Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Terapia zajęciowa (s1) (KRK) I rok, I semestr, terapia zajęciowa (s1)

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Terapia zajęciowa (s1) (KRK) (18510201-KRK)
Etap: I rok, I semestr, terapia zajęciowa (s1) (18510201-11)
Poprzednie etapy: (brak)
Następne etapy: I rok, II semestr, terapia zajęciowa (s1)
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: terapia zajęciowa
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2017/18 2018/19 2018/19Z 2018/19L 2019/20 2019/20Z 2020/21 2020/21Z 2020/21L 2021/22 2021/22Z 2021/22L 2022/23L 2022/23Z Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Anatomia i fizjologia człowieka 1800-TZ1-AiFCz-S1 2022/23Z - ... TAK
Anatomia prawidłowa 1800-TZ1-AP-S1 2018/19Z - 2019/20Z TAK
Anatomia prawidłowa 1800-TZ1-AP-S1 2021/22Z - 2021/22Z TAK
Bioetyka 1800-TZ1-BIOET-S1 2022/23Z - ... TAK
Biomedyczne podstawy rozwoju 1800-TZ1-BPR-S1 2019/20Z - 2019/20 TAK
Biomedyczne podstawy rozwoju 1800-TZ1-BPR-S1 2022/23Z - ... TAK
Edukacja zdrowotna 1800-TZ1-EDUZD-S1 2018/19Z - 2019/20Z TAK
Edukacja zdrowotna 1800-TZ1-EDUZD-S1 2022/23Z - ... TAK
Elementy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii (szkolenie ogólne) 9001-eBHP 2021/22Z - ... TAK
Filozofia 1800-TZ1-FILO-S1 2019/20Z - 2019/20 TAK
Filozofia 1800-TZ1-FILO-S1 2021/22Z - ... TAK
Fizjologia 1800-TZ1-FIZ-S1 2018/19Z - 2019/20Z TAK
Fizjologia 1800-TZ1-FIZ-S1 2021/22Z - 2021/22Z TAK
Gerontologia 1800-TZ1-GERO-S1 2018/19Z - 2018/19Z TAK
Gerontologia 1800-TZ1-GERO-S1 2021/22Z - ... TAK
Komunikacja interpersonalna 1800-TZ1-KOMIN-S1 2018/19Z - 2019/20Z TAK
Komunikacja interpersonalna 1800-TZ1-KOMIN-S1 2021/22Z - ... TAK
Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna 1800-TZ1-KPPM-S1 2018/19Z - 2019/20Z TAK
Kwalifikowana pierwsza pomoc medyczna 1800-TZ1-KPPM-S1 2021/22Z - ... TAK
Pedagogika 1800-TZ1-PEDAG-S1 2018/19Z - 2019/20Z TAK
Pedagogika 1800-TZ1-PEDAG-S1 2021/22Z - ... TAK
Podstawy arteterapii 1800-TZ1-PART-S1 2018/19Z - 2019/20Z TAK
Podstawy arteterapii 1800-TZ1-PART-S1 2021/22Z - ... TAK
Podstawy pielęgniarstwa 1800-TZ1-PPIEL-S1 2018/19Z - 2019/20Z TAK
Podstawy pielęgniarstwa 1800-TZ1-PPIEL-S1 2021/22Z - ... TAK
Podstawy prawa 1800-TZ1-PPR-S1 2018/19Z - 2019/20Z TAK
Podstawy prawa 1800-TZ1-PPR-S1 2021/22Z - ... TAK
Promocja zdrowia 1800-TZ1-PROMZD-S1 2021/22Z - ... TAK
Przysposobienie biblioteczne 1800-TZ1-BIBLIO-S1 2018/19Z - 2019/20Z TAK
Przysposobienie biblioteczne 1800-TZ1-BIBLIO-S1 2021/22Z - ... TAK
Psychologia ogólna 1800-TZ1-PSYCHO-S1 2018/19Z - 2019/20Z TAK
Psychologia ogólna 1800-TZ1-PSYCHO-S1 2021/22Z - ... TAK
Socjologia ogólna z antropologią kultury 1800-TZ1-SOZAK-S1 2018/19Z - 2019/20Z TAK
Socjologia ogólna z antropologią kultury 1800-TZ1-SOZAK-S1 2021/22Z - ... TAK
Socjoterapia 1800-TZ1-SOCJO-S1 2018/19L - 2018/19L TAK
Systemy ochrony zdrowia i formy opieki społecznej 1800-TZ1-SOZiFOZ-S1 2019/20Z - 2019/20Z TAK
Systemy ochrony zdrowia i formy opieki społecznej 1800-TZ1-SOZiFOZ-S1 2021/22Z - ... TAK
Teoretyczne podstawy terapii zajęciowej 1800-TZ1-TPTZ-S1 2018/19Z - 2019/20Z TAK
Teoretyczne podstawy terapii zajęciowej 1800-TZ1-TPTZ-S1 2021/22Z - ... TAK
Zdrowie publiczne 1800-TZ1-ZP-S1 2018/19Z - 2019/20Z TAK
Zdrowie publiczne 1800-TZ1-ZP-S1 2021/22Z - ... TAK

Wymagania punktowe

Dla tego etapu nigdy nie definiowano wymagań punktowych
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)