Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Finanse i rachunkowość (s2) (KRK) II rok, finanse i rachunkowość (s2), sp. bankowość i ubezpieczenia

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Finanse i rachunkowość (s2) (KRK) (11510318-KRK)
Etap: II rok, finanse i rachunkowość (s2), sp. bankowość i ubezpieczenia (11510318-2-BU)
Poprzednie etapy: I rok, finanse i rachunkowość (s2), sp. bankowość i ubezpieczenia
Następne etapy: (brak)
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: finanse i rachunkowość
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: Magisterium z finansów i rachunkowości (KRK)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2017/18 2017/18Z 2017/18L 2018/19 2018/19Z 2018/19L 2019/20 2019/20Z 2019/20L 2020/21 2020/21Z 2020/21L 2021/22 2021/22Z 2021/22L 2022/23 2022/23Z 2022/23L Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Bankowość inwestycyjna i usługi maklerskie 1100-12-F22-BU-BIiUM 2013/14 - ... TAK
Metody aktuarialne 1100-12-F22-BU-MetAk 2013/14 - ... TAK
Nowoczesne i alternatywne formy wspólnego inwestowania 1100-12-F22-BU-NiAFI 2013/14 - ... TAK
Przestępczość bankowa i ubezpieczeniowa 1100-12-F22-BU-PrzBU 2013/14 - ... TAK
Seminarium magisterskie 1100-12-F22-0-SemMgr 2013/14 - ... TAK
Standardy sprawozdawczości finansowej 1100-12-F22-0-StSpFi 2013/14 - ... TAK
Strategie finansowe przedsiębiorstw 1100-12-F22-0-StFinP 2013/14 - ... TAK
Systemy emerytalne 1100-12-F22-BU-SysEm 2013/14 - ... TAK
Unie walutowe 1100-12-F22-BU-UnWal 2013/14 - ... TAK
Usługi płatnicze i systemy rozliczeniowe 1100-12-F22-BU-UPiSR 2013/14 - ... TAK
Zarządzanie instytucjami kredytowymi 1100-12-F22-0-ZaInKr 2013/14 - ... TAK

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - European Credit Transfer System 0000-OG - Przedmioty ogólnouniwersyteckie 2013/14 - 2016/17 4.00 4.00
ECTS - European Credit Transfer System 0000-OG - Przedmioty ogólnouniwersyteckie 2017/18 - 2019/20 3.00 3.00
ECTS - European Credit Transfer System 4100-S2 - Nauka języka dla studiów stacjonarnych II stopnia 2020/21 - ... 3.00 3.00
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)