Nicolaus Copernicus University in Torun - Central Authentication Service
Strona główna

Are we in danger of World War III?

General data

Course ID: 2751-OG-CGW
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (0312) Political sciences and civics The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: Are we in danger of World War III?
Name in Polish: Czy grozi nam III wojna światowa?
Organizational unit: Faculty of Political and Security Sciences
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.
Language: Polish
Prerequisites:

(in Polish) Brak.

Total student workload:

(in Polish) Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.): 30

- udział w wykładach -

- konsultacje z nauczycielem akademickim -


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.): 60

- przygotowanie do wykładu -

- czytanie literatury -


Łącznie: 90 godz


Learning outcomes - knowledge:

(in Polish) W1: Ma wiedzę o podstawowych mechanizmach geopolitycznych

W2: Posiada wiedzę o sposobach funkcjonowania reżimów politycznych.

W3: Charakteryzuje trajektorie zmian i napięć pomiędzy imperiami oraz między cywilizacjami oraz odmiennymi reżimami politycznymi.


Learning outcomes - skills:

(in Polish) U1: Wykorzystuje posiadaną wiedzę dla analizowania zmienności zasobów imperiów, a tym samym oceny realności celów realizowanych przez elity rządzące.

U2: Analizuje bieżącą politykę pod kątem zwiększania i zmniejszania potencjałów imperialnych.

U3: Potrafi stworzyć scenariusze prawdopodobnych zdarzeń i określić poziom ich prawdopodobieństwa ze względu na ocenę zasobów posiadanych przez zwalczające się mocarstwa, cywilizacje i reżimy polityczne.


Learning outcomes - social competencies:

(in Polish) K1: Ma świadomość konieczności racjonalnego działania w sytuacjach geopolitycznych.

K2: Posiada umiejętność racjonalnej oceny sytuacji w zmiennych i nieprzewidywalnych wcześniej okolicznościach.


Teaching methods:

(in Polish) Wykład problemowy z elementami dyskursywnymi.

Expository teaching methods:

- problem-based lecture

Short description: (in Polish)

Wojny światowe a regionalne. Rywalizacja USA-Chiny. Pułapki Tukidydesa, Kindlebergera oraz Becka. Teorie starcia cywilizacji. Typy zależności między metropoliami a terytoriami podporządkowanymi. Casus uzależniania Rosji od Chin. Wojna Rosji z Ukrainą – starcie imperialne i cywilizacyjne. Reguły gier reżimów demokratycznych i niedemokratycznych. Niestabilność porządku światowego – bifurkacja czy nowy wyłaniający się ład?

Full description: (in Polish)

1.Typologie wojen światowych i regionalnych.

2. Układ sił geopolitycznych na świecie w XXI wieku

3. Rywalizacja USA-Chiny

4. Pułapka Tukidydesa – czy można ją uniknąć?

5. Pułapki Kindlebergera oraz Becka – a jakość elit rządzących.

6. Teorie starcia cywilizacyjnego.

7. Współczesny świat polem starcia cywilizacyjnego?

8. Typy zależności między metropoliami a terytoriami podporządkowanymi.

9. Casus uzależniania Rosji od Chin.

10. Relacje między USA a pozostałymi państwami NATO – wybrane przypadki.

11. Wojna miedzy Rosją a Ukrainą – starcie cywilizacyjne czy imperialne?

12. Reżimy demokratyczne a niedemokratyczne.

13. Reguły gier politycznych demokracji i autokracji.

14. Teorie bifurkacji

15. Współczesny porządek światowy – bifurkacja czy nowy wyłaniający się ład?

Bibliography: (in Polish)

1. Bolt, Paul and Sheryl N. Cross, China, Russia and XXI century global geopolitics, Oxford UP 2018

2. Rak, Joanna and Roman Bäcker, Neo-militant Democracies in Post-communist Member States of the European Union, Routledge 2022

3. Moczulski, Leszek. Geopolityka: potęga w czasie i przestrzeni. Bellona, 1999.

4. Kleinowski, Marcin. "Czynniki budujące siłę i potęgę państwa na arenie międzynarodowej." W: Świat Idei i Polityki, t. 10, (2010).

