Nicolaus Copernicus University in Torun - Central Authentication Service
Strona główna

False Memories. Can We Trust our Memories?

General data

Course ID: 2401-K-MF-FP
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (0313) Psychology The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: False Memories. Can We Trust our Memories?
Name in Polish: Fałszywa pamięć. Czy możemy ufać naszym wspomnieniom?
Organizational unit: Faculty of Philosophy and Social Sciences
Course groups: (in Polish) Kognitywistyka s1,s2 - zajęcia do wyboru
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Total student workload:

Participation in classes: 30 hours

Own work: 45 hours


Learning outcomes - knowledge:

(in Polish) 1. Znajomość definicji zniekształceń pamięci i ich rodzajów (K_W01, K_W11)

2. Znajomość czynników wpływających na formowanie się zniekształceń pamięci (K_W02, K_W16, K_W22)

3. Znajomość podstawowych metod badania zniekształceń pamięci (K_W04)

Learning outcomes - skills:

(in Polish) 1. Umiejętność posługiwania się terminologią z zakresu badań nad zniekształceniami pamięci (K_U01)

2. Umiejętność wskazania czynników zwiększających i zmniejszających poziom zniekształceń pamięci (K_U02, K_U05, K_U12, K_U14)

Learning outcomes - social competencies:

(in Polish) 1. Rozumienie wątpliwości etycznych związanych z metodami badań zniekształceń pamięci (K_K02, K_K06, K_K08,

2. Rozumienie ryzyka zaszczepienia fałszywych wspomnień w praktyce zawodowej, np. w praktyce klinicznej (K_K04, K_K08, K_K10)

3. Rozumienie ograniczeń własnej pamięci w zakresie jej podatności na zniekształcenia (K_K02, K_K05, K_K11)

Teaching methods:

(in Polish) Zajęcia z elementami wykładu, dyskusji i warsztatów

Expository teaching methods:

- informative (conventional) lecture
- participatory lecture

Short description:

The classes aim to present participants with the latest knowledge regarding the functioning of human memory, especially regarding various types of memory distortions. Types of memory distortions, factors leading to their formation, the impact of false memories on multiple areas of our lives (e.g., eyewitness memory, psychotherapy, consumer behavior), and whether the level of memory distortions can be prevented or reduced will be discussed.

Full description:

List of topics:

1. What are memory distortions?

2. Memory models and distortions.

3. Types of distortions: naturally occurring distortions vs. distortions resulting from external interference.

4. Memory distortions in practice - witness memory, therapeutic practice, consumer behavior.

5. Is it possible to counteract memory distortions?

6. The positive side of memory distortions.

Bibliography:

Memon, A., Vrij, A., & Bull, R. (2003). Prawo i psychologia. GWP. Chapters 5, 7, 8, 9

Polczyk, R. (2007). Mechanizmy efektu dezinformacji w kontekście zeznań świadka naocznego. Wydawnictwo UJ. Chapters 1 - 4 (pp. 11-123).

Ulatowska, J., & Olszewska, J. (2020). Asocjacyjne zniekształcenia pamięci. Metody ich badania i redukcji. In: M. Trojan & M. Gut (Eds.), Nowe technologie i metody w psychologii (pp. 375–393). Liberi Libri. https://doi.org/10.47943/lib.9788363487430.rozdzial17

Assessment methods and assessment criteria:

There will be one final exam testing knowledge from classes and literature. The test may be retaken once only when a student reserved grade 2 for the first test.

Total Course Score: Grade

0-10: 2

11-12: 3

13-14: 3,5

15-16: 4

17-18: 4,5

19-20: 5

Classes in period "Winter semester 2021/22" (past)

Time span: 2021-10-01 - 2022-02-20
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lecture, 30 hours more information
Coordinators: Joanna Ulatowska
Group instructors: Joanna Ulatowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Lecture - Grading

Classes in period "Winter semester 2022/23" (past)

Time span: 2022-10-01 - 2023-02-19
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lecture, 30 hours more information
Coordinators: Joanna Ulatowska
Group instructors: Joanna Ulatowska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Lecture - Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Nicolaus Copernicus University in Torun.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ contact accessibility statement USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)