Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna
prof. dr hab.

Wojciech Kujawski

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

profesor w jednostce Wydział Chemii

Terminy konsultacji dla studentów

czwartek 17.00-18.00
MS TEAMS: Zespół "Meetings", kod dostępu: 4hinj43
Wydział Chemii, Katedra Chemii Fizycznej i Fizykochemii Polimerów
Blok B, pokój 216

Zainteresowania

Działalność naukowa związana jest z właściwościami równowagowymi, separacyjnymi i transportowymi membran polimerowych i ceramicznych, a także z modyfikacją membran w celu uzyskania materiałów o nowych lub ulepszonych właściwościach.
W polu zainteresowań znajdują się wybrane procesy membranowe: perwaporacja, separacja gazów, destylacja membranowa, nanofiltracja, ultrafiltracja, osmoza prosta w zastosowaniu do odwadniania rozpuszczalników organicznych, oczyszczania wody i ścieków oraz w produkcji biopaliw.
Jednym z ważnych elementów działalności naukowej jest umiędzynarodowienie badań – obecnie współpracuje z zespołami badawczymi z Chin, Francji, Ukrainy, Czech, Szwecji, Węgier oraz Włoch.
Od 2020 kieruje wyłaniającym się polem badawczym "Nauki o polimerach i wielofuncyjnych nanomateriałach", w ramach projektu UMK - Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza.
Współautor ponad 150 prac opublikowanych w czasopismach z listy JCR (H=35, CI /bez autocytowań/ ponad 3000 –Web of Science).

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Wojciech Maciej
Nazwisko
Kujawski
Stopnie i tytuły
prof. dr hab.
Przejdź do planu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)