5. Legucka, Agnieszka. "Geopolityczne uwarunkowania i konsekwencje konfliktów zbrojnych na obszarze poradzieckim." Difin, Warszawa s 53 (2013): 56.

6. Bahi, Riham. "The geopolitics of COVID-19: US-China rivalry and the imminent Kindleberger trap." Review of Economics and Political Science (2021).

7. Markey, Daniel. China's Western Horizon: Beijing and the new geopolitics of Eurasia. Oxford University Press, 2020.

8. Kroenig, Matthew. The return of great power rivalry: democracy versus autocracy from the ancient world to the US and China. Oxford University Press, 2020.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Wykład: zaliczenie bez oceny na podstawie obecności lub zaliczenie na ocenę na podstawie obecności oraz egzaminu ustnego na temat jednej dowolnie wybranej lektury ze spisu.

Practical placement: (in Polish)

Nie dotyczy.

Classes in period "Summer semester 2022/23" (past)

Time span: 2023-02-20 - 2023-09-30
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Lecture, 30 hours more information
Coordinators: Roman Bäcker
Group instructors: Roman Bäcker
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Pass/Fail or Grading
Lecture - Pass/Fail or Grading
Short description: (in Polish)

Wojny światowe a regionalne. Rywalizacja USA-Chiny. Pułapki Tukidydesa, Kindlebergera oraz Becka. Teorie starcia cywilizacji. Typy zależności między metropoliami a terytoriami podporządkowanymi. Casus uzależniania Rosji od Chin. Wojna Rosji z Ukrainą – starcie imperialne i cywilizacyjne. Reguły gier reżimów demokratycznych i niedemokratycznych. Niestabilność porządku światowego – bifurkacja czy nowy wyłaniający się ład?

Full description: (in Polish)

1.Typologie wojen światowych i regionalnych.

2. Układ sił geopolitycznych na świecie w XXI wieku

3. Rywalizacja USA-Chiny

4. Pułapka Tukidydesa – czy można ją uniknąć?

5. Pułapki Kindlebergera oraz Becka – a jakość elit rządzących.

6. Teorie starcia cywilizacyjnego.

7. Współczesny świat polem starcia cywilizacyjnego?

8. Typy zależności między metropoliami a terytoriami podporządkowanymi.

9. Casus uzależniania Rosji od Chin.

10. Relacje między USA a pozostałymi państwami NATO – wybrane przypadki.

11. Wojna miedzy Rosją a Ukrainą – starcie cywilizacyjne czy imperialne?

12. Reżimy demokratyczne a niedemokratyczne.

13. Reguły gier politycznych demokracji i autokracji.

14. Teorie bifurkacji

15. Współczesny porządek światowy – bifurkacja czy nowy wyłaniający się ład?

Bibliography: (in Polish)

1. Bolt, Paul and Sheryl N. Cross, China, Russia and XXI century global geopolitics, Oxford UP 2018

2. Rak, Joanna and Roman Bäcker, Neo-militant Democracies in Post-communist Member States of the European Union, Routledge 2022

3. Moczulski, Leszek. Geopolityka: potęga w czasie i przestrzeni. Bellona, 1999.

4. Kleinowski, Marcin. "Czynniki budujące siłę i potęgę państwa na arenie międzynarodowej." W: Świat Idei i Polityki, t. 10, (2010).

5. Legucka, Agnieszka. "Geopolityczne uwarunkowania i konsekwencje konfliktów zbrojnych na obszarze poradzieckim." Difin, Warszawa s 53 (2013): 56.

6. Bahi, Riham. "The geopolitics of COVID-19: US-China rivalry and the imminent Kindleberger trap." Review of Economics and Political Science (2021).

7. Markey, Daniel. China's Western Horizon: Beijing and the new geopolitics of Eurasia. Oxford University Press, 2020.

8. Kroenig, Matthew. The return of great power rivalry: democracy versus autocracy from the ancient world to the US and China. Oxford University Press, 2020.

Notes: (in Polish)

Brak.

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by Nicolaus Copernicus University in Torun.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ contact accessibility statement mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)