Nicolaus Copernicus University in Torun - Central Authentication Service
Strona główna

(in Polish) Translatorium - język francuski (s1)

General data

Course ID: 0951-F-S1-2-TRFRANC
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (0223) Philosophy and ethics The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: (unknown)
Name in Polish: Translatorium - język francuski (s1)
Organizational unit: Faculty of Philosophy and Social Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Prerequisites:

(in Polish) Podstawowa znajomość języka francuskiego

Total student workload:

(in Polish) Łącznie 100 godz. W tym:


- 30 godz. ćwiczeń (zajęcia z nauczycielem);


- 70 godz. pracy własnej (wstępne samodzielne opracowanie tekstu; opanowanie słownictwa; porównanie z innymi dostępnymi przekładami na języki obce; opracowanie notatek; redakcja tekstu).
Learning outcomes - knowledge:

(in Polish) Zna podstawowe słownictwo filozoficzne w języku obcym i polskim.

Learning outcomes - skills:

(in Polish) Samodzielnie tłumaczy z języka obcego na język polski prosty tekst filozoficzny.

Learning outcomes - social competencies:

(in Polish) Potrafi korzystać z umiejętności innych uczestników zajęć.

Potrafi pracować systematycznie.

Umie pracować w grupie.

Teaching methods:

(in Polish) - ćwiczeniowa

- laboratoryjna

Exploratory teaching methods:

- laboratory
- practical

Short description: (in Polish)

Zajęcia poświęcone są kształceniu umiejętności przekładu tekstu filozoficznego na język polski.

Translatorium przeznaczone jest dla studentów Instytutu Filozofii dysponujących podstawową znajomością języka francuskiego konieczną przy lekturze tekstów.

Cele: przyswojenie przez uczestników praktycznej biernej znajomości języka francuskiego i podstaw translacji.

Full description: (in Polish)

Celem zajęć jest kształtowanie wysoko specjalistycznych kompetencji tłumacza tekstu filozoficznego. Studenci poznają narzędzia oraz warsztat pracy tłumacza i podejmują próby stosowania sprawdzonych technik translacji pod opieką nauczyciela.

Praca odbywa się nad stosunkowo prostym tekstem filozoficznym, ale zawierającym bogatą terminologię filozoficzną. Daje to możliwość przyswojenia pojęć i terminów, które rzadko używane są na zwykłych lektoratach językowych.

Poza kształceniem umiejętności sporządzenia poprawnego przekładu i poznawaniem nowego słownictwa, studenci doskonalą znajomość języka polskiego, wzbogacają słownictwo oraz ćwiczą poprawność stylistyczną.

Bibliography: (in Polish)

Dostępne słowniki i kompendia gramatyczne. Teksty źródłowe w języku francuskim oraz pomocnicze w językach angielskim, niemieckim, czasem rosyjskim.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Bieżąca praca zespołowa (umiejętność aktywnego tłumaczenia) i indywidualna (przygotowanie do zajęć, przygotowanie słówek, wstępna obróbka tekstu).

Practical placement: (in Polish)

-

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-02-20
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class: (unknown)
Coordinators: (unknown)
Group instructors: (unknown)
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Nicolaus Copernicus University in Torun.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ contact accessibility statement USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)