Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna
prof. dr hab.

Adriana Szmidt-Jaworska

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

Po uprzednim umówieniu w Dziekanacie

wtorek 13-14
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzdkOWZhZGMtZDAzZS00NDM5LWJkMzMtYjIyYzM1NmM4MTdh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%22d8a3baf1-a1ab-4bb4-b172-a145e3176840%22%7d

piątek 9-10
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjY4YmE4OGMtN2FhYS00MGQyLTlhMjAtY2MyY2YzZTU5ZTZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%22d8a3baf1-a1ab-4bb4-b172-a145e3176840%22%7d

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe
-koordynacja procesów wzrostu i rozwoju roślin
-sygnalizacja komórkowa
-reakcje roślin na czynniki fizyczne (światło, pole elektromagnetyczne, stres mechaniczny)
-metabolizm monofosforanów cyklicznych nukleotydów (cNMP)
- znaczenie cNMP i jonów wapnia (Ca2+) w koordynacji procesów wzrostu i rozwoju w zmiennych warunkach środowiska
-metabolity wtórne w odpowiedzi roślin na czynniki stresowe
-interakcje białkowe w procesie sygnalizacji wapniowej

Koordynowane przedmioty

2021/22L - Fitochemia 2600-FTBIOT-SX-S1
2021/22L - Fitopatologia 2600-MK-FPBIOL-2-S2
2022/23Z - Fitopatologia 2600-MK-FPBIOL-2-S2
2022/23L - Fitochemia 2600-FTBIOT-SX-S1
2023/24L - Fitochemia 2600-FTBIOT-SX-S1

Prowadzone przedmioty

Imiona
Adriana Katarzyna
Nazwisko
Szmidt-Jaworska
Stopnie i tytuły
prof. dr hab.
PBN ID
5e7092c1878c28a04739c160
Przejdź do planu
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)