Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ekonomia (s2) (KRK) I rok, ekonomia (s2), sp. analityka gospodarcza

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Ekonomia (s2) (KRK) (11510317-KRK)
Etap: I rok, ekonomia (s2), sp. analityka gospodarcza (11510317-1-AG)
Poprzednie etapy: (brak)
Następne etapy: II rok, ekonomia (s2), sp. analityka gospodarcza
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: ekonomia
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2017/18 2017/18Z 2017/18L 2018/19 2018/19Z 2018/19L 2019/20 2019/20Z 2019/20L 2020/21 2020/21Z 2020/21L 2021/22 2021/22Z 2021/22L 2022/23 2022/23Z 2022/23L Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Data mining i big data 1100-12-E21-AG-DMBD 2016/17 - ... TAK
Ekonometria i prognozowanie procesów gospodarczych 1100-12-E21-0-EkiPPG 2012/13 - ... TAK
Ekonometria stosowana 1100-12-E21-AG-EkSto 2012/13 - ... TAK
Ekonomia behawioralna 1100-12-E21-0-EkBeh 2019/20 - ... TAK
Ekonomia instytucjonalna 1100-12-E21-0-EkIns 2019/20 - ... TAK
Ekonomia menedżerska 1100-12-E21-0-EkMen 2012/13 - 2015/16 TAK
Ekonomia międzynarodowa 1100-12-E21-0-EkMi 2012/13 - ... TAK
Elementy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii (szkolenie ogólne) 9001-eBHP 2012/13 - ... TAK
Historia myśli ekonomicznej 1100-12-E21-0-HisMyE 2016/17 - ... TAK
Makroekonomia 1100-12-E21-0-Makro 2012/13 - ... TAK
Prawo gospodarcze 1100-12-E21-0-PraGos 2012/13 - ... TAK
Rynek kapitałowy i finansowy 1100-12-E21-0-RyKaFi 2012/13 - ... TAK
Seminarium magisterskie 1100-12-E21-0-SemMgr 2012/13 - ... TAK
Systemy informatyki gospodarczej i rachunkowości 1100-12-E21-AG-SysIn 2012/13 - ... TAK
Wnioskowanie statystyczne w ekonomii 1100-12-E21-0-WnStat 2012/13 - ... TAK

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - European Credit Transfer System 4100-S2 - Nauka języka dla studiów stacjonarnych II stopnia 2012/13 - 2018/19 2.00 2.00
ECTS - European Credit Transfer System 0000-OG - Przedmioty ogólnouniwersyteckie 2019/20 - ... 1.00 1.00
ECTS - European Credit Transfer System 4100-S2 - Nauka języka dla studiów stacjonarnych II stopnia 2019/20 - ... 1.00 1.00
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)