Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Położnictwo (s1) (KRK) I rok, I semestr, położnictwo (s1)

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Położnictwo (s1) (KRK) (18510264-KRK)
Etap: I rok, I semestr, położnictwo (s1) (18510264-11)
Poprzednie etapy: (brak)
Następne etapy: I rok, II semestr, położnictwo (s1)
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: położnictwo
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2017/18Z 2018/19Z 2019/20Z 2020/21Z 2021/22Z 2022/23L 2022/23Z Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Anatomia 1800-PO1-An-S1 2008/09Z - 2010/11L TAK
Biochemia z biofizyką: Biochemia 1800-PO1-BI-S1Z 2008/09Z - 2010/11L TAK
Biochemia z biofizyką: Biofizyka 1800-PO1-BIOF-S1Z 2008/09Z - 2010/11L TAK
Embriologia 1800-PO1-EM-S1Z 2008/09Z - 2010/11L TAK
Embriologia 1800-PO1-EM-S1Z 2011/12Z - 2011/12Z TAK
Filozofia i etyka zawodu położnej 1800-PO1-FiE-S1Z 2008/09Z - 2010/11L TAK
Fizjologia 1800-PO1-FIZ-S1 2010/11Z - 2010/11L TAK
Genetyka 1800-PO1-GEN-S1Z 2008/09Z - 2010/11L TAK
Genetyka 1800-PO1-GEN-S1Z 2011/12Z - 2011/12Z TAK
Nauki podstawowe: Anatomia 1800-PO1-NPA-S1Z 2021/22Z - ... TAK
Nauki podstawowe: Anatomia 1800-PO1-ANA-S1Z 2012/13Z - 2019/20Z TAK
Nauki podstawowe: Biochemia i Biofizyka: Biochemia 1800-PO1-BIOCH-S1Z 2012/13Z - 2020/21L TAK
Nauki podstawowe: Biochemia i Biofizyka: Biochemia 1800-PO1-BIOCH-S1Z 2021/22Z - ... TAK
Nauki podstawowe: Biochemia i Biofizyka: Biofizyka 1800-PO1-BIOFI-S1Z 2012/13Z - 2020/21L TAK
Nauki podstawowe: Biochemia i Biofizyka: Biofizyka 1800-PO1-BIOFI-S1Z 2021/22Z - ... TAK
Nauki podstawowe: Embriologia i genetyka: Embriologia 1800-PO1-EGE-S1Z 2012/13Z - 2020/21 TAK
Nauki podstawowe: Embriologia i genetyka: Embriologia 1800-PO1-EGE-S1Z 2021/22Z - ... TAK
Nauki podstawowe: Embriologia i genetyka: Genetyka 1800-PO1-EGG-S1Z 2012/13Z - 2019/20Z TAK
Nauki podstawowe: Embriologia i genetyka: Genetyka 1800-PO1-EGIG-S1Z 2020/21Z - 2020/21L TAK
Nauki podstawowe: Embriologia i genetyka: Genetyka 1800-PO1-EGIG-S1Z 2021/22Z - ... TAK
Nauki podstawowe: Farmakologia kliniczna 1800-PO1-FARK-S1Z 2016/17Z - 2018/19Z TAK
Nauki podstawowe: Farmakologia ogólna 1800-PO1-FARO-S1Z 2016/17Z - 2018/19Z TAK
Nauki podstawowe: Fizjologia 1800-PO1-FIZJZ-S1L 2022/23L - ... TAK
Nauki podstawowe: Fizjologia 1800-PO1-NPF-S1Z 2022/23Z - ... TAK
Nauki podstawowe: Fizjologia 1800-PO1-FIZJ-S1Z 2012/13Z - 2020/21L TAK
Nauki podstawowe: Mