Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna
prof. dr hab.

Piotr Błajet

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

główny specjalista w jednostce Uniwersyteckie Centrum Sportowe
Dyrektor Centrum w jednostce Uniwersyteckie Centrum Sportowe

Terminy konsultacji dla studentów

poniedziałek 9-10
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDM4ZjQ4MTUtNDBmMC00MzdiLThmYzUtMGMzMmVjYmFhMjRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%225a9262f8-cddd-4a72-8caf-edd5410e1fcd%22%7d

Możliwe konsultacje innych terminach po uprzednim umówieniu poprzez e-mail: pblajet@umk.pl

Zainteresowania

Edukacja zdrowotna, pedagogika sportu, pedagogik ciała, edukacja integralna, edukacja postkonwencjonalna

Koordynowane przedmioty

2021/22L - Praktyki zawodowe 2403-WFiS-s2-TPM-15
2022/23Z - Praktyki zawodowe 2403-WFiS-s2-TOB-28
2022/23L - Praktyki zawodowe 2403-WFiS-s2-TPM-15

Prowadzone przedmioty

Imiona
Piotr Paweł
Nazwisko
Błajet
Stopnie i tytuły
prof. dr hab.
Przejdź do planu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-3 (2024-02-26)