Nicolaus Copernicus University in Torun - Central Authentication Service
Strona główna

Information Architecture Theory

General data

Course ID: 2401-AI-TA-21-s1
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (0322) Library, information and archival studies The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Information Architecture Theory
Name in Polish: Teoria architektury informacji
Organizational unit: Faculty of Philosophy and Social Sciences
Course groups: (in Polish) Architektura informacji - II rok s1 - sem. zim.
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Total student workload:

(in Polish) Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach – 15 godz.

- udział w laboratoriach – 15 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do laboratoriów – 15 godz.

- stworzenie projektu zaliczeniowego – 15 godz.

- czytanie literatury i przygotowanie do egzaminu – 30 godz.


Łącznie: 90 godz. (3 ECTS)

Wykłady w r. akad. 2020-2021 prowadzone są synchronicznie na MTeams, materiały dostępne na Moodle.

Learning outcomes - knowledge:

(in Polish) W1: Posiada wiedzę o metodach budowania dobrych zasobów cyfrowych oraz potrzebach ich użytkowników - K_W02, K_W03, K_W08

W2: Posiada wiedzę dotyczącą metod i kryteriów oceny jakości zasobów cyfrowych – K_W03, K_W10

W3: Posiada wiedzę o narzędziach i strategiach wyszukiwania informacji - K_W09


Learning outcomes - skills:

(in Polish) U1: Dobiera narzędzia wyszukiwania informacji odpowiednio do rodzaju zasobów cyfrowych – K_U08

U2: Weryfikuje i ocenia jakość wykonania stron WWW – K_U08


Learning outcomes - social competencies:

(in Polish) K1: Ma świadomość konieczności doboru właściwych metod i technik tworzenia dobrych zasobów cyfrowych - K_K02

Teaching methods:

(in Polish) Metoda dydaktyczna podająca:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

- projektu


Expository teaching methods:

- participatory lecture

Exploratory teaching methods:

- presentation of a paper
- project work

Short description: (in Polish)

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje podstawy terminologiczne, metodologiczne i teoretyczne analizy architektury informacji szeroko rozumianych serwisów internetowych (portali i serwisów WWW, bibliotek i repozytoriów cyfrowych i innych publikacji cyfrowych) oraz badań ich użytkowników. Podczas kolejnych spotkań w ramach laboratorium studenci realizują projekty badawcze polegające na analizie, porównaniu oraz ocenie architektury informacji wybranych serwisów internetowych

Full description: (in Polish)

Zajęcia przybliżają podstawowe zagadnienia związane z architekturą informacji różnych serwisów internetowych. Ukazują możliwości tworzenia struktur organizacyjnych informacji w różnorodnych tego typu źródłach informacji, sposoby etykietowania zawartych w nich informacji, metody nawigacji i wyszukiwania informacji w serwisach. Przedstawiają metody badań ich użyteczności. Pokazują sposób analizy architektury informacji serwisów z punktu widzenia potrzeb różnych kategorii ich użytkowników oraz przedstawiają metodologię oceny jakości architektury informacji badanych serwisów. Podczas kolejnych spotkań w ramach laboratorium studenci realizują projekty badawcze polegające na analizie, porównaniu oraz ocenie architektury informacji wybranych serwisów internetowych

Bibliography: (in Polish)

Literatura podstawowa:

1. Kamińska-Czubała B.: Architektura informacji w internetowych serwisach edukacyjnych [w:] Profesjonalna informacja w Internecie, red. M. Kocójowa, Kraków 2005, s. 114-118.

2. Kamińska-Czubała B.: Serwis informacyjny jako maszyna medialna. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis | Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinenta” [on-line] 2009, nr 7 [dostęp 23 listopada 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://sbsp.up.krakow.pl/article/view/844/pdf.

3. Osińska V.: Rola mechanizmów wizualizacyjnych w architekturze informacji. „Toruńskie Studia Bibliologiczne” [on-line] 2013, nr 2 (11) [dostęp 23 listopada 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://www.home.umk.pl/~tsb/sites/default/files/numer11/osinska.pdf.

4. Pearrow M.: Funkcjonalność stron internetowych, tł. M. Szolc, Gliwice 2002.

5. Rosenfeld L., Morville P., Architektura informacji, wyd. 2, Gliwice 2003.

6. Roszkowski M., Architektura informacji w serwisach hipertekstowych, Zagadnienia Informacji Naukowej 2004, nr 2, s. 13–28.

7. Skórka S. ,”Najpierw użytkownik, potem technologia" – czyli zadania architekta informacji w bibliotece. „Biblioteka - klucz do sukcesu użytkowników” ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa [on-line] 2008, nr 5 [dostęp 23 listopada 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://eprints.rclis.org/14230/1/skorka-n.pdf.

3. Skórka S., Architektura informacji – krótki przewodnik, W: Zawód infobroker. Polski rynek informacji red. S. Cisek, A. Januszko-Szakiel, Warszawa 2015, s. 260-274.

8. Skórka S.: Architektura informacji hipertekstowego podręcznika [on-line] [dostęp 23 listopada 2014]. Dostępny w World Wide Web: http://biblioteka.oeiizk.waw.pl/konferencyjne/skorka.pdf.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Kalbach, Projektowanie nawigacji strony WWW, Gliwice 2008,2.

2. P. Morville, J. Callender, Wzorce wyszukiwania. Projektowanie nowoczesnych wyszukiwarek, Gliwice 2011.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Laboratorium:

1. Obecność i aktywność w zajęciach dydaktycznych (możliwe dwie nieobecności) – W1, W2, W3, U1, U2,

2. Indywidualne zadanie praktyczne (projekt) z wykorzystaniem poznanych rozwiązań – analiza, ocena i porównanie architektury wybranych zasobów WWW – W2, W3

3. Prezentacja indywidualnych projektów oraz odpowiedź z zakresu wykorzystanych w nim rozwiązań – W2, W3

Kryteria oceniania:

- aktywność na zajęciach (do 20% oceny)

- przygotowanie projektu (do 60% oceny)

Wykład:

Egzamin pisemny

- prezentacja projektu i odpowiedź ustna (do 20% oceny)

Ostateczna ocena z zajęć:

5 – 90% i więcej

4+ – 80% do 89%

4 – 70% do 79%

3+ – 60% do 69%

3 – 50% do 59%

2 – 49% i poniżej

Wykład:

- Obecność i aktywność w zajęciach dydaktycznych (możliwe dwie nieobecności) – W1, W2, W3,

- Egzamin pisemny – W1, W2, W3,

Kryteria oceniania:

- aktywność na zajęciach (do 20% oceny)

- egzamin pisemny (do 80% oceny)

Ostateczna ocena z zajęć:

5 – 90% i więcej

4+ – 80% do 89%

4 – 70% do 79%

3+ – 60% do 69%

3 – 50% do 59%

2 – 49% i poniżej

Practical placement: (in Polish)

Brak

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-02-20
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Laboratory, 15 hours, 12 places more information
Lecture, 15 hours, 50 places more information
Coordinators: Ewa Głowacka
Group instructors: Ewa Głowacka, Weronika Kortas
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Examination
Laboratory - Grading
Lecture - Examination

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-02-19
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Laboratory, 15 hours, 12 places more information
Lecture, 15 hours, 50 places more information
Coordinators: Ewa Głowacka
Group instructors: Ewa Głowacka, Weronika Kortas
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Examination
Laboratory - Grading
Lecture - Examination

Classes in period "Winter semester 2023/24" (past)

Time span: 2023-10-01 - 2024-02-19
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Laboratory, 15 hours, 12 places more information
Lecture, 15 hours, 50 places more information
Coordinators: Ewa Głowacka
Group instructors: Ewa Głowacka, Weronika Kortas
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Examination
Laboratory - Grading
Lecture - Examination
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Nicolaus Copernicus University in Torun.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ contact accessibility statement USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)