Nicolaus Copernicus University in Torun - Central Authentication Service
Strona główna

(in Polish) Procesy uczenia się u zwierząt

General data

Course ID: 2404-P-4-SPZ-PUZ-k
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Procesy uczenia się u zwierząt
Organizational unit: Faculty of Philosophy and Social Sciences
Course groups: (in Polish) Psychologia - specjalizacje - stosowana psychologia zwierząt
ECTS credit allocation (and other scores): 2.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Prerequisites:

(in Polish) Kurs dla studentów specjalizacji Stosowana Psychologia Zwierząt. Dostępny także dla osób z innych specjalizacji.

Total student workload:

(in Polish) 2 ECTS - 1 ECTS obecność na zajęciach + 1 ECTS praca własna w domu z literaturą nad przygotowaniem prezentacji i wygłoszenia referatu.

Learning outcomes - knowledge:

(in Polish) K_W11

zna podstawowe teorie psychologii procesów poznawczych oraz terminologię dotyczącą percepcji, uczenia, pamięci, myślenia i decyzji

K_W26

ma uporządkowaną, pogłębioną szczegółową wiedzę z zakresu psychologii klinicznej, psychologii społecznej, psychologii zwierząt lub neuropsychologii


Learning outcomes - skills:

(in Polish) K_U10

rozwija umiejętności związane z komunikacją interpersonalną; posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i angielskim

K_U14

ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania i racjonalnego oceniania złożonych sytuacji problemowych oraz analizowania ludzkich i zwierzęcych zachowań; potrafi rozpoznać prawidłowe i zaburzone funkcjonowanie człowieka, grup i organizacji społecznych


Learning outcomes - social competencies:

(in Polish) K_K04

przyjmuje odpowiedzialność za wykorzystywanie zdobytej wiedzy psychologicznej w sytuacjach zawodowych


Teaching methods:

(in Polish) Ocena jest wypadkową aktywności na zajęciach, prezentacji i wygłoszonego referatu (praca w parach).

Observation/demonstration teaching methods:

- display

Expository teaching methods:

- participatory lecture

Exploratory teaching methods:

- brainstorming
- practical
- presentation of a paper
- project work

Online teaching methods:

- content-presentation-oriented methods
- exchange and discussion methods

Short description:

The seminar is devoted to all types of learning processes, including the often overlooked habituation. The goal of the class is to make students aware that behavior and changes in behavior can occur in many ways, regardless of whether the behavior change is beneficial or not. The knowledge acquired during the classes is intended to help in the laboratory part of the classes in making the correct diagnosis and making appropriate behavior modification plans using appropriate types of learning processes.

Full description: (in Polish)

Zajęcia dotyczą różnych procesów uczenia się oraz procesów towarzyszących np. percepcyjnych. Zagadnienia są ważne z punktu widzenia planowanych treningów osobników konkretnych gatunków oraz zachowania dobrostanu gatunku w trakcie treningu.

Tematyka poszczególnych spotkań

1. Procesy uwagi. percepcja, dyskryminacja bodźców

2. Pamięć i poznanie w procesach uczenia się

3. Trening zwierząt, a potrzeby zwierząt i dobrostan psychofizyczny

4. Habituacja

5. Wpajanie

6. Warunkowanie klasyczne

7. Warunkowanie instrumentalne

8. Uczenie się społeczne. Modelowanie społeczne.

Bibliography: (in Polish)

Walker S. (1987). Animal Learning. An Inroduction. R.Clay & Co. Ltd. Bungay. Suffolk.

Brando SI. Animal learning and training: implications for animal welfare. Vet Clin North Am Exot Anim Pract. 2012 Sep;15(3):387-98. doi: 10.1016/j.cvex.2012.06.008. Epub 2012 Jul 31. PMID: 22998957.

Immelmann K.(1975). Ecological Significance of Imprinting and Early Learning. Annual Review of Ecology & Systematics, 6, 15–37.

Principles of animal learning. Hilliard S. (2003). In: GICHD, "Mine Detection Dogs: Training, Operations and Odour Detection" (2003). Global CWD Repository.

1300.https://commons.lib.jmu.edu/cisr-globalcwd/1300

Galef, B.G., Jr (2006). Social Learning in Animals. In Encyclopedia of Cognitive Science, L. Nadel (Ed.). https://doi.org/10.1002/0470018860.s00721

Classes in period "Summer semester 2021/22" (past)

Time span: 2022-02-21 - 2022-09-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Discussion seminar, 15 hours more information
Coordinators: Maciej Trojan
Group instructors: Maciej Trojan
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Discussion seminar - Grading

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-20 - 2023-09-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Discussion seminar, 15 hours more information
Coordinators: Maciej Trojan
Group instructors: Maciej Trojan
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Discussion seminar - Grading

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-20 - 2024-09-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Discussion seminar, 15 hours more information
Coordinators: Maciej Trojan
Group instructors: Maciej Trojan
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Discussion seminar - Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Nicolaus Copernicus University in Torun.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ contact accessibility statement USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)