Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zdrowie publiczne (s1) (KRK) II rok, zdrowie publiczne (s1), sp. profilaktyka społeczna

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Zdrowie publiczne (s1) (KRK) (18510253-KRK)
Etap: II rok, zdrowie publiczne (s1), sp. profilaktyka społeczna (18510253-2-PS)
Poprzednie etapy: I rok, II semestr, zdrowie publiczne (s1)
Następne etapy: III rok, zdrowie publiczne (s1), sp. profilaktyka społeczna
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: zdrowie publiczne
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2017/18 2018/19 Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Absolwent na rynku pracy 1800-ZP2-Pa-s1 2017/18 - ... TAK
Ekonomia społeczna 1800-ZPp2-Es-s1 2013/14 - 2013/14 TAK
Ekonomika i finansowanie w ochronie zdrowia 1800-ZP2-Eif-s1 2013/14 - ... TAK
Elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego 1800-ZP2-Epr-s1p 2015/16 - ... TAK
Elementy prawa rodzinnego i opiekuńczego 1800-ZPp2-Epr-s1 2013/14 - 2013/14 TAK
Epidemiologia i profilaktyka 1800-ZP2-Eip-s1 2013/14 - ... TAK
Gerontologia społeczna 1800-ZP2-Ge-s1 2015/16 - ... TAK
Gerontologia społeczna 1800-ZP2-Gs-s1 2013/14 - 2013/14 TAK
Medycyna rodzinna 1800-ZP2-Mr-s1 2013/14 - ... TAK
Medycyna sądowa z elementami prawa 1800-ZP2-Ms-s1 2013/14 - 2014/15 TAK
Międzynarodowe problemy zdrowia 1800-ZP2-Mpz-s1 2013/14 - ... TAK
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia 1800-ZP2-Oiz-s1 2013/14 - ... TAK
Podstawy psychoterapii 1800-ZP2-Ppsy-s1p 2015/16 - ... TAK
Pomoc społeczna z elementami pracy socjalnej 1800-ZP2-Ps-s1p 2015/16 - ... TAK
Pomoc społeczna z elementami pracy socjalnej 1800-ZPp2-Pse-s1 2013/14 - 2013/14 TAK
Praktyka wakacyjna 1800-ZP2-Pw-s1 2013/14 - 2014/15 TAK
Profesjonalne pomaganie innym 1800-ZP2-PPi-s1p 2015/16 - ... TAK
Profilaktyka chorób nowotworowych 1800-ZP2-Pcn-s1 2013/14 - ... TAK
Profilaktyka w środowisku lokalnym 1800-ZP2-Pl-s1 2017/18 - ... TAK
Profilaktyka w środowisku lokalnym 1800-ZP2-Psl-s1p 2015/16 - ... TAK
Profilaktyka w środowisku lokalnym 1800-ZP2-pl/E-s1p 2015/16 - ... TAK
Profilaktyka w środowisku lokalnym 1800-ZPp2-Pś-s1 2013/14 - 2013/14 TAK
Promocja zdrowia psychicznego 1800-ZP2-Pzp-s1 2013/14 - ... TAK
Przeciwdziałanie patologii społecznej 1800-ZP2-PP/E-s1p 2015/16 - ... TAK
Przeciwdziałanie patologii społecznej 1800-ZP2-PP/k-s1p 2017/18 - ... TAK
Przeciwdziałanie patologii społecznej 1800-ZP2-PPs-s1p 2015/16 - ... TAK
Przeciwdziałanie patologii społecznej 1800-ZPp2-Pps-s1 2013/14 - 2013/14 TAK
Przedmiot do wyboru (ogólnouczelniany): Metody restytucji organizmu 1800-ZP2-Pdw-s1 2013/14 - 2014/15 TAK
Psychiatria społeczna i opieka środowiskowa 1800-ZP2-Pss/Z-s1 2017/18 - ... TAK
Psychiatria społeczna i opieka środowiskowa 1800-ZP2-Pss/ZE-s1 2017/18 - ... TAK
Psychiatria społeczna i opieka środowiskowa 1800-ZP2-PssK-s1 2015/16 - ... TAK
Psychologia kliniczna 1800-ZPp2-Pk-s1 2013/14 - 2013/14 TAK
Wykład kursowy: Nowoczesne techniki diagnostyczne w gastroenterologii 1800-AEZ2-PK-Nt-s1 2017/18 - ... TAK
Wykład kursowy: Patologie społeczne w środowisku zawodowym i społecznym pracowników ochrony zdrowia 1800-AEZ2-PK-Ps-s1 2017/18 - ... TAK
Wykład kursowy: Podstawy żywienia dojelitowego i pozajelitowego 1800-AEZ2-PK-PZ-s1 2017/18 - ... TAK
Wykład kursowy: Rehabilitacja w chorobach ośrodkowego układu nerwowego 1800-AEZ2-PK-RC-s1 2017/18 - ... TAK
Zagrożenia zdrowia psychicznego w różnych okresach życia 1800-ZP2-ZZp/E-s1 2017/18 - ... TAK
Zagrożenia zdrowia psychicznego w różnych okresach życia 1800-ZP2-ZZpK-s1 2015/16 - ... TAK
Zagrożenia zdrowia psychicznego w różnych okresach życia 1800-ZP2-ZzpZ-s1 2015/16 - ... TAK
Zajęcia do wyboru (wykład fakultatywny): Patofizjologia chorób chirurgicznych 1800-ZP2-ZdwF-s1 2013/14 - 2014/15 TAK
Zajęcia do wyboru (wykład fakultatywny): Wyzwania współczesnej medycyny w dobie postępu technologicznego i zagrożeń cywilizacyjnych 1800-ZP2-Zdw-s1 2013/14 - 2014/15 TAK
Zarządzanie kryzysowe 1800-ZP2-Zk-s1 2013/14 - ... TAK
Zarządzanie zdrowiem pracowników 1800-ZP2-ZZpw-s1 2014/15 - ... TAK
Zarządzanie zdrowiem pracowników 1800-Zp2-ZP-s1 2017/18 - ... TAK
Zarządzanie zdrowiem pracowników 1800-zp2-ZP/E-s1 2017/18 - ... TAK
Żywienie człowieka w zdrowiu publicznym 1800-ZP2-ZcP-s1 2015/16 - ... TAK
Żywienie człowieka w zdrowiu publicznym 1800-ZP2-Zcz/E-s1 2017/18 - ... TAK
Żywienie człowieka w zdrowiu publicznym 1800-ZP2-ZczkW-s1 2014/15 - 2014/15 TAK
Żywienie człowieka w zdrowiu publicznym 1800-ZP2-Zkc-s1 2017/18 - ... TAK
Żywienie człowieka w zdrowiu publicznym 1800-ZP2-Żcz-s1 2013/14 - 2013/14 TAK
Żywienie człowieka w zdrowiu publicznym 1800-ZP2-ŻczK-s1 2013/14 - 2013/14 TAK

Wymagania punktowe

Dla tego etapu nigdy nie definiowano wymagań punktowych
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)