Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

British culture

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2510-f1ENG1W-BC-T
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: British culture
Jednostka: Wydział Humanistyczny
Grupy: Przedmioty dla 1 semestru 1 roku S1 na kierunku filologia angielska
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

(tylko po angielsku) Contact hours with teacher:

- participation in tutorials - 30 hrs.

- consultations - 10 hrs.

- teacher-assisted online activities - 10 hrs.


Self-study hours:

- preparation for tutorials and assignments - 25 hrs.Altogether: 75 hrs. (3 ECTS)Efekty uczenia się - wiedza:

(tylko po angielsku) The student:

W1: has advanced knowledge of selected historical, social, religious, economic and political issues determining the development of the British culture(s) (K_W07; K_W08)Efekty uczenia się - umiejętności:

(tylko po angielsku) The student:

U1: can provide examples showing how environment and culture influence the perception of social life by persons from different backgrounds and cultures, on the basis of texts of British culture. (K_U03)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

(tylko po angielsku) The student:

K1: is aware of the tradition and cultural heritage of British culture as well as its diversity (K_K03)

K2: selects their own examples of British cultural texts and familiarises themselves and other students with these examples (K_K04)


Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- projektu

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course offers an overview of some of the most important aspects of contemporary British history and culture. The aim of the course if to familiarize the students with selected aspects of British history and major problems of the contemporary United Kingdom.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

The course constitutes an overview of the most relevant problems and aspects of the contemporary British culture and history. The course covers questions related to post-war United Kingdom (e.g. education, the class system, internal colonialism, multiculturalism) and their representations in selected texts of British culture. The aim of the course is to familiarize students with selected aspects of contemporary British history and its problems. The class has the form of practical instructions.

The topics include:

- Organizational class / introduction to British culture.

- Introduction to the British political system.

- The economy, politics and social policy of the United Kingdom; post-war British history in the context of economics, politics and social issues.

- British national identity; selected aspects of current issues in the United Kingdom: Scottish independence, Brexit.

- Regions of Britain (England, Scotland, Wales) and Ireland; devolution of the United Kingdom; decolonization.

- British cinema, television and radio.

- Revision.

Literatura: (tylko po angielsku)

Obligatory texts:

Budge, Ian et al., The New British Politics. Harlow: Pearson Longman, 2007. (Selected chapters.)

Christopher, David, British Culture: an introduction. London and New York: Routledge, 1999. (Selected chapters)

Morley, D. and K. Robins. British Cultural Studies. Geography, Nationality and Identity. Oxford UP, 2005.

(Selected chapters.)

Oakland, John, British civilization: an introduction. London and New York: Routledge, 1991. (Selected chapters.)

Supplementary texts:

A selection of press articles, texts of culture and BBC materials available on Moodle.

Current articles pertaining to British politics and social life.

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assessment methods:

Assessment of classroom performance showcasing knowledge of assigned readings documented by the teacher in an activity log (K2; U1)

Assessment of group presentations (by the teacher and peer assessment) (K1; K2)

End of semester test (written or oral) (W1)

Assessment criteria:

Exact percentages may be subject to very slight change.

fail - 0-59

3 - 60 - 65%

3.5 - 66-74%

4 - 75-84%

4.5- 85-89%

5 - 90-100%

Active participation and completion of a group project constitute a necessary condition of obtaining a passing grade. In case of unexplained absences, the grade will be lowered; in case of a large number of absences (particularly unexplained ones), or in case of persistent lack of preparation, the student may not be permitted to take the final test.

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Nelly Strehlau
Prowadzący grup: Nelly Strehlau
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=1194
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course offers an overview of the most important problems of contemporary British history and culture. The aim of the course if to familiarize the students with select aspects of British history and major problems of the contemporary United Kingdom.

In 2021/2022, the class is conducted in person.

In case it becomes necessary due to external regulations, the class will switch to the use of remote teaching and testing methods, primarily through the Moodle and MS Teams platforms.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

As above

Literatura: (tylko po angielsku)

As above

Uwagi: (tylko po angielsku)

Click on Tutorial link above for more details about the class.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Nelly Strehlau
Prowadzący grup: Nelly Strehlau
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=3881
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course offers an overview of the most important problems of contemporary British history and culture. The aim of the course if to familiarize the students with selected aspects of British history and major problems of the contemporary United Kingdom.

In 2022/2023, the class is conducted in person.

In case it becomes necessary due to external regulations, the class will switch to the use of remote teaching and testing methods, primarily through the Moodle and MS Teams platforms.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

As above

Literatura: (tylko po angielsku)

As above

Uwagi: (tylko po angielsku)

Click on Tutorial link above for more details about the class.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Nelly Strehlau
Prowadzący grup: Nelly Strehlau
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=5464
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course offers an overview of the most important problems of contemporary British history and culture. The aim of the course if to familiarize the students with selected aspects of British history and major problems of the contemporary United Kingdom.

In 2023/2024, the class is conducted in person.

In case it becomes necessary due to external regulations, the class will switch to the use of remote teaching and testing methods, primarily through the Moodle and MS Teams platforms.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

As above

Literatura: (tylko po angielsku)

As above

Uwagi: (tylko po angielsku)

Click on Tutorial link above for more details about the class.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Nelly Strehlau
Prowadzący grup: Nelly Strehlau
Strona przedmiotu: https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=5464
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The course offers an overview of the most important problems of contemporary British history and culture. The aim of the course if to familiarize the students with selected aspects of British history and major problems of the contemporary United Kingdom.

In 2023/2024, the class is conducted in person.

In case it becomes necessary due to external regulations, the class will switch to the use of remote teaching and testing methods, primarily through the Moodle and MS Teams platforms.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

As above

Literatura: (tylko po angielsku)

As above

Uwagi: (tylko po angielsku)

Click on Tutorial link above for more details about the class.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)