Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Lekarski (nwj) z programem jak na studiach stacjonarnych (KRK) II rok, IV semestr, lekarski (nwj)

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Lekarski (nwj) z programem jak na studiach stacjonarnych (KRK) (16540147-KRK)
Etap: II rok, IV semestr, lekarski (nwj) (16540147-22)
Poprzednie etapy: II rok, III semestr, lekarski (nwj)
Następne etapy: III rok, lekarski (nwj)
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: lekarski
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2017/18Z 2017/18L 2018/19Z 2018/19L 2019/20Z 2019/20L 2020/21Z 2020/21L 2021/22 2021/22Z 2021/22L 2022/23Z 2022/23L Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Język angielski medyczny 4800-WL-lek-ja-2n-z 2020/21 - 2020/21 TAK
1. Moduł: Fizjologia 1600-LekM21FIZ-NJ 2020/21 - 2020/21 TAK
1. Moduł: Nauki przedkliniczne i diagnostyka laboratoryjna 1600-LekM22NPDL-J 2018/19 - 2018/19 TAK
1.1. Diagnostyka laboratoryjna 1600-LekM22DLAB-J 2018/19 - 2018/19 TAK
1.1. Fizjologia człowieka z elementami fizjologii klinicznej 1600-LekM21FIZFIZ-NJ 2020/21 - 2020/21 TAK
1.2. Immunologia i immunodiagnostyka 1600-LekM22IMMN-J 2018/19 - 2018/19 TAK
1.3. Podstawy genetyki klinicznej 1600-LekM22PGKL-J 2018/19 - 2018/19 TAK
1.4. Terapia genowa. Wstęp do immunoterapii 1600-LekM22TGEN-J 2018/19 - 2018/19 TAK
10. Moduł: Człowiek wobec zagrożeń środowiska 1600-LekM22CZS-J 2019/20 - 2019/20 TAK
10. Moduł: Człowiek wobec zagrożeń środowiska 1600-LekM22CZS-NJ 2020/21 - 2020/21 TAK
10.1. Mikrobiologia 1600-LekM22CZSMIK-J 2019/20 - 2019/20 TAK
10.1. Mikrobiologia 1600-LekM22CZSMIK-NJ 2020/21 - 2020/21 TAK
10.2. Parazytologia 1600-LekM22CZSPAR-J 2019/20 - 2019/20 TAK
10.2. Parazytologia 1600-lekM22CZSPAR-NJ 2020/21 - 2020/21 TAK
10.3. Profilaktyka zakażeń 1600-LekM22CZSPRZ-J 2019/20 - 2019/20 TAK
10.3. Profilaktyka zakażeń 1600-LekM22CZSPRZ-NJ 2020/21 - 2020/21 TAK
10.4. Higiena i epidemiologia 1600-LekM22CZSHIG-J 2019/20 - 2019/20 TAK
10.4. Higiena i epidemiologia 1600-LekM22CZSHIG-NJ 2020/21 - 2020/21 TAK
11. Moduł: Patologia 1600-LekM22PAT-J 2019/20 - 2019/20 TAK
11. Moduł: Patologia 1600-LekM22PAT-NJ 2020/21 - 2020/21 TAK
11.1. Patofizjologia 1600-LekM22PATPAF-J 2019/20 - 2019/20 TAK
11.1. Patofizjologia 1600-LekM22PATPAF-NJ 2020/21 - 2020/21 TAK
11.2. Patomorfologia 1600-LekM22PATPAM-J 2019/20 - 2019/20 TAK
11.2. Patomorfologia 1600-LekM22PATPAM-NJ 2020/21 - 2020/21 TAK
12. Moduł: Psychospoleczne aspekty zawodu lekarza 1600-LekM22PAZ-NJ 2020/21 - 2020/21 TAK
12. Moduł: Psychospołeczne aspekty zawodu lekarza 1600-LekM22PAZ-J 2019/20 - 2019/20 TAK
12.1. Psychologia lekarska 1600-LekM22PAZPSY-J 2019/20 - 2019/20 TAK
12.1. Psychologia lekarska 1600-LekM22PAZPSY-NJ 2020/21 - 2020/21 TAK
12.2. Socjologia medycyny 1600-LekM22PAZSOC-J 2019/20 - 2019/20 TAK
12.2. Socjologia medycyny 1600-LekM22PAZSOC-NJ 2020/21 - 2020/21 TAK
12.3. Etyka lekarska 1600-LekM22PAZETY-J 2019/20 - 2019/20 TAK
12.3. Etyka lekarska 1600-LekM22PAZETY-NJ 2020/21 - 2020/21 TAK
12.4. Duchowość w medycynie 1600-LekM22PAZDUC-J 2019/20 - 2019/20 TAK
12.4. Duchowość w medycynie 1600-LekM22PAZDUC-NJ 2020/21 - 2020/21 TAK
12.5. Komunikacja medyczna 1600-LekM22PAZKMD-NJ 2020/21 - 2020/21 TAK
12.5. Laboratoryjne nauczanie umiejętności komunikacyjnych 1600-LekM22PAZLAB-J 2019/20 - 2019/20 TAK
