Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Lekarski (nwj) z programem jak na studiach stacjonarnych (KRK) V rok, lekarski (nwj)

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Lekarski (nwj) z programem jak na studiach stacjonarnych (KRK) (16540147-KRK)
Etap: V rok, lekarski (nwj) (16540147-5)
Poprzednie etapy: IV rok, lekarski (nwj)
Następne etapy: VI rok, lekarski (nwj)
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: lekarski
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2021/22 2022/23 Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
1. Moduł: Choroby narządów endokrynnych 1600-LekM5CENDK-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
1. Moduł: Choroby narządów endokrynnych 1600-LekM5CNE-NJ 2022/23 - ... TAK
1.1. Anatomia, fizjologia 1600-LekM5CEAF-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
1.1. Anatomia, fizjologia narządów endokrynnych 1600-LekM5CNEANA-NJ 2022/23 - ... TAK
1.2. Patologia (patomorfologia, patofizjologia) 1600-LekM5CEPT-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
1.2. Patologia (patomorfologia, patofizjologia) narządów endokrynnych 1600-LekM5CNEPAT-NJ 2022/23 - ... TAK
1.3. Diagnostyka obrazowa narządów endokrynnych 1600-LekM5CNEDIA-J 2022/23 - ... TAK
1.3. Diagnostyka obrazowa narządów endokrynnych 1600-LekM5CNEDIA-NJ 2022/23 - ... TAK
1.3. Radiologia 1600-LekM5CERD-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
1.4. Endokrynologia 1600-LekM5CEED-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
1.4. Endokrynologia 1600-LekM5CNEEND-NJ 2022/23 - ... TAK
1.5. Chirurgia endokrynologiczna 1600-LekM5CECE-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
1.5. Chirurgia endokrynologiczna 1600-LekM5CNECHI-NJ 2022/23 - ... TAK
1.6. Medycyna nuklearna 1600-LekM5CEMN-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
1.6. Medycyna nuklearna w służbie endokrynologii 1600-LekM5CNENUK-NJ 2022/23 - ... TAK
10. Moduł: Aspekty pracy zawodowej lekarza 1600-LekM5APZ-NJ 2022/23 - ... TAK
10. Moduł: Farmakologia kliniczna 1600-LekM5FKLIN-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
10.1. Farmakologia kliniczna 1600-LekM5FKFK-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
10.1. Organizacja stażu, rezydentury i praktyki prywatnej 1600-LekM5APZREZ-NJ 2022/23 - ... TAK
10.2. Aspekty prawne medycyny sądowej 1600-LekM5APZPRA-NJ 2022/23 - ... TAK
10.3. Aspekty komunikacyjne procesów sądowych w medycynie 1600-LekM5APZKOM-NJ 2022/23 - ... TAK
10.4. Strategia własnej kariery 1600-LekM5APZKAR-NJ 2022/23 - ... TAK
10.5. Organizacja praktyki lekarza rodzinnego 1600-LekM5APZPLR-NJ 2022/23 - ... TAK
11. Moduł: Organizacja opieki zdrowotnej 1600-LekM5OOZDR-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
11.1. Zdrowie publiczne 1600-LekM5OOZP-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
11.2. Informatyka w ochronie zdrowia 1600-LekM5OOIO-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
12. Moduł: Lekarz wobec rynku pracy 1600-LekM5LWRPR-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
12.1. Lekarz wobec rynku pracy 1600-LekM5LWLW-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
13. Moduł: Duchowość w medycynie 1600-LekM5DMEDY-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
13.1. Duchowość w medycynie 1600-LekM5DMED-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
2. Moduł: Ginekologia, położnictwo i neonatologia 1600-LekM5GPOLZ-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
2. Moduł: Płciowość w medycynie 1600-LekM5PWM-NJ 2022/23 - ... TAK
2.1. Anatomia, fizjologia 1600-LekM5GPAF-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
2.1. Anatomia, fizjologia żeńskiego układu płciowego 1600-LekM5PWMANA-NJ 2022/23 - ... TAK
