Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Lekarski (nwj) z programem jak na studiach stacjonarnych (KRK) III rok, lekarski (nwj)

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Lekarski (nwj) z programem jak na studiach stacjonarnych (KRK) (16540147-KRK)
Etap: III rok, lekarski (nwj) (16540147-3)
Poprzednie etapy: II rok, IV semestr, lekarski (nwj)
Następne etapy: IV rok, lekarski (nwj)
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: lekarski
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
1. Moduł: Podstawy medycyny klinicznej 1600-LekM3PMK-J 2020/21 - 2020/21 TAK
1. Moduł: Podstawy medycyny klinicznej 1600-LekM3PMK-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
1. Moduł: Podstawy medycyny klinicznej 1600-LekM3PMKLN-J 2019/20 - 2019/20 TAK
1.1. Propedeutyka chorób wewnętrznych 1600-LekM3PMKWEW-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
1.1. Propedeutyka chorób wewnętrznych cz. 1 1600-LekM3PCHW1-J 2019/20 - 2019/20 TAK
1.2. Propedeutyka chorób wewnętrznych cz. 2 1600-LekM3PCHW2-J 2019/20 - 2019/20 TAK
1.2. Techniki radiologii 1600-LekM3PMKRAD-J 2020/21 - 2020/21 TAK
1.2. Techniki radiologii 1600-LekM3PMKRAD-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
1.3. Diagnostyka laboratoryjna 1600-LekM3PMKDIA-J 2020/21 - 2020/21 TAK
1.3. Diagnostyka laboratoryjna 1600-LekM3PMKDIA-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
1.3. Propedeutyka pediatrii 1600-LekM3PPED-J 2019/20 - 2019/20 TAK
1.4. Propedeutyka pediatrii 1600-LekM3PMKPED-J 2020/21 - 2020/21 TAK
1.4. Propedeutyka pediatrii 1600-LekM3PMKPED-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
1.5. Propedeutyka chirurgii 1600-LekM3PMKCHI-J 2020/21 - 2020/21 TAK
1.5. Propedeutyka chirurgii 1600-LekM3PMKCHI-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
1.5. Propedeutyka neurologii, neurochirurgii i narządów zmysłów 1600-LekM3PNER-J 2019/20 - 2019/20 TAK
1.6. Propedeutyka ginekologii i położnictwa 1600-LekM3PGIN-J 2019/20 - 2019/20 TAK
1.6. Propedeutyka neurologii, neurochirurgii i narządów zmysłów 1600-LekM3PMKNEU-J 2020/21 - 2020/21 TAK
1.6. Propedutyka neurologii, neurochirurgii i narządów zmysłów 1600-LekM3PMKNEU-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
1.7. Propedeutyka ginekologii i położnictwa 1600-LekM3PMKGIN-J 2020/21 - 2020/21 TAK
1.7. Propedeutyka ginekologii i położnictwa 1600-LekM3PMKGIN-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
1.8. Propedeutyka stomatologii i chirurgii szczękowo-twarzowej 1600-LekM3PMKSTO-J 2020/21 - 2020/21 TAK
1.8. Propedeutyka stomatologii i chirurgii szczękowo-twarzowej 1600-LekM3PMKSTO-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
2. Moduł: Pacjent i lekarz w obliczu hospitalizacji 1600-LekM3PLH-J 2020/21 - 2020/21 TAK
2. Moduł: Pacjent i lekarz w obliczu hospitalizacji 1600-LekM3PLH-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
2. Moduł: Sposoby oddziaływania na organizm ludzki 1600-LekM3SONOL-J 2019/20 - 2019/20 TAK
2.1. Farmakologia i toksykologia 1600-LekM3FARM-J 2019/20 - 2019/20 TAK
2.1. Kliniczne nauczanie umiejętności komunikacyjnych 1600-LekM3PLHKOM-J 2020/21 - 2020/21 TAK
2.1. Komunikacja medyczna w praktyce klinicznej 1600-LekM3PLHKON-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
2.2. Komunikacja w międzynarodowym zespole interdyscyplinarnym 1600-LekM3PLHKMI-J 2020/21 - 2020/21 TAK
2.2. Onkologia 1600-LekM3ONKL-J 2019/20 - 2019/20 TAK
2.2. Wprowadzenie do procedur klinicznych medycyny ratunkowej 1600-LekM3PLHRTU-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
2.3. Medycyna nuklearna 1600-LekM3MEDN-J 2019/20 - 2019/20 TAK
2.3. Wprowadzenie do procedur klinicznych medycyny ratunkowej 1600-LekM3PLHRAT-J 2020/21 - 2020/21 TAK
2.3. Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci 1600-LekM3PLHRSD-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
2.4. Transplantologia - podstawy 1600-LekM3TRAN-J 2019/20 - 2019/20 TAK
2.4. Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci 1600-LekM3PLHRES-J 2020/21 - 2020/21 TAK
2.5. Komunikacja w zespole interdyscyplinarnym 1600-LekM3PLHKOI-J 2020/21 - 2020/21 TAK
2.5. Medycyna regeneracyjna 1600-LekM3MEDR-J 2019/20 - 2019/20 TAK
2.6. Implanty w medycynie 1600-LekM3IMPL-J 2019/20 - 2019/20 TAK
2.7. Genetyka 1600-LekM3GENT-J 2019/20 - 2019/20 TAK
2.8. Immunologia 1600-LekM3IMMN-J 2019/20 - 2019/20 TAK
2.9. Współczesna rehabilitacja 1600-LekM3WREH-J 2019/20 - 2019/20 TAK
3. Moduł: Choroby układu krwiotwórczego 1600-LekM3CUK-J 2020/21 - 2020/21 TAK
3. Moduł: Choroby układu krwiotwórczego 1600-LekM3CUK-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
3. Moduł: Współczesna diagnostyka obrazowa i inne zaawansowane technologie diagnostyczne 1600-LekM3WDOZT-J 2019/20 - 2019/20 TAK
3.1. Patologia krwi 1600-LekM3CUKPAT-J 2020/21 - 2020/21 TAK
3.1. Patologia krwi 1600-LekM3CUKPAT-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
3.1. Radiologia 1600-LekM3WDRD-J 2019/20 - 2019/20 TAK
3.2. Hematologia 1600-LekM3CUKHEM-J 2020/21 - 2020/21 TAK
3.2. Hematologia 1600-LekM3CUKHEM-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
3.2. Medycyna nuklearna 1600-LekM3WDMN-J 2019/20 - 2019/20 TAK
3.3. Biologia molekularna 1600-LekM3WDBM-J 2019/20 - 2019/20 TAK
3.3. Krwiodawstwo i krwiolecznictwo 1600-LekM3CUKKRW-J 2020/21 - 2020/21 TAK
3.3. Krwiodawstwo i krwiolecznictwo 1600-LekM3CUKKRW-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
4. Moduł: Choroby skóry, tkanki podskórnej i choroby weneryczne 1600-LekM3CSTPW-J 2019/20 - 2019/20 TAK
4. Moduł: Podstawy współczesnej terapii 1600-LekM3PWT-J 2020/21 - 2020/21 TAK
4. Moduł: Podstawy współczesnej terapii 1600-LekM3PWT-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
4.1. Anatomia, fizjologia 1600-LekM3CSAF-J 2019/20 - 2019/20 TAK
4.1. Podstawy biologiczne transplantologii 1600-LekM3PWTTRA-J 2020/21 - 2020/21 TAK
4.1. Podstawy biologiczne transplantologii 1600-LekM3PWTTRA-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
4.2 Medycyna regeneracyjna 1600-LekM3PWTMER-J 2020/21 - 2020/21 TAK
4.2. Dermatologia eksperymentalna z elementami patologii skóry 1600-LekM3CSDE-J 2019/20 - 2019/20 TAK
4.2. Medycyna regeneracyjna 1600-LekM3PWTMER-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
4.3. Dermatologia, wenerologia 1600-LekM3CSDW-J 2019/20 - 2019/20 TAK
4.3. Terapie genowe i immunoterapie 1600-LekM3PWTGEN-J 2020/21 - 2020/21 TAK
4.3. Terpie genowe i immunoterapie 1600-LekM3PWTGEN-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
4.4. Dermatochirurgia 1600-LekM3CSDWC-J 2019/20 - 2019/20 TAK
4.4. Farmakologia 1600-LekM3PWTFAR-J 2020/21 - 2020/21 TAK
4.4. Farmakologia 1600-LekM3PWTFAR-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
