Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Lekarski (nwj) z programem jak na studiach stacjonarnych (KRK) I rok, II semestr, lekarski (nwj)

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Lekarski (nwj) z programem jak na studiach stacjonarnych (KRK) (16540147-KRK)
Etap: I rok, II semestr, lekarski (nwj) (16540147-12)
Poprzednie etapy: I rok, I semestr, lekarski (nwj)
Następne etapy: II rok, III semestr, lekarski (nwj)
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: lekarski
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2017/18 2017/18L 2018/19 2018/19L 2019/20 2019/20L 2020/21 2020/21Z 2020/21L 2021/22 2021/22Z 2021/22L 2022/23 2022/23Z 2022/23L Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
1. Moduł: Biochemia 1600-LekM12BIO-J 2018/19 - 2018/19 TAK
1. Moduł: Biochemia 1600-LekM12BIO-NJ 2019/20 - 2019/20 TAK
1. Moduł: Naukowe podstawy współczesnej medycyny cz. 2 1600-LekM12NPWM-J 2017/18 - 2017/18 TAK
1.1. Biochemia 1600-LekM12BICH-J 2017/18 - 2017/18 TAK
1.1. Biochemia 1600-LekM12BIOBIO-J 2018/19 - 2018/19 TAK
1.1. Biochemia 1600-LekM12BIOBIO-NJ 2019/20 - 2019/20 TAK
2. Moduł: Anatomia 1600-LekM12ANAT-J 2017/18 - 2017/18 TAK
2. Moduł: Morfologia i funkcja tkanek i narządów cz. 2 1600-LekM12MFT-J 2018/19 - 2018/19 TAK
2. Moduł: Morfologia i funkcja tkanek i narządów cz. 2 1600-LekM12MFT-NJ 2019/20 - 2019/20 TAK
2.1. Anatomia prawidłowa i topograficzna z elementami anatomii klinicznej 1600-LekM12MFTANA-J 2018/19 - 2018/19 TAK
2.1. Anatomia prawidłowa i topograficzna z elementami anatomii klinicznej 1600-LekM12MFTANA-NJ 2019/20 - 2019/20 TAK
2.1. Anatomia topograficzna 1600-LekM12ATOP-J 2017/18 - 2017/18 TAK
2.2. Anatomia układowa 1600-LekM12AUKL-J 2017/18 - 2017/18 TAK
2.2. Histologia narządów 1600-LekM12MFTHIN-J 2018/19 - 2018/19 TAK
2.2. Histologia narządów 1600-LekM12MFTHIN-NJ 2019/20 - 2019/20 TAK
2.3. Neurofizjologia 1600-LekM12MFTNFI-J 2018/19 - 2018/19 TAK
2.3. Neurofizjologia 1600-LekM12MFTNFI-NJ 2019/20 - 2019/20 TAK
3. Moduł: Histologia 1600-LekM12HISTL-J 2017/18 - 2017/18 TAK
3. Moduł: Przygotowanie do praktyk w ośrodkach medycznych 1600-LekM12PPO-J 2018/19 - 2018/19 TAK
3. Moduł: Przygotowanie do praktyk w ośrodkach medycznych 1600-LekM12PPO-NJ 2019/20 - 2019/20 TAK
3.1. Histologia 1600-LekM12HIST-J 2017/18 - 2017/18 TAK
3.1. Wybrane techniki zabiegów medycznych w podstawowej opiece nad chorym 1600-LekM12PPOPOZ-J 2018/19 - 2018/19 TAK
3.1. Wybrane techniki zabiegów medycznych w podstawowej opiece nad chorym 1600-LekM12PPOPOZ-NJ 2019/20 - 2019/20 TAK
3.2. Wybrane techniki rehabilitacyjne w podstawowej opiece nad chorym 1600-LekM12PPOREH-J 2018/19 - 2018/19 TAK
3.2. Wybrane techniki rehabilitacyjne w podstawowej opiece nad chorym 1600-LekM12PPOREH-NJ 2019/20 - 2019/20 TAK
4. Moduł: Fizjologia 1600-LekM12FIZJL-J 2017/18 - 2017/18 TAK
