Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego sektora finansów publicznych I rok, studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego sektora finansów publicznych

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego sektora finansów publicznych (11712300)
Etap: I rok, studia podyplomowe w zakresie audytu wewnętrznego sektora finansów publicznych (11712300-1)
Poprzednie etapy: (brak)
Następne etapy: (brak)
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: ekonomia
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Audyt informatyczny 117123-AudytInf 2011/12 - ... TAK
Audyt projektów unijnych 117123-AudPrUE 2011/12 - ... TAK
Elementy statystyki w wykonywaniu zadań audytora wewnętrznego 117123-ElemStat 2011/12 - ... TAK
Finanse publiczne. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 117123-FiPubOdpDys 2011/12 - ... TAK
Kontrola zarządcza 117123-KontrZarz 2011/12 - ... TAK
Metodologia przeprowadzania audytu (planowanie, program zadania, analiza ryzyka, przeprowadzanie zadania, sprawozdawczość, monitoring, techniki audytu) 117123-MetPrzeAudytu 2011/12 - ... TAK
Partnerstwo publiczno-prywatne 117123-PartPub-Pryw 2011/12 - ... TAK
Podstawowe zagadnienia procedury administracyjnej 117123-PodZagPrAdm 2011/12 - ... TAK
Podstawy prowadzenia audytu wewn. w sektorze fin.publ. (organizacja syst.audytu wewn., standardy audytu, karta audytu, kodeks etyki) 117123-PodProwAudytu 2011/12 - ... TAK
Poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa 117123-PorGwar 2011/12 - ... TAK
Praktyczna realizacja zadań audytowych (warsztaty) 117123-PraktRealZadA 2011/12 - ... TAK
Rachunkowość finansowa. Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych 117123-RachFinBadSF 2011/12 - 2016/17 TAK
Rachunkowość finansowa. Badanie sprawozdań finansowych 117123-RachFinBaSF 2017/18 - ... TAK
Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych 117123-RachJedSFPu 2011/12 - ... TAK
Rachunkowość zarządcza 117123-RachZarz 2011/12 - ... TAK
Rola audytu wewnętrznego w zwalczaniu oszustw i nadużyć gospodarczych 117123-RolaAuWew 2011/12 - ... TAK
Umiejętności interpersonalne w postępowaniu audytowym 117123-UmInteAud 2011/12 - ... TAK
Ustrój administracji publicznej 117123-UsAdmPub 2011/12 - ... TAK
Wybrane zagadnienia z mikroekonomii i makroekonomii 117123-MikroMakro 2011/12 - ... TAK
Zamówienia publiczne 117123-ZamPubl 2011/12 - ... TAK
Zarządzanie ryzykiem 117123-ZarzRyz 2011/12 - ... TAK

Wymagania punktowe

Dla tego etapu nigdy nie definiowano wymagań punktowych
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)