4.5. Parazytologia skóry 1600-LekM3CSPS-J 2019/20 - 2019/20 TAK
5. Moduł: Choroby układu oddechowego 1600-LekM3CUODD-J 2019/20 - 2019/20 TAK
5. Moduł: Prawne i organizacyjne aspekty medycyny 1600-LekM3PRA-J 2020/21 - 2020/21 TAK
5. Moduł: Prawne i organizacyjne aspekty medycyny 1600-LekM3PRA-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
5.1. Anatomia, fizjologia 1600-LekM3CUAF-J 2019/20 - 2019/20 TAK
5.1. Zdrowie publiczne 1600-LekM3PRAZDP-J 2020/21 - 2020/21 TAK
5.1. Zdrowie publiczne 1600-LekM3PRAZDP-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
5.2. Informatyka w ochronie zdrowia 1600-LekM3PRAINF-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
5.2. Informatyka w ochronie zdrowia 1600-LekM3PRAINF-J 2020/21 - 2020/21 TAK
5.2. Patologia (patomorfologia, patofizjologia) 1600-LekM3CUPT-J 2019/20 - 2019/20 TAK
5.3. Podstawy języka migowego 1600-LekM3PRAMIG-J 2020/21 - 2020/21 TAK
5.3. Podstawy języka migowego 1600-LekM3PRAMIG-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
5.3. Radiologia 1600-LekM3CURD-J 2019/20 - 2019/20 TAK
5.4. Prawo medyczne 1600-LekM3PRAPRA-J 2020/21 - 2020/21 TAK
5.4. Prawo medyczne 1600-LekM3PRAPRA-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
5.4. Pulmonologia z elementami onkologii układu oddechowego 1600-LekM3CUPL-J 2019/20 - 2019/20 TAK
5.5. Laryngologiczne problemy ukladu oddechowego 1600-LekM3CULP-J 2019/20 - 2019/20 TAK
5.6. Rehabilitacja 1600-LekM3CURH-J 2019/20 - 2019/20 TAK
6. Moduł: Choroby wywołane zaburzeniami układu immunologicznego 1600-LekM3CWZIM-J 2019/20 - 2019/20 TAK
6. Moduł: Wybrane choroby cywilizacyjne 1600-LekM3CYW-J 2020/21 - 2020/21 TAK
6. Moduł: Wybrane choroby cywilizacyjne 1600-LekM3CYW-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
6.1. Alergologia 1600-LekM3CYWALE-J 2020/21 - 2020/21 TAK
6.1. Alergologia 1600-LekM3CYWALE-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
6.1. Reumatologia 1600-LekM3CWRM-J 2019/20 - 2019/20 TAK
6.2. Alergologia 1600-LekM3CWAL-J 2019/20 - 2019/20 TAK
6.2. Diabetologia 1600-LekM3CYWDIA-J 2020/21 - 2020/21 TAK
6.2. Diabetologia 1600-LekM3CYWDIA-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
6.3. Immunologia 1600-LekM3CWIM-J 2019/20 - 2019/20 TAK
6.3. Otyłość 1600-LekM3CYWOTY-J 2020/21 - 2020/21 TAK
6.3. Otyłość 1600-LekM3CYWOTY-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
6.3. Wybrane choroby psychiczne i uzależnienia jako choroby cywilizacyjne 1600-LekM3CYWPSY-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
6.4. Aids 1600-LekM3CYWAID-J 2020/21 - 2020/21 TAK
6.4. Aids 1600-LekM3CYWAID-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
6.5. Wybrane choroby psychiczne i uzależnienia jako choroby cywilizacyjne 1600-LekM3CYWPSY-J 2020/21 - 2020/21 TAK
6.6. Ekologia w walce z chorobami cywilizacyjnymi 1600-LekM3CYWEKO-J 2020/21 - 2020/21 TAK
6.6. Ekologia w walce z chorobami cywilizacyjnymi 1600-LekM3CYWEKO-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
7. Moduł: Choroby skóry, tkanki podskórnej i choroby weneryczne 1600-LekM3SKO-J 2020/21 - 2020/21 TAK
7. Moduł: Choroby skóry, tkanki podskórnej i choroby weneryczne 1600-LekM3SKO-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
7. Moduł: Zdrowie publiczne z elementami epidemiologii 1600-LekM3ZPEE-J 2019/20 - 2019/20 TAK