2.2. Patologia (patomorfologia, patofizjologia) 1600-LekM5GPPT-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
2.2. Patologia (patomorfologia, patofizjologia) żeńskiego układu płciowego 1600-LekM5PWMPAT-NJ 2022/23 - ... TAK
2.3. Choroby kobiece i ginekologia onkologiczna 1600-LekM5PWMGIO-NJ 2022/23 - ... TAK
2.3. Ginekologia i położnictwo 1600-LekM5GPGP-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
2.4. Ginekologia okresu dojrzewania i menopauzy 1600-LekM5PWMGID-NJ 2022/23 - ... TAK
2.4. Neonatologia 1600-LekM5GPNN-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
2.5. Chirurgiczne aspekty seksuologii 1600-LekM5PWMCHI-NJ 2022/23 - ... TAK
2.6. Seksuologia 1600-LekM5PWMSEK-NJ 2022/23 - ... TAK
2.7. Płeć mózgu 1600-LekM5PWMPMO-NJ 2022/23 - ... TAK
3. Moduł: Ciąża i poród - wspólczesne wyzwania 1600-LekM5CIP-NJ 2022/23 - ... TAK
3. Moduł: Lekarz w obliczu starzenia się i śmierci 1600-LekM5LOSSM-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
3.1. Kształtowanie postaw wobec człowieka w podeszłym wieku 1600-LekM5LOKP-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
3.1. Położnictwo 1600-LekM5CIPPOL-NJ 2022/23 - ... TAK
3.2. Geriatria 1600-LekM5LOGR-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
3.2. Neonatologia 1600-LekM5CIPNEO-NJ 2022/23 - ... TAK
3.3. Diagnostyka prenatalna 1600-LekM5CIPDIA-NJ 2022/23 - ... TAK
3.3. Medycyna paliatywna 1600-LekM5LOMP-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
3.4. Medycyna sądowa 1600-LekM5LOMS-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
3.4. Prawo wobec ciąży 1600-LekM5CIPPRA-NJ 2022/23 - ... TAK
3.5. Bioetyka ciąży w aspekcie wielowyznaniowym 1600-LekM5CIPETY-NJ 2022/23 - ... TAK
3.5. Medycyna estetyczna 1600-LekM5LOME-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
4. Moduł: Lekarz w obliczu starzenia się oraz śmierci 1600-LekM5LSS-NJ 2022/23 - ... TAK
4. Moduł: Stany nagle w medycynie 1600-LekM5SNMED-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
4.1. Kształtowanie postaw wobec człowieka w podeszłym wieku 1600-LekM5LSSPOS-NJ 2022/23 - ... TAK
4.1. Radiologia 1600-LekM5SNRD-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
4.2. Geriatria 1600-LekM5LSSGER-NJ 2022/23 - ... TAK
4.2. Medycyna ratunkowa 1600-LekM5SNMR-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
4.3. Intensywna terapia i anestezjologia 1600-LekM5SNIT-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
4.3. Medycyna paliatywna 1600-LekM5LSSPAL-NJ 2022/23 - ... TAK
4.4. Medycyna sądowa 1600-LekM5LSSMSA-NJ 2022/23 - ... TAK
4.5. Genetyka kliniczna 1600-LekM5LSSGEN-NJ 2022/23 - ... TAK
4.6. Medycyna estetyczna i chirurgia naprawcza 1600-LekM5LSSEST-NJ 2022/23 - ... TAK
5. Moduł: Chory w opiece ambulatoryjnej 1600-LekM5COAMB-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
5. Moduł: Stany nagłe w medycynie 1600-LekM5STN-NJ 2022/23 - ... TAK
5.1. Medycyna rodzinna 1600-LekM5COMR-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
5.1. Radiologia w oddziale ratunkowym 1600-LekM5STNRAD-NJ 2022/23 - ... TAK
5.2. Ginekologia i położnictwo 1600-LekM5COGP-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
5.2. Medycyna ratunkowa 1600-LekM5STNRAT-NJ 2022/23 - ... TAK
5.3. Chirurgia 1600-LekM5COHR-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
5.3. Intensywna terapia i anestezjologia 1600-LekM5STNANE-NJ 2022/23 - ... TAK
5.4. Chirurgia urazowa szczękowo-twarzowa 1600-LekM5STNCST-NJ 2022/23 - ... TAK
5.4. Medycyna pracy 1600-LekM5COMP-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
5.5. Stany zagrożenia zdrowotnego w psychiatrii 1600-LekM5STNPSY-NJ 2022/23 - ... TAK
6. Moduł: Chory w opiece ambulatoryjnej 1600-LekM5COA-NJ 2022/23 - ... TAK
6. Moduł: Propedeutyka stomatologiczna i chirurgia szczękowa 1600-LekM5PRSTM-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
6.1. Medycyna rodzinna 1600-LekM5COAMRO-NJ 2022/23 - ... TAK
6.1. Propedeutyka stomatologiczna i chirurgia szczękowa 1600-LekM5PRST-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
6.2. Medycyna pracy 1600-LekM5COAMPR-NJ 2022/23 - ... TAK
6.3. Orzecznictwo lekarskie 1600-LekM5COAORZ-NJ 2022/23 - ... TAK
6.4. Wakcynologia w medycynie rodzinnej 1600-LekM5COAWAK-NJ 2022/23 - ... TAK
7. Moduł: Onkologia 1600-LekM5ONK-NJ 2022/23 - ... TAK
7. Moduł: Współczesne diagnozowanie i leczenie chorób zakaźnych 1600-LekM5WDLCZ-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
7.1. Techniki diagnostyki obrazowej w onkologii 1600-LekM5ONKTDO-NJ 2022/23 - ... TAK
7.1. Wstęp do chorób zakaźnych - mikrobiologia 1600-LekM5WDMK-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
7.2. Onkologia kliniczna 1600-LekM5ONKONK-NJ 2022/23 - ... TAK
7.2. Patologia (patomorfologia, patofizjologia) 1600-LekM5WDPT-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
7.3. Powikłania leczenia inwazyjnego w onkologii 1600-LekM5ONKPLI-NJ 2022/23 - ... TAK
7.3. Wspólczesne metody badań mikrobiologicznych 1600-LekM5WDWM-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
7.4. Chirurgia rekonstrukcyjna w onkologii 1600-LekM5ONKCHI-NJ 2022/23 - ... TAK
7.4. Choroby zakaźne 1600-LekM5WDCZ-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
7.5. Psychoonkologia 1600-LekM5ONKPSY-NJ 2022/23 - ... TAK
7.6. Genetyka guzów litych 1600-LekM5ONKGEN-NJ 2022/23 - ... TAK
8. Moduł: Medycyna wieku rozwojowego 1600-LekM5MWR-NJ 2022/23 - ... TAK
8. Moduł: Współczesna onkologia 1600-LekM5WONKL-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
8.1. Patologia (patomorfologia, patofizjologia) 1600-LekM5WOPT-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
8.1. Specyfikacja farmakoterapii dziecięcej 1600-LekM5MWRFAR-NJ 2022/23 - ... TAK
8.2. Pediatria 1600-LekM5MWRPED-NJ 2022/23 - ... TAK
8.2. Radiologia 1600-LekM5WORD-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
8.3. Chirurgia dziecięca 1600-LekM5MWRCHI-NJ 2022/23 - ... TAK
8.3. Onkologia 1600-LekM5WOON-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
8.4. Chirurgia klatki piersiowej 1600-LekM5WOCK-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
8.4. Psychiatria wieku rozwojowego 1600-LekM5MWRPSY-NJ 2022/23 - ... TAK
9. Moduł: Farmakoterapia 1600-LekM5FAR-NJ 2022/23 - ... TAK
9. Moduł: Medycyna wieku rozwojowego 1600-LekM5MWROZ-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
9.1. Farmakologia kliniczna 1600-LekM5FARKLI-NJ 2022/23 - ... TAK
9.1. Radiologia 1600-LekM5WRRD-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
9.2. Leczenie biologiczne 1600-LekM5FARBIO-NJ 2022/23 - ... TAK
9.2. Pediatria 1600-LekM5WRPD-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
9.3. Chirurgia dziecięca 1600-LekM5WRCD-NJ 2021/22 - 2021/22 TAK
Praktyka wakacyjna 1600-LekM5PRK-NJ 2021/22 - ... TAK
Przygotowanie do LEK-u - choroby wewnętrzne 1600-LekM5LEKWEW-NJ 2022/23 - ... TAK
Przygotowanie do LEK-u - ginekologia 1600-LekM5LEKGIN-NJ 2022/23 - ... TAK
Przygotowanie do LEK-u - pediatria 1600-LekM5LEKPED-NJ 2022/23 - ... TAK

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - European Credit Transfer System 16540147-5-F - Przedmioty fakultatywne dla 5 roku NJ kierunku lekarskiego 2021/22 - 2021/22 6.00 6.00
ECTS - European Credit Transfer System 16540147-5-F - Przedmioty fakultatywne dla 5 roku NJ kierunku lekarskiego 2022/23 - ... 1.60 1.60
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)