Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna
dr

Andrzej Geise

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

Terminy konsultacji dla studentów

Dyżur w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023

Konsultacje online MS Teams (po wcześniejszym ustaleniu terminu drogą mailową)

Stacjonarne konsultacje w pok. 112 (pierwsze piętro) - poniedziałek: 10.00 - 11.00

Zainteresowania

Ekonomia środowiska naturalnego, rynki surowców energetycznych, emisja CO2 a rozwój gospodarczy

Asymetrii reakcji gospodarek na zmiany cen surowców energetycznych, w tym:

1) Analiza w dziedzinie czasu: modele ekonometryczne w analizie krótko- oraz długookresowych zmian w aktywności gospodarczej pod wpływem szoków makroekonomicznych

2) Analiza w dziedzinie częstości: analiza aktywności gospodarczej w częstościach wahań pod wpływem zmian na różnych rynkach

Economics of the natural environment, energy resources markets, CO2 emissions and economic development.

The asymmetry in the response of economic activity to changes in energy resource prices, including:

1) Time domain analysis: econometric models in the analysis of short- and long-term changes in economic activity to macroeconomic shocks

2) Frequency domain analysis: analysis of economic activity at different frequencie fluctuations as a result of changes in energy, financial and exchange rate markets

Koordynowane przedmioty

Prowadzone przedmioty

Imiona
Andrzej
Nazwisko
Geise
Stopnie i tytuły
dr
PBN ID
5e709349878c28a0473a
plan zajęć
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)