7.1. Dermatologia eksperymentalna z elementami patologii skóry 1600-LekM3SKOPAT-J 2020/21 - 2020/21 TAK
7.1. Dermatologia eksperymentalna z elementami patoogii skóry 1600-LekM3SKOPAT-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
7.1. Zdrowie publiczne i epidemiologia 1600-LekM3ZPEP-J 2019/20 - 2019/20 TAK
7.2. Dermatologia, wenerologia 1600-LekM3SKOWEN-J 2020/21 - 2020/21 TAK
7.2. Dermatologia, wenerologia 1600-LekM3SKOWEN-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
7.3. Dermatochirurgia 1600-LekM3SKODER-J 2020/21 - 2020/21 TAK
7.3. Dermatochirurgia 1600-LekM3SKODER-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
7.4. Parazytologia skóry 1600-LekM3SKOPAR-J 2020/21 - 2020/21 TAK
7.4. Parazytologia skóry 1600-LekM3SKOPAR-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
8. Moduł: Choroby wywołane zaburzeniami ukladu immunologicznego 1600-LekM3IMM-J 2020/21 - 2020/21 TAK
8. Moduł: Choroby wywołane zaburzeniami ukladu immunologicznego 1600-LekM3IMM-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
8.1. Reumatologia 1600-LekM3IMMREU-J 2020/21 - 2020/21 TAK
8.1. Reumatologia 1600-LekM3IMMREU-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
8.2. Immunologia kliniczna 1600-LekM3IMMIMM-J 2020/21 - 2020/21 TAK
8.2. Immunologia kliniczna 1600-LekM3IMMIMM-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
Dermatologia i wenerologia 1600-Lek3DERM-NJ 2022/23 - ... TAK
Diagnostyka laboratoryjna 1600-Lek3DIAG-NJ 2022/23 - ... TAK
Diagnostyka obrazowa 1600-Lek3DIOB-NJ 2022/23 - ... TAK
Duchowość w medycynie 1600-LekM3DMED-J 2019/20 - 2019/20 TAK
Farmakologia i toksykologia 1600-Lek3FARM-NJ 2022/23 - ... TAK
Genoterapia 1600-Lek3GENO-NJ 2022/23 - ... TAK
Komunikacja medyczna 1600-Lek3KOMM-NJ 2022/23 - ... TAK
Krwiodawstwo i krwiolecznictwo 1600-Lek3KKRW-NJ 2022/23 - ... TAK
Mikrobiologia 1600-Lek3MIKB-NJ 2022/23 - ... TAK
Nowoczesne metody diagnostyki genetycznej 1600-Lek3DIGE-NJ 2022/23 - ... TAK
Patomorfologia 1600-Lek31PATO-NJ 2022/23 - ... TAK
Patomorfologia 1600-Lek32PATO-NJ 2022/23 - ... TAK
Praktyka wakacyjna 1600-Lek3PRAK-NJ 2022/23 - ... TAK
Praktyka wakacyjna 1600-LekM3PRK-J 2019/20 - 2020/21 TAK
Praktyka wakacyjna 1600-LekM3PRK-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
Propedeutyka chorób wewnętrznych 1600-Lek3PCHW-NJ 2022/23 - ... TAK
Propedeutyka pediatrii 1600-Lek3PPED-NJ 2022/23 - ... TAK
Rehabilitacja 1600-Lek3REHA-NJ 2022/23 - ... TAK

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - European Credit Transfer System 16540147-3-F - Przedmioty fakultatywne dla 3 roku NWJ kierunku lekarskiego 2019/20 - 2019/20 7.00 7.00
ECTS - European Credit Transfer System 16540147-3-CH - Chirurgia dla 3 roku NWJ kierunku lekarskiego 2019/20 - 2019/20 3.50 3.50
ECTS - European Credit Transfer System 16540147-3-F - Przedmioty fakultatywne dla 3 roku NWJ kierunku lekarskiego 2020/21 - 2020/21 9.80 9.80
ECTS - European Credit Transfer System 16540147-3-F - Przedmioty fakultatywne dla 3 roku NWJ kierunku lekarskiego 2021/22 - 2021/22 5.00 5.00
ECTS - European Credit Transfer System 16540147-3-CH - Chirurgia dla 3 roku NWJ kierunku lekarskiego 2022/23 - ... 4.50 4.50
ECTS - European Credit Transfer System 16540147-3-F - Przedmioty fakultatywne dla 3 roku NWJ kierunku lekarskiego 2022/23 - ... 3.00 3.00
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)