Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Descriptive grammar of English

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f1ENG1S-DGE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Descriptive grammar of English
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 2 semestru 1 roku S1 na kierunku filologia angielska
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

none

Całkowity nakład pracy studenta:

Contact hours with teacher:

- participation in classes - 30 hrs


Self-study hours:

- preparation for classes – 10 hrs

- preparation for continuous assessment tasks and tests - 10 hrs


Altogether: 50 hrs (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

The student


W1: describes in detail connected speech phenomena. (K_W01, K_W03)

W2: defines thoroughly the relevant selected theoretical concepts in the area of phonetics, phonology and morphology, and provides pertinent examples. (K_W03)

W3: knows in detail the main differences between selected varieties of English. (K_W09)

W4: knows in detail the differences and similarities between the sound systems of English and Polish. (K_W09)
Efekty uczenia się - umiejętności:

The student

U1: can discuss main introductory topics and explain basic notions in the area of connected speech and morphology, based on the material covered during the course. (K_U02, K_U05)

U2: can accurately transcribe English words and sentences with the IPA notation. (K_U06)

U3: can recognise the main differences between selected varieties of English. (K_U04)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: is aware of the level of their knowledge and skills pertaining to descriptive grammar of English and understands the need for constant learning and development, which finds confirmation in the results of successive continuous evaluation tasks. (K_K01)

Metody dydaktyczne:

Expository teaching methods:

- description

Exploratory methods:

- practical, seminar, project


Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- projektu
- seminaryjna

Skrócony opis:

In the summer semester, students revise key notions in phonetics and learn about selected varieties of English, basic notions in morphology and word formation processes.

Pełny opis:

In the winter semester, students learn about selected language phenomena from the area of English phonetics and phonology. In the summer semester, students will be provided with definitions of some basic concepts in prosody, morphology and types of word formation processes. The course makes it possible to achieve learning outcomes assumed for the subject.

Content distribution

− Introduction (learning outcomes, course contents, methods and evaluation criteria, diagnosis)

− Basic notions in phonetics and phonology, phonetic alphabet - revision and practice

− Theoretical aspects of processes of connected speech

− Theoretical aspects of rhythm and intonation

− Areas of difficulties in English pronunciation for Polish learners of English (theoretical aspects)

− Theoretical aspects of selected varieties of English

− Introduction to morphology; processes of word-formation in English

Literatura:

Required reading

Celik, M. (2001). Teaching English intonation to EFL/ESL students. The Internet TESL Journal, 7(12), 261-281.

Roach, P. 2010. English Phonetics and Phonology. Fourth Edition. Klett Ernst.

ONLINE resources, e.g. Sounds familiar, BBC Voices, Speech accent archive, IPA Trainer.

Selected chapters from:

Yule, G. 2008. The Study of Language. Cambridge: CUP (chapters 4 and 5).

Wells, J. C. 1990. Longman Pronunciation Dictionary. Longman. [pronunciation notes]

Additional reading:

McCarthy, M. and F. O’Dell. 2005. English Vocabulary in Use: Advanced. Cambridge: CUP. (chapter Word formation)

Pinker, S. 1994. The language Instinct. New York: Harper. [chapter 6]

Metody i kryteria oceniania:

The final grade for the summer semester will be based on the following:

A. Continuous evaluation (40% of the final grade):

- Teacher’s observation based on answering teacher’s questions testing the students’ skills and knowledge of the issues described by the syllabus.

- A group project on selected varieties of English, presented as an online write-up and/or in-class multimedia presentation.

(W1, W2, W3, W4, U1, U2, U3, U4, K1)

B. Final test (60% of the final grade): test containing open and closed questions, testing the students’ skills and knowledge of the issues in phonetics, phonology, morphology and word formation processes described by the syllabus (W1, W2, W3, W4, U1, U2, U3, U4)

Assessment criteria:

fail – 0-59%

satisfactory – 60-69 %

satisfactory plus – 70-75 %

good – 76-85 %

good plus – 86-90%

very good – 91-100

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Placiński
Prowadzący grup: Marek Placiński
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1248
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

As in part A.

Pełny opis:

As in part A.

Literatura:

As in part A.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Placiński
Prowadzący grup: Marek Placiński
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1248
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

As in part A.

Pełny opis:

As in part A.

Literatura:

As in part A.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Placiński
Prowadzący grup: Marek Placiński
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/WHUM/course/view.php?id=1248
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

As in part A.

Pełny opis:

As in part A.

Literatura:

As in part A.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)