Nicolaus Copernicus University in Torun - Central Authentication Service
Strona główna

Information Quality Assessment

General data

Course ID: 2401-AI-OJ-11-s1
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (0322) Library, information and archival studies The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Information Quality Assessment
Name in Polish: Ocena jakości informacji
Organizational unit: Faculty of Philosophy and Social Sciences
Course groups: (in Polish) Architektura informacji - I rok s1 - sem. zim
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Prerequisites:

(in Polish) Brak.

Total student workload:

(in Polish) Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):- udział w laboratoriach – 20 godz.Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):- przygotowanie do laboratoriów – 20 godz.- stworzenie projektu zaliczeniowego – 30 godz. - czytanie literatury i przygotowanie do zaliczenia – 20 godz.Łącznie: 90 godz. (3 ECTS)

Learning outcomes - knowledge:

(in Polish) W1: Posiada wiedzę o metodach budowania dobrych zasobów cyfrowych oraz potrzebach ich użytkowników - K_W02, K_W03, K_W08W2: Posiada wiedzę dotyczącą metod i kryteriów oceny jakości zasobów cyfrowych – K_W03, K_W10W3: Posiada wiedzę o narzędziach i strategiach wyszukiwania informacji - K_W09

Learning outcomes - skills:

(in Polish) U1: Dobiera narzędzia wyszukiwania informacji odpowiednio do rodzaju zasobów cyfrowych – K_U07U2: Weryfikuje i ocenia jakość wykonania stron WWW – K_U08

Learning outcomes - social competencies:

(in Polish) K1: Ma świadomość konieczności doboru właściwych metod i technik tworzenia dobrych zasobów cyfrowych K_K02K2: Potrafi dokonać wyboru narzędzi wyszukiwawczych stosownie do potrzeb informacyjnych

Teaching methods:

(in Polish) Metoda dydaktyczna podająca:- wykład konwersatoryjnyMetody dydaktyczne poszukujące:- laboratoryjna- projektu

Short description: (in Polish)

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje podstawy terminologiczne, metodologiczne i teoretyczne oceny jakości informacji i zasobów sieciowych.

Full description: (in Polish)

Laboratoria przybliżają podstawowe zagadnienia związane z oceną jakości zasobów elektronicznych oraz wykształcają umiejętności z tym związanie. Zajęcia przybliżają też specyficzne podejścia i metody oceny jakości oraz badań użytkowania zasobów cyfrowych. jakością, normy i inne standardy z nimi związane.

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa

Badania jakościowe publikacji elektronicznych[on-line]. Dostępny w World Wide Web: http:skryba.inib.uj.edu.pl/~nahotko/badania/kwestionariusze.htm

Bednarek-Michalska, Ocena jakości bibliotekarskich serwisów informacyjnych udostępnianych w Internecie, Biuletyn EBIB [on-line] 2/2002. Dostępny w World Wide Web: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/31/michalska.php

Bednarek-Michalska, Ocena jakości informacji elektronicznej. Pułapki sieci, Biuletyn EBIB [on-line] 5/2007. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/2007/86/a.php?bednarek

Dobrogowska-Schlebusch, Ocena jakości informacji medycznej dostępnej w Internecie – jako zadanie dla bibliotek, Biuletyn EBIB [on-line] 3/2007. Dostępny w World Wide Web: http://www.ebib.info/2007/84/a.php?dobrogowska_

Formularze do oceny ilościowej [on-line]. Dostępny w World Wide Web: http://skryba.inib.uj.edu.pl/~nahotko/badania/formularze.htmHCI w rozwoju interfejsów użytkownika.

Krótki przegląd metodyki HCI hci.pjwstk.edu.pl/prezentacje/slajdy-KN-HCI-2008-01-21-MSikorski.pdf

Jarosz, Kryteria oceny szaty graficznej stron internetowych wykorzystywanych w edukacji [on-line]. Dostępny w World Wide Web: www.jarosz.up.krakow.pl/ARTYKULY/jarosz%202005.pdfKomunikacja człowiek-komputer [on-line]. Dostępny w World Wide Web: www.ajd.czest.pl/~imi/lstepien/files/2015/10/KCK_11.pdf

Krótki traktat o web usability – czyli gdzie mam kliknąć [on-line]. Dostępny w World Wide Web: kazimirowicz.pl/pliki/poradnik-web-usability.pdf

Swoboda, Jakość informacji W: Zawód infobroker. Polski rynek informacji red. S. Cisek, A. Januszko-Szakiel, Warsawa 2015, s. 238-257.

Usługi w Internecie wiosna 2016www.gogolek.com/PrezentacjeKTI/4%20Uslugi%20IV%202010.pdf

Literatura uzupełniająca:

Biblioteki w internecie - audyt użyteczności serwisów bibliotecznych [on-line]. Dostępny w world wide web: http:// http://frsi.org.pl/biblioteki-w-internecie-audyt-uzytecznosci-serwisow-bibliotecznych/ Kasperski, Boguska-Torbicz: Projektowanie stron www. Użyteczność w praktyce. Helion, Gliwice 2008, Krug: Nie każ mi myśleć.

O życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych. Wydanie II Helion, Gliwice 2006,

Nielsen, Loranger: Optymalizacja funkcjonalności serwisów internetowych. Helion, Gliwice 2007

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Laboratorium:1. Obecność i aktywność w zajęciach dydaktycznych (możliwe dwie nieobecności) – W1, W2, W3,U1, U2, 2. Indywidualne zadanie praktyczne (projekt) z wykorzystaniem poznanych rozwiązań – analiza, ocena i porównanie oceny jakości wybranych zasobów WWW – W2, W33.

Prezentacja indywidualnych projektów oraz odpowiedź z zakresu wykorzystanych w nim rozwiązań – W2, W3Kryteria oceniania: - aktywność na zajęciach (do 20% oceny)- przygotowanie projektu (do 60% oceny)- prezentacja projektu i odpowiedź ustna (do 20% oceny)Ostateczna ocena z zajęć:5 – 90% i więcej4+ – 80% do 89%4 – 70% do 79%3+ – 60% do 69%3 – 50% do 59%2 – 49% i poniżej

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy.

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-02-20
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Laboratory, 20 hours, 15 places more information
Coordinators: Ewa Głowacka
Group instructors: Ewa Głowacka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Laboratory - Grading

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-02-19
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Laboratory, 20 hours, 15 places more information
Coordinators: Ewa Głowacka
Group instructors: Ewa Głowacka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Laboratory - Grading

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-02-19
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Laboratory, 20 hours, 15 places more information
Coordinators: Ewa Głowacka
Group instructors: Ewa Głowacka
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Laboratory - Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Nicolaus Copernicus University in Torun.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ contact accessibility statement USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)