12.6. Homo politicus - lekarz społecznik 1600-LekM22PAZHPL-NJ 2020/21 - 2020/21 TAK
12.6. Komunikowanie się z pacjentem obcojęzycznym z elementami interkulturowości 1600-LekM22PAZKOM-J 2019/20 - 2019/20 TAK
12.7. Homo politicus - lekarz społecznik 1600-LekM22PAZPOL-J 2019/20 - 2019/20 TAK
2. Moduł: Nauki przedkliniczne 1600-LekM21NPK-NJ 2020/21 - 2020/21 TAK
2. Moduł: Patologia 1600-LekM22PATOL-J 2018/19 - 2018/19 TAK
2.1. Mechanizmy działania leków i toksykologia 1600-LekM21NPKMDL-NJ 2020/21 - 2020/21 TAK
2.1. Patofizjologia 1600-LekM22PATF-J 2018/19 - 2018/19 TAK
2.2. Immunologia 1600-LekM21NPKIMM-NJ 2020/21 - 2020/21 TAK
2.2. Patomorfologia 1600-LekM22PATM-J 2018/19 - 2018/19 TAK
2.3. Podstawy genetyki klinicznej 1600-LekM21NPKPGM-NJ 2020/21 - 2020/21 TAK
3. Moduł: Korzenie medycyny 1600-LekM21KOM-NJ 2020/21 - 2020/21 TAK
3. Moduł: Psychospołeczne aspekty zawodu lekarza 1600-LekM22PAZLK-J 2018/19 - 2018/19 TAK
3.1. Historia medycyny 1600-LekM21KOMHIS-NJ 2020/21 - 2020/21 TAK
3.1. Psychologia lekarska 1600-LekM22PLEK-J 2018/19 - 2018/19 TAK
3.2. Filozofia z elementami filozofii medycyny 1600-LekM21KOMFIL-NJ 2020/21 - 2020/21 TAK
3.2. Socjologia medycyny 1600-LekM22SMED-J 2018/19 - 2018/19 TAK
3.3. Etyka lekarska 1600-LekM22ELEK-J 2018/19 - 2018/19 TAK
4. Moduł: Propedeutyka badań naukowych 1600-LekM21PBN-NJ 2020/21 - 2020/21 TAK
4.1. Metodologia pisania prac naukowych z elementami statystyki 1600-LekM21PBNMPP-NJ 2020/21 - 2020/21 TAK
4.2. Zasady przygotowywania prezentacji naukowych 1600-LekM21PBMZPP-NJ 2020/21 - 2020/21 TAK
4.3. Projektowanie badań naukowych z uwzględnieniem aspektów bioetyki 1600-LekM21PBNPBN-NJ 2020/21 - 2020/21 TAK
5. Moduł: Wprowadzenie do patologii 1600-LekM21WPA-NJ 2020/21 - 2020/21 TAK
5.1. Wprowadzenie do patologii 1600-LekM21WPAPAT-NJ 2020/21 - 2020/21 TAK
Ekofizjologia 1600-Lek22EKOF-NJ 2021/22 - ... TAK
Fizjologia czlowieka z elementami fizjologii klinicznej 1600-Lek22FIZJ-NJ 2021/22 - ... TAK
Język angielski medyczny 4800-WL-LEK-JA-2n-L 2020/21 - ... TAK
Język angielski medyczny 1628-WL-lek-ja-2 2018/19 - 2018/19 TAK
Język angielski medyczny 1628-WL-lek-ja-2 2019/20 - 2019/20 TAK
Opieka duchowa 1600-Lek22DUCH-NJ 2021/22 - ... TAK
Parazytologia 1600-Lek22PARA-NJ 2021/22 - ... TAK
Patofizjologia 1600-Lek22PATO-NJ 2021/22 - ... TAK
Praktyka wakacyjna 1600-Lek22PRAK-NJ 2021/22 - ... TAK
Praktyka wakacyjna 1600-LekM22PRK-J 2018/19 - 2018/19 TAK
Praktyka wakacyjna 1600-LekM22PRK-J 2019/20 - 2019/20 TAK
Praktyka wakacyjna 1600-LekM22PRK-NJ 2020/21 - 2020/21 TAK
Prawo medyczne 1600-Lek22PRAW-NJ 2021/22 - ... TAK
Zdrowie publiczne 1600-Lek22ZDRO-NJ 2021/22 - ... TAK

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - European Credit Transfer System 16540147-22-F - Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku NWJ kierunku lekarskiego 2018/19 - 2018/19 4.00 4.00
ECTS - European Credit Transfer System 16540147-22-F - Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku NWJ kierunku lekarskiego 2019/20 - 2020/21 3.50 3.50
ECTS - European Credit Transfer System 16540147-21-F - Przedmioty fakultatywne dla 1 semestru 2 roku NWJ kierunku lekarskiego 2020/21 - 2020/21 3.50 3.50
ECTS - European Credit Transfer System 16540147-22-F - Przedmioty fakultatywne dla 2 semestru 2 roku NWJ kierunku lekarskiego 2021/22 - ... 3.00 3.00
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)