Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Lekarski (nwj) z programem jak na studiach stacjonarnych (KRK) I rok, I semestr, lekarski (nwj)

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Lekarski (nwj) z programem jak na studiach stacjonarnych (KRK) (16540147-KRK)
Etap: I rok, I semestr, lekarski (nwj) (16540147-11)
Poprzednie etapy: (brak)
Następne etapy: I rok, II semestr, lekarski (nwj)
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: lekarski
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2017/18 2017/18Z 2018/19 2018/19Z 2019/20 2019/20Z 2020/21 2020/21Z 2021/22 2021/22Z 2021/22L 2022/23 2022/23Z Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
1. Moduł: Wstęp do nauczania medycyny 1600-LekM11WNM-J 2017/18 - 2018/19 TAK
1. Moduł: Wstęp do nauczania medycyny 1600-LekM11WNM-NJ 2019/20 - 2019/20 TAK
1.2. Zasady współpracy z biblioteką medyczną 1600-LekM11WNMZWB-J 2018/19 - 2018/19 TAK
1.2. Zasady współpracy z biblioteką medyczną 1600-LekM11WNMZWB-NJ 2019/20 - 2019/20 TAK
1.2. Zasady współpracy z biblioteką medyczną 1600-LekM11ZWBM-J 2017/18 - 2017/18 TAK
1.3. Źródła wiedzy w medycynie 1600-LekM11WNMZWM-J 2018/19 - 2018/19 TAK
1.3. Źródła wiedzy w medycynie 1600-LekM11WNMZWM-NJ 2019/20 - 2019/20 TAK
1.3. Źródła wiedzy w medycynie 1600-LekM11ZWM-J 2017/18 - 2017/18 TAK
1.4. Pierwsza pomoc medyczna 1600-LekM11PPM-J 2017/18 - 2017/18 TAK
1.4. Pierwsza pomoc medyczna 1600-LekM11WNMPPM-J 2018/19 - 2018/19 TAK
1.4. Pierwsza pomoc medyczna 1600-LekM11WNMPPM-NJ 2019/20 - 2019/20 TAK
2. Moduł: Naukowe podstawy współczesnej medycyny 1600-LekM11NPM-J 2018/19 - 2018/19 TAK
2. Moduł: Naukowe podstawy współczesnej medycyny 1600-LekM11NPM-NJ 2019/20 - 2019/20 TAK
2. Moduł: Naukowe podstawy współczesnej medycyny 1600-LekM11NPWM-J 2017/18 - 2017/18 TAK
2.1. Chemiczne podstawy życia 1600-LekM11CHPZ-J 2017/18 - 2017/18 TAK
2.1. Chemiczne podstawy życia 1600-LekM11NPMCPZ-J 2018/19 - 2018/19 TAK
2.1. Chemiczne podstawy życia 1600-LekM11NPMCPZ-NJ 2019/20 - 2019/20 TAK
2.2. Biochemia 1600-LekM11BICH-J 2017/18 - 2017/18 TAK
2.2. Molekularne podstawy metabolizmu 1600-LekM11NPMMPM-J 2018/19 - 2018/19 TAK
2.2. Molekularne podstawy metabolizmu 1600-LekM11NPMMPM-NJ 2019/20 - 2019/20 TAK
2.3. Fizyka w medycynie 1600-LekM11FMED-J 2017/18 - 2017/18 TAK
2.3. Fizyka w medycynie 1600-LekM11NPMFIZ-J 2018/19 - 2018/19 TAK
2.3. Fizyka w medycynie 1600-LekM11NPMFIZ-NJ 2019/20 - 2019/20 TAK
2.4. Biologia molekularna 1600-LekM11BMOL-J 2017/18 - 2017/18 TAK
2.4. Elementy statystyki medycznej 1600-LekM11NPMSTA-J 2018/19 - 2018/19 TAK
2.4. Elementy statystyki medycznej 1600-LekM11NPMSTA-NJ 2019/20 - 2019/20 TAK
3. Moduł: Komórka - podstawowa jednostka życia 1600-LekM11KJZ-J 2018/19 - 2018/19 TAK
3. Moduł: Komórka - podstawowa jednostka życia 1600-LekM11KJZ-NJ 2019/20 - 2019/20 TAK
3. Moduł: Komórka - podstawowa jednostka życia 1600-LekM11KPJZ-J 2017/18 - 2017/18 TAK
3.1. Biologia komórki 1600-LekM11BKOM-J 2017/18 - 2017/18 TAK
3.1. Biologia komórki 1600-LekM11KJZBIK-J 2018/19 - 2018/19 TAK
3.1. Biologia komórki 1600-LekM11KJZBIK-NJ 2019/20 - 2019/20 TAK
3.2. Cytofizjologia 1600-LekM11CYTF-J 2017/18 - 2017/18 TAK
3.2. Cytofizjologia 1600-LekM11KJZCYT-J 2018/19 - 2018/19 TAK
3.2. Cytofizjologia 1600-LekM11KJZCYT-NJ 2019/20 - 2019/20 TAK
3.3. Biologia molekularna 1600-LekM11KJZBIM-J 2018/19 - 2018/19 TAK