4.1. Fizjologia 1600-LekM12FIZJ-J 2017/18 - 2017/18 TAK
5. Moduł: Drobnoustroje i pasożyty w życiu człowieka cz. 1 1600-LekM12DPCZ-J 2017/18 - 2017/18 TAK
5.1. Parazytologia 1600-LekM12PARZ-J 2017/18 - 2017/18 TAK
6. Moduł: Medycyna wobec końca życia 1600-LekM12MWKZ-J 2017/18 - 2017/18 TAK
6.1. Medycyna wobec końca życia 1600-LekM12MWK-J 2017/18 - 2017/18 TAK
Anatomia prawidłowa 1600-Lek11ANAT-NJ 2020/21 - 2020/21 TAK
Anatomia prawidłowa 1600-Lek12ANAT-NJ 2020/21 - ... TAK
Biochemia 1600-Lek11BCHE-NJ 2020/21 - 2020/21 TAK
Biochemia 1600-Lek12BCHE-NJ 2020/21 - ... TAK
Biochemia 1600-Lek12BIOC-J 2012/13 - 2013/14 TAK
Biofizyka 1600-Lek11BFIZ-NJ 2020/21 - 2020/21 TAK
Biologia komórki z cytofizjologią 1600-Lek11BKOM-NJ 2020/21 - 2020/21 TAK
Biologia molekularna 1600-Lek11BMOL-NJ 2020/21 - 2020/21 TAK
Chemia ogólna 1600-Lek11CHEM-NJ 2020/21 - 2020/21 TAK
Chemia ogólna 1600-Lek12CHOG-J 2012/13 - 2012/13 TAK
Elementy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii (szkolenie ogólne) 9001-eBHP 2020/21 - 2020/21 TAK
Embriologia 1600-Lek11EMBR-NJ 2020/21 - 2020/21 TAK
Etyka i deontologia lekarska 1600-Lek12ETDL-J 2012/13 - 2013/14 TAK
Etyka i deontologia lekarska z elementami filozofii medycyny 1600-Lek12EDLF-J 2014/15 - 2015/16 TAK
Histologia 1600-Lek11HIST-NJ 2020/21 - 2020/21 TAK
Histologia 1600-Lek12HIST-NJ 2020/21 - ... TAK
Język angielski medyczny 4800-WL-LEK-JA-1n-L 2020/21 - ... TAK
Język angielski medyczny 1628-Lek12JAMD-J 2012/13 - 2012/13 TAK
Język angielski medyczny 1628-WL-lek-ja-1 2017/18 - 2018/19 TAK
Język angielski medyczny 1628-WL-lek-ja-1n 2019/20 - 2019/20 TAK
Medycyna oparta na faktach 1600-Lek12MEDF-J 2012/13 - 2013/14 TAK
Pierwsza pomoc 1600-Lek11PPOM-NJ 2020/21 - 2020/21 TAK
Praktyka wakacyjna 1600-Lek12PRAK-NJ 2020/21 - ... TAK
Praktyka wakacyjna 1600-LekM12PRK-J 2017/18 - 2018/19 TAK
Praktyka wakacyjna 1600-LekM12PRK-NJ 2019/20 - 2019/20 TAK
Psychologia lekarska 1600-Lek12PSYL-NJ 2020/21 - ... TAK
Statystyka medyczna 1600-Lek12SMED-J 2012/13 - 2013/14 TAK
Techniki zabiegów medycznych 1600-Lek12TECH-NJ 2020/21 - ... TAK
Zasady współpracy z biblioteką medyczną 1600-Lek11ZWB-NJ 2020/21 - 2020/21 TAK

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - European Credit Transfer System 16540147-12-F - Przedmioty fakultatwne dla 2 semestru 1 roku NWJ kierunku lekarskiego 2017/18 - 2017/18 2.75 2.75
ECTS - European Credit Transfer System 16540147-12-F - Przedmioty fakultatwne dla 2 semestru 1 roku NWJ kierunku lekarskiego 2018/19 - 2019/20 1.80 1.80
ECTS - European Credit Transfer System 16540147-12-F - Przedmioty fakultatwne dla 2 semestru 1 roku NWJ kierunku lekarskiego 2020/21 - ... 2.00 2.00
ECTS - European Credit Transfer System 16540147-11-F - Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 1 roku NWJ kierunku lekarskiego 2020/21 - 2020/21 0.70 0.70
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)