Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna
dr hab.

Rafał Haffer

prof. UMK
Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

profesor uniwersytetu w jednostce Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Kierownik Katedry w jednostce Katedra Logistyki

Terminy konsultacji dla studentów

Piątek, 9:00-11:00, p. 237A oraz po zajęciach na studiach niestacjonarnych zgodnie z harmonogramem zajęć

Friday, 9:00-11:00, room 237A and after classes for part-time students according to the class schedule

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:
- Zarządzanie łańcuchem dostaw - strategie i modele biznesowe oparte na łańcuchu dostaw
- System pomiaru wyników w łańcuchu dostaw a wyniki łańcucha dostaw
- Doskonalenie organizacji: TQM, Lean, Six Sigma, standardy ISO itp.
- Lean Manufacturing w logistyce wewnętrznej przedsiębiorstwa
- Systemy zarządzania jakością i ich wpływ na wyniki przedsiębiorstw
- Samoocena organizacyjna (według modelu EFQM itp.) i jej wpływ na wyniki przedsiębiorstw
- Innowacyjność przedsiębiorstw
- Strategiczne zarządzanie zakupami
- Zielone magazyny
- Podejście procesowe a wyniki pracowników
- Pomiar zasobów wiedzy i ocena poziomu zarządzania wiedzą przedsiębiorstwach
- Systemy pomiaru wyników działalności i ich wpływ na wyniki przedsiębiorstw
- Zachowania i postawy organizacyjne i ich pomiar
- Zarządzanie strategiczne – zarządzanie wynikami, raportowanie zintegrowane, źródła przewag konkurencyjnych
- Positive Organisational Scholarship (POS)

Koordynowane przedmioty

2020/21 - Podstawy zarządzania 1100-12-Z12-0-PodZar
2020/21 - Podstawy zarządzania 1152-12-Z12-0-PodZar
2020/21 - Seminarium dyplomowe 1152-12-L13-0-SemDyp
2021/22 - Podstawy zarządzania 1100-12-Z12-0-PodZar
2021/22 - Podstawy zarządzania 1152-12-Z12-0-PodZar
2021/22 - Seminarium dyplomowe 1152-12-L13-0-SemDyp
2021/22L - Business Excellence 1155-12-M22-BA-BusEx
2022/23 - Podstawy zarządzania 1100-12-Z12-0-PodZar
2022/23 - Seminarium dyplomowe 1152-12-L13-0-SemDyp
2022/23L - Business Excellence 1155-12-M22-BA-BusEx
2023/24 - Podstawy zarządzania 1100-12-Z12-0-PodZar
2023/24 - Seminarium dyplomowe 1152-12-L13-0-SemDyp
2023/24L - Business Excellence 1155-12-M22-BA-BusEx
2024/25 - Podstawy zarządzania 1100-12-Z12-0-PodZar
2024/25L - Business Excellence 1155-12-M22-BA-BusEx

Prowadzone przedmioty

Imiona
Rafał
Nazwisko
Haffer
Stopnie i tytuły
dr hab. prof. UMK
Przejdź do planu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)