3.3. Biologia molekularna 1600-LekM11KJZBIM-NJ 2019/20 - 2019/20 TAK
3.4. Podstawy kliniczne autoprzeszczepów 1600-LekM11KJZPKA-J 2018/19 - 2018/19 TAK
3.4. Podstawy kliniczne autoprzeszczepów 1600-LekM11KJZPKA-NJ 2019/20 - 2019/20 TAK
4. Moduł: Anatomia 1600-LekM11ANA-J 2018/19 - 2018/19 TAK
4. Moduł: Anatomia 1600-LekM11ANA-NJ 2019/20 - 2019/20 TAK
4. Moduł: Anatomia 1600-LekM11ANAT-J 2017/18 - 2017/18 TAK
4.1. Anatomia prawidłowa i topograficzna z elementami anatomii klinicznej 1600-LekM11ANAANA-J 2018/19 - 2018/19 TAK
4.1. Anatomia prawidłowa i topograficzna z elementami anatomii klinicznej 1600-LekM11ANAANA-NJ 2019/20 - 2019/20 TAK
4.1. Anatomia topograficzna 1600-LekM11ATOP-J 2017/18 - 2017/18 TAK
5. Moduł: Histologia 1600-LekM11HISTL-J 2017/18 - 2017/18 TAK
5. Moduł: Morfologia i funkcja tkanek i narządów cz. 1 1600-LekM11MFT-J 2018/19 - 2018/19 TAK
5. Moduł: Morfologia i funkcja tkanek i narządów cz. 1 1600-LekM11MFT-NJ 2019/20 - 2019/20 TAK
5.1. Histologia 1600-LekM11HIST-J 2017/18 - 2017/18 TAK
5.1. Histologia tkanek 1600-LekM11MFTHIT-J 2018/19 - 2018/19 TAK
5.1. Histologia tkanek 1600-LekM11MFTHIT-NJ 2019/20 - 2019/20 TAK
6. Moduł: Fizjologia 1600-LekM11FIZJL-J 2017/18 - 2017/18 TAK
6. Moduł: Od poczęcia do śmierci 1600-LekM11PSM-J 2018/19 - 2018/19 TAK
6. Moduł: Od poczęcia do śmierci 1600-LekM11PSM-NJ 2019/20 - 2019/20 TAK
6.1. Embriologia 1600-LekM11PSMEMB-J 2018/19 - 2018/19 TAK
6.1. Embriologia 1600-LekM11PSMEMB-NJ 2019/20 - 2019/20 TAK
6.1. Fizjologia 1600-LekM11FIZJ-J 2017/18 - 2017/18 TAK
6.2. Fizjologia dojrzewania i fizjologia starzenia 1600-LekM11PSMFIZ-J 2018/19 - 2018/19 TAK
6.2. Fizjologia dojrzewania i fizjologia starzenia 1600-LekM11PSMFIZ-NJ 2019/20 - 2019/20 TAK
6.3. Tanatologia lekarska 1600-LekM11PSMTAN-J 2018/19 - 2018/19 TAK
6.3. Tanatologia lekarska 1600-LekM11PSMTAN-NJ 2019/20 - 2019/20 TAK
Anatomia prawidłowa 1600-Lek11ANAT-NJ 2021/22 - ... TAK
Biochemia 1600-Lek11BCHE-NJ 2021/22 - ... TAK
Biofizyka 1600-Lek11BFIZ-NJ 2021/22 - ... TAK
Biologia komórki z cytofizjologią 1600-Lek11BKOM-NJ 2021/22 - ... TAK
Biologia molekularna 1600-Lek11BMOL-NJ 2021/22 - ... TAK
Chemia ogólna 1600-Lek11CHEM-NJ 2021/22 - ... TAK
Chemia ogólna 1600-Lek11CHOG-J 2013/14 - 2013/14 TAK
Elementy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii (szkolenie ogólne) 9001-eBHP 2017/18 - 2019/20 TAK
Elementy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii (szkolenie ogólne) 9001-eBHP 2021/22 - ... TAK
Embriologia 1600-Lek11EMBR-NJ 2021/22 - ... TAK
Etyka i deontologia lekarska z elementami filozofii medycyny 1600-Lek11EDLF-J 2014/15 - 2015/16 TAK
Histologia 1600-Lek11HIST-NJ 2021/22 - ... TAK
Historia filozofii z elementami filozofii medycyny 1600-Lek11HFEM-J 2012/13 - 2013/14 TAK
Informatyka 1600-Lek11INFO-J 2012/13 - 2013/14 TAK
Parazytologia 1600-Lek11PZYT-J 2012/13 - 2012/13 TAK
Pierwsza pomoc 1600-Lek11PPOM-NJ 2021/22 - ... TAK
Zasady współpracy z biblioteką medyczną 1600-Lek11ZWB-NJ 2021/22 - ... TAK

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - European Credit Transfer System 16540147-11-F - Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 1 roku NWJ kierunku lekarskiego 2017/18 - 2019/20 2.00 2.00
ECTS - European Credit Transfer System 16540147-11-F - Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 1 roku NWJ kierunku lekarskiego 2020/21 - ... 0.70 0.70
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)