Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
dr

Szymon Gredżuk

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

asystent w jednostce Wydział Humanistyczny

Terminy konsultacji dla studentów

Środa 18:30 - 20:00 (po wcześniejszym umówieniu)
MSTeams gredzuk@o365.umk.pl

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2EzN2NhYzAtZjYyNS00NzhhLTkzZmItZTBiZTBkNzk0YTZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%227dc7ff87-373f-4d42-a92b-8541bfbc498f%22%7d

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty