Nicolaus Copernicus University in Torun - Central Authentication Service
Strona główna

About listening

General data

Course ID: 2401-D-s1/s2-OS
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: About listening
Name in Polish: O słuchaniu
Organizational unit: Faculty of Philosophy and Social Sciences
Course groups: (in Polish) dziennikarstwo i komnunikacja społeczna s1/s2- konwersatoria j. polski
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Prerequisites:

(in Polish) ETYKA PODCZAS ZAJĘĆ


Osoby uczestniczące w konwersatorium muszą pamiętać, że decydując się na przyjście na zajęcia nie powinny rozpraszać swej uwagi inną aktywnością, choć z antropologii kulturowej i socjologii doskonale wiadomo, że ludzie zachowują się w różnorodny, również dewiacyjny, sposób.

Osoba o rozproszonej uwadze lub nadaktywna werbalnie (zajęta prowadzeniem kontr-konwersatorium) stanowi podczas zajęć bardzo zły przykład dla innych (grupa odniesienia negatywnego) i może stać się obiektem uszczypliwych komentarzy (kontrola społeczna) lub zostać uprzejmie poproszona o opuszczenie sali.

Szczególne niebezpieczeństwo płynie ze strony urządzeń mobilnych (tabletów, smartfonów, laptopów) i możliwości, jakie dają, np. przeglądanie stron internetowych podczas konwesatorium, czytanie wpisów na społecznościówkach, czy głupawe śmianie się do ekranu.


NALEŻY UNIKAĆ TAKIEGO ZACHOWANIA


Dlatego też, jeżeli urządzenia te nie służą do notowania wykładanych treści, to należy pozostawić je w torbach, plecakach, czy kieszeniach (można je dla pewności wyłączyć przed zajęciami).

Type of course:

(in Polish) przedmiot fakultatywny

Total student workload:

(in Polish) 1.Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30

2.Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 10

3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: 5

Learning outcomes - knowledge:

(in Polish) K_W03

Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę szczegółową, w zakresie wykorzystania dźwięków i muzyki w procesach komunikacji oraz ich funkcjonowania w mediach masowych


K_W04

Zna i rozumie współczesne dylematy związane z komunikowaniem się poprzez dźwięk oraz muzykę i zagrożeniami wynikającymi z korzystania z mediów wykorzystujących sferę dźwiękową

Learning outcomes - skills:

(in Polish) K_U01

Wykorzystuje, selekcjonuje, ocenia, przetwarza, interpretuje oraz prezentuje informacje pochodzące ze źródeł wykorzystujących dźwięk i muzykę jako podstawowe narzędzia komunikacji


K_U04

Wykorzystuje wiedzę z zakresu nauki komunikacji społecznej i mediach, przedstawiając, oceniając i interpretując opinie i stanowiska związane dźwiękiem i muzyką jako narzędziami komunikowania oraz dyskutuje o nich

Learning outcomes - social competencies:

(in Polish) K_K01

Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści dotyczących dźwięków i muzyki jako formy komunikacji


K_K02

Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się, zwłaszcza poprzez lekturę literatury fachowej, czasopism i portali branżowych, uczestnictwo w konferencjach specjalistycznych poświęconych dźwiękowi i muzyce w procesie komunikowania oraz ich obecności w mediach

Expository teaching methods:

- discussion
- narration

Exploratory teaching methods:

- brainstorming
- classic problem-solving
- practical
- seminar

Online teaching methods:

- content-presentation-oriented methods
- cooperation-based methods
- exchange and discussion methods
- methods developing reflexive thinking

Short description: (in Polish)

Celem konwersatorium jest zwrócenie uwagi na kategorie słuchania i słyszenia (dźwięków, muzyki, hałasu, otoczenia, miasta, domu/mieszkania…) jako nieodłącznych elementów komunikacji na poziomie interpersonalnym (międzyludzkim) i masowym (medialnym). Zajęcia są próbą uchwycenia różnorodnych aspektów słuchania, wsłuchiwania się i słyszenia, bowiem wrażliwość na dźwięk oraz na muzykę są istotnymi dookreślającymi warunki bytowania współczesnego człowieka.

Full description: (in Polish)

Program konwersatorium

1. Wprowadzenie – spotkanie organizacyjne

Część I: O słuchaniu muzyki

2. O kulturze (nie)popularnej, słuchaniu i komunikowaniu oraz o gustach muzycznych młodzieży akademickiej, czyli czego słuchamy (dyskusja grupowa)

Proponowani artyści: J.Brel, S.Walker, L.Mariano, P.Clark

3. O słuchaniu politycznym, czyli o miejscach pamięci i oporze kulturowym

Proponowani artyści: Henry Cow, Stormy Six, Art Bears, Area, Midnight Oil, Marszałek Pizdutski, Dezerter, Abba, 2Tm2,3, Siekiera

4. O tym, czy muzyka (popularna) ma płeć, czyli o dziewczynach i chłopakach

Proponowani artyści: Patti Smith, Maanam, Lombard, Gayga, Daria Zawiałow

5. O tym, co już było, czyli o kulturze muzycznego recyklingu

Proponowani artyści: Gayga, Oasis, Musical Box, The Australian Pink Floyd, Abba Cover Tribute Live Band

6. O słuchaniu Wartości Niewzruszalnych, czyli o arcydziełach i gwiazdach (tych największych)

Proponowani artyści: Kłin, Debitels, Derolingstons, Dedors, Udwa, Debiczbojs, Deklasz i różne takie topy wszechczasów oraz N.Hornby („Wierność w stereo”) i Simple Minds

7. O tym, co lubimy a czego nie lubimy słuchać, czyli o przyjemności słuchania (zadanie 1, p.1)

8. O tym, co lubimy a czego nie lubimy słuchać, czyli o przyjemności słuchania (zadanie 1, p.2)

Część II: O słuchaniu dźwięków i miejsc

9. O słuchaniu świata jako praktyce kulturowej, czyli o dźwiękach oraz o soundwalkingu i dźwiękowym safari, czyli o konieczności słuchania w przestrzeni publicznej

10. O słuchaniu tego, co wokół nas, czyli sprawozdanie z pracy własnej (zadanie 2, p.1)

11. O słuchaniu tego, co wokół nas, czyli sprawozdanie z pracy własnej (zadanie 2, p.2)

12. O słuchaniu miasta w terenie, czyli wyjście 1

13. O słuchaniu i niepatrzeniu, czyli wyjście 2

14. O słuchaniu miasta i niepatrzeniu, czyli powrót (zadanie 3, p.1)

15. O słuchaniu miasta i niepatrzeniu, czyli powrót (zadanie 3, p.2) / Podsumowanie konwersatorium

Bibliography: (in Polish)

Lektury (wybór)

Część I: O słuchaniu muzyki

Backer Ch. 2005 „Studia kulturowe”. Kraków

Chmielewski H.J. 2009 „Tytus, Romek i A’Tomek”, księga XVII. Warszawa

Hornby N. „Wierność w stereo”. Poznań

Kasprzycki R. 2013 „Dekada Buntu”. Kraków

Kołakowski L. 1987 „Legenda o cesarzu Kennedym: nowa dyskusja

antropologiczna”. Zeszyty Literackie, 19/1987 (i późniejsze przedruki w

„Mini wykładach…”)

Lizut M. 2003 „Punk Rock Later”. Warszawa

Makowski M., M.Szymański 2010 „Obok albo ile procent Babilonu?” Katowice

Reynolds S. 2018 „Retromania”. Warszawa

Storey J. 2003 „Studia kulturowe i badania kultury popularnej”. Kraków

Witkowski G. 2011 „Grunt to bunt. Rozmowy o Jarocinie”. Poznań

Filmy do obejrzenia

Gnoiński L., Słota W. 2010 “Beats of Freedom – zew wolmości”

Gnoiński L., Gajczak M. 2016 „Jarocin – po co wolmość?”

Część II: O słuchaniu dźwięków i miejsc

Brzostek D. 2014 „Nasłuchiwanie hałasu”. Toruń

Cox Ch., D. Warner (red.). 2010 „Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej”. Gdańsk

Szałasek F. 2017 „Nagrania terenowe”. Gdańsk

oraz

– wszelkie numery czasopism:

Glissando

Audiosfera. Koncepcje – Badania – Praktyki

– numery tematyczne pism:

AVANT 3/2020

Kultura Współczesna 3/ 2017

Kultura Współczesna 2/ 2021

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Całościowe zaliczenie konwersatorium przybiera postać rozliczenia punktowego, w którym liczą się: (a) indywidualna aktywność podczas zajęć oraz (b) sprawozdania z własnych działań indywidualnych.

1.Aktywność na zajęciach oceniana w skali punktowej: wypowiedzi powinny dotyczyć tematyki poruszanej na zajęciach, bazując na lekturach proponowanych do zajęć. Za dane zajęcia można uzyskać 1 lub 2 punkty w zależności od jakości wypowiedzi. Punkty za aktywność można uzyskać na zajęciach nr: 2, 3, 4, 5, 6, 9.

Na zajęcia warto przynieść znalezione przez siebie nagrania (wystarczy znaleźć je w sieci) oraz sylwetki artystów, których twórczość będzie ilustrować dany temat.

2.Wykonanie 3 zadań związanych z muzyką i dźwiękami. Za każde zadanie można otrzymać 0-10 punktów.

Zadanie 1 przygotowujemy krótkie sprawozdanie z tego, czego zazwyczaj słuchamy, czyli dzielimy się tym, co nas w muzyce zachwyca i oczarowuje. Przygotuj krótkie omówienie tego, czego lubisz słuchać najbardziej (artyści, piosenki, płyty) i zaprezentuj w postaci krótkiej wypowiedzi. Forma: wypowiedź ustna podczas zajęć nr ilustrowana dźwiękiem.

Zadanie 2 przygotowujemy krótkie sprawozdanie ze słuchania dźwięków wokół nas, czyli dzielimy się nagranymi przez siebie dźwiękami z przestrzeni życiowej (dom, uniwersytet/szkoła, komunikacja miejska). Nagraj kilka (3-5) różnych dźwięków, które uznasz za interesujące/dziwne/typowe/ważne (wg własnego uznania i wyboru) z Twojego otoczenia i zaprezentuj. Forma: wypowiedź ustna podczas zajęć nr ilustrowana dźwiękiem nagranym i przygotowanym przez siebie.

Zadanie 3 przygotowujemy krótkie sprawozdanie ze słuchania dźwięków w przestrzeni publicznej, czyli dzielimy się nagranymi przez siebie dźwiękami z wyprawy terenowej. Podczas wyjścia w teren na zajęciach nr 12 i 13 nagrywamy dźwięki otoczenia, które stanowić będą podstawę do tego zadania. Forma: wypowiedź ustna podczas zajęć nr 14 ilustrowana dźwiękiem nagranym przez siebie.

Możliwa maksymalna ilość punktów za działania podczas zajęć: 42, na co składa się:

aktywność: 12

Zadanie 1: 10

Zadanie 2: 10

Zadanie 3: 10

Skala punktowa a oceny:

dst: 60-74%

dst+: 75-80%

db: 81-85%

db+: 86-90%

bdb: 91-100%

Practical placement: (in Polish)

nie dotyczy

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-21 - 2022-09-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Discussion seminar, 30 hours more information
Coordinators: Marek Jeziński
Group instructors: Marek Jeziński
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Discussion seminar - Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Nicolaus Copernicus University in Torun.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ contact accessibility statement USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)