne modele 3D na bazie blueprint’ów

U2: posiada rozszerzone umiejętności pracy grupowej, potrafi efektywnie pracować w grupie i efektywnie wykorzystywać niezbędne narzędzia, wykorzystuje czas swój i współpracowników, potrafi rozwiązać proste problemy (K_U07)

U3: potrafi efektywnie wymieniać informacje związane z grami komputerowymi, obiektami i animacją, używając języka ojczystego a także angielskiego, umie korzystać z wiedzy zapisanej w języku ojczystym i języku angielskim, potrafi przygotować dokumentację, prezentację oraz omówić projekt w języku angielskim (K_U02)

U4: potrafi tworzyć tekstury, oświetlenie, modyfikować modele 3D w trakcie procesu projektowego, tworzyć sceny, potrafi ocenić nowe technologie, nowe narzędzia programistyczne, diagnostyczne, potrafi dokonać ich wyboru do realizacji zadanych problemów (K_U01, K_U04)


Learning outcomes - social competencies:

(in Polish) Student:

K1: student działa i myśli w sposób kreatywny i przedsiębiorczy, rozwiązując problemy występujące w środowisku 3D (K_K06)

K2: potrafi pracować indywidualnie i w zespole informatyków, w tym także potrafi zarządzać swoim czasem oraz podejmować zobowiązania i dotrzymywać terminów (K_K04)

K3: potrafi wykazać się skutecznością w realizacji projektów o charakterze społecznym, naukowo-badawczym lub programistyczno-wdrożeniowym, wchodzących w program studiów lub realizowanych poza studiami (K_K04)


Teaching methods:

(in Polish) pokaz i omawianie przykładowych projektów

Expository teaching methods:

- description
- discussion
- informative (conventional) lecture
- problem-based lecture

Online teaching methods:

- methods developing reflexive thinking

Short description: (in Polish)

Przedmiot Projektowanie obiektów 3D obejmuje szeroki zakres działań związanych z nauką tworzenia i edytowania brył przestrzennych, swobodnego modelowania i przygotowywania obiektów 3D do środowiska gier komputerowych. Opracowywania paczek assetów niezbędnych do dalszej pracy.

Full description: (in Polish)

Zagadnienia omawiane w trakcie zajęć:

1. Blender – interfejs i edytory

2. Selekcja i manipulacja obiektami

3. Grafika koncepcyjna i obrazy referencyjne

4. Modelowanie za pomocą krzywych

5. Modelowanie za pomocą brył

6. Zaawansowane modelowanie

7. Topologia i modyfikatory

8. Rzeźbienie – narzędzia, optymalizacja i etapy

9. Tekstury: malowanie i wypalanie

10. Silniki renderujące - Cycles

11. Siatki UV tworzenie i edycja

12. Materiały w projektowaniu 3D

13. Kamery i podstawy animacji

13. Praca ze światłami i renderowanie

14. Opracowywanie własnej sceny i paczki assetów do gry

Bibliography: (in Polish)

- Piotr Chlipalski, Blender. Architektura projektowanie, Helion, 2018

- Ben Simonds, Blender. Praktyczny przewodnik po modelowaniu, rzeźbieniu i renderowaniu, Helion, 2014

- Mike Geig, Unity. Przewodnik projektanta gier, Helion, 2015

- Alan Thorn, Praktyczne Tworzenie Gier Unity i Blender, Helion, 2015

- K. Bilczyński, W. Pazdur. Modelowanie w programie Maya. Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2011

- Todd Palamar, Mastering Autodesk Maya 2016: Autodesk Official Press, 2016

- Wprowadzenie do grafiki komputerowej, Praca zbiorowa, tłum. z ang. Jan Zabrodzi, WNT, Warszawa 2011

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Student uzyskuje zaliczenie z oceną.

Warunkiem zaliczenia jest

- obecność na zajęciach (U2 i U3);

- wykonanie prac zaliczeniowych, przygotowanie paczki obiektów 3D potrzebnych do dalszej pracy w środowisku 3D (W1, W2, W3, U1, U4);

- stworzenie modeli 3D z wykorzystaniem przyswajanych w czasie zajęć umiejętności, znajomość różnych sposobów modelowania (W1-W3, U1-U4).

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-21 - 2022-09-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Laboratory, 30 hours more information
Coordinators: Jacek Matulewski
Group instructors: Katarzyna Rumińska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Laboratory - Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Nicolaus Copernicus University in Torun.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)