Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

Katalog - Pomoc

Opis techniczny wyszukiwarek

Wyszukiwarka osób w normalnym trybie

Wyszukiwarka wypełnia listę wynikową aż do momentu kiedy osiągnięty zostanie statyczny limit LUB gdy uzna, że wyniki na liście są wystarczająco satysfakcjonujące (i nie ma potrzeby wypełniania listy do końca). (W chwili pisania tego paragrafu limit w selektorach wynosi 6, a limit na stronie 15.)

 • Jeśli podano liczbę, to sprawdzamy czy jest osoba o takim identyfikatorze osoby. Jeśli jest to dodajemy do wynikowej listy.
 • Jeśli w podanym ciągu znaków jest małpa (@), to dodajemy do wynikowej listy wszystkie osoby, których e-mail rozpoczyna się od podanego ciągu znaków.
 • Jeśli w tym momencie mamy dokładnie jeden wynik, to przyjmujemy, że jest to wynik poprawny i nie szukamy dalej.
 • Jeśli podano jeden wyraz (w sensie dzielenia spacjami), to dodajemy do listy wszystkie osoby o nazwisku dokładnie takim samym jak podane.
 • Jeśli podano dwa wyrazy (w sensie dzielenia spacjami), to dodajemy do listy wszystkie osoby o nazwisku i imieniu dokładnie takim samym jak podane. Sprawdzane są obie możliwe kolejności imienia i nazwiska.
 • Jeśli w tym momencie mamy dokładnie jeden wynik, to przyjmujemy, że jest to wynik poprawny i nie szukamy dalej.
 • Jeśli w tym momencie lista wynikowa wypełniona jest przynajmniej w połowie, to przerywamy wyszukiwanie.
 • Wykonujemy zapytanie prefiksowe, tzn. dodajemy do listy wszystkie osoby, dla których każde z podanych słów (w sensie dzielenia spacjami) jest prefiksem imienia lub nazwiska.
 • Jeśli w tym momencie lista wynikowa wypełniona jest przynajmniej w połowie, to przerywamy wyszukiwanie.
 • Wykonujemy zapytanie infiksowe, tzn. dodajemy do listy wszystkie osoby, dla których każde z podanych słów (w sensie dzielenia spacjami) zawiera się w imieniu lub nazwisku osoby.

Wyszukiwarka osób w trybie tablicowym

Tryb tablicowy charakteryzuje się tym, że pomijany jest wpływ trafności wyniku na jego kolejność na wynikowej liście. Wszystkie wyniki wyświetlane są na jednej liście z podziałem na strony. Zapytania trwają dłużej, ponieważ nie ma limitu długości wynikowej listy.

 • Wykonujemy tylko zapytanie infiksowe (patrz wyżej). Na tej liście nie zostaną wyświetlone osoby o pasującym e-mailu i/lub identyfikatorze.

Wyszukiwarka jednostek organizacyjnych

 • Jeśli istnieje jednostka o kodzie dokładnie równym podanej wartości, to dodajemy ją do listy wynikowej.
 • Wykonujemy zapytanie infiksowe, tzn. dodajemy do listy wszystkie jednostki, dla których każde z podanych słów (w sensie dzielenia spacjami) zawiera się w kodzie lub nazwie jednostki. Jeśli język interfejsu jest angielski - przeszukiwana jest też nazwa po angielsku.

Wyszukiwarka przedmiotów

 • Jeśli istnieje przedmiot o kodzie dokładnie równym podanej wartości, to dodajemy go do listy wynikowej.
 • Dodajemy do listy wynikowej wszystkie przedmioty o nazwie dokładnie równej podanej wartości.
 • Wykonujemy zapytanie infiksowe (również w nazwach jednostek!), tzn. dodajemy do listy wszystkie przedmioty, dla których każde z podanych słów (w sensie dzielenia spacjami) zawiera się w kodzie lub nazwie przedmiotu LUB nazwie jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za przedmiot. Jeśli język interfejsu jest angielski - przeszukiwana jest też angielska nazwa przedmiotu i jednostki organizacyjnej.

Wyszukiwarka programów studiów

 • Jeśli istnieje program studiów o kodzie dokładnie równym podanej wartości, to dodajemy go do listy wynikowej.
 • Dodajemy do listy wynikowej wszystkie programy studiów o nazwie dokładnie równej podanej wartości (sprawdzana jest też nazwa angielska).
 • Wykonujemy zapytanie infiksowe, tzn. dodajemy do listy wszystkie programy studiów, dla których każde z podanych słów (w sensie dzielenia spacjami) zawiera się w kodzie lub nazwie programu studiów Jeśli język interfejsu jest angielski - przeszukiwana jest też angielska nazwa programu studiów.