Nicolaus Copernicus University in Torun - Central Authentication Service
Strona główna

Co-operation with Parents

General data

Course ID: 2403-PE-211-SZs2
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (0110) Education, not further defined The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Co-operation with Parents
Name in Polish: Współpraca z rodzicami
Organizational unit: Faculty of Philosophy and Social Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 1.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Prerequisites:

(in Polish) brak

Total student workload:

(in Polish) 1.Godziny realizowane z udziałem nauczyciela akademickiego: 10h konsultacje e-mailowe 2h.

2.Czas poświęcony na pracę indywidualną: czytanie literatury merytorycznej i metodycznej 8h; zebranie i wybór materiałów metodycznych do zajęć 2 h;

3.Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania: przygotowanie się do zaliczenia na ocenę 5h

Learning outcomes - knowledge:

(in Polish) K_W08 student/ka ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń

K_W13 student/ka ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących

Learning outcomes - skills:

(in Polish) K_U01 student/ka ma pogłębione umiejętności obserwowania, interpretowania problemów edukacyjnych

K_U08 student/ka potrafi sprawnie posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych, potrafi rozwiązywać konkretne problemy pedagogiczne i prognozować ich rozwiązanie.

Learning outcomes - social competencies:

(in Polish) K_K02 student/ka ma przekonanie o sensie, wartości, potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym, jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań.

K_K06 student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne.

Observation/demonstration teaching methods:

- display

Expository teaching methods:

- description
- discussion

Exploratory teaching methods:

- brainstorming
- observation
- practical

Online teaching methods:

- content-presentation-oriented methods
- cooperation-based methods
- exchange and discussion methods
- methods developing reflexive thinking
- methods referring to authentic or fictitious situations

Short description: (in Polish)

Współpraca z rodzicami ma ukazać studentom/studentkom praktyczne sposoby radzenia sobie w kontaktach z rodzicami, rozwiązywania problemów, podejmowania trudnych decyzji, współpracy i kierowania grupą, prowadzenia rozmów indywidualnych, wpływania na postawy rodziców. Celem zajęć jest ukazanie sposobów przygotowania się do spotkania z rodzicami, osiągnięcia założonych celów, poznania trudności i sposobów ich przezwyciężania w dialogu z rodzicami.

Full description: (in Polish)

1. Prawa i obowiązki rodziców wobec dzieci i wobec szkoły.

2. Postawy wychowawcze rodziców wobec dzieci.

3. Udzielanie rodzicom informacji zwrotnych.

4. Sytuacje kryzysowe- jak postępować?- procedury.

5. Umiejętność prezentacji i wystąpień publicznych na spotkaniach z rodzicami.

Bibliography: (in Polish)

Dubis. M. (2019) Raporty z badań. Współpraca: nauczyciel – uczeń –

rodzic. Wymiary relacji wychowawczej i edukacyjnej, link do pdf: http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-fa185dd6-d81f-4d66-a0e9-2ff253feef0a

Nadziakiewicz E. (2015), Współpraca z rodzicami. Rodzice partnerami w tworzeniu i realizacji strategii rozwoju szkoły, Ośrodek Rozwoju Edukacji

Polak, M. (2012), O komunikacji nauczycieli z rodzicami. Strona internetowa: http://www.edunews.pl/edytoriale/1936-o-komunikacji-nauczycieli-z-rodzicami

Mendel, M. (2007). Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Mendel M. (2001), Rodzice i szkoła : jak współuczestniczyć w edukacji dzieci?, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.

Segiet W. (1999), Rodzice - nauczyciele : wzajemne stosunki i reprezentacje, Książka i Wiedza, Warszawa 1999.

Symonowicz-Jabłońska I., Biografia jako przygodność człowieka na podstawie analizy krytycznej książki pod redakcją Elżbiety Dubas i Joanny Stemaszczyk Biografie i uczenie się, [w:] Rocznik Andragogiczny 2015, T. 22, s.428-434.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

obecność i aktywny udział w zajęciach (oceny cząstkowe): K_K02, K_K06

zaprezentowanie umiejętności wystąpienia publicznego na spotkaniu z rodzicami K_W08, K_W13, K_U01, K_U08

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-21 - 2022-09-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Tutorial, 10 hours more information
Coordinators: Izabela Symonowicz-Jabłońska
Group instructors: Izabela Symonowicz-Jabłońska
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Tutorial - Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Nicolaus Copernicus University in Torun.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ contact accessibility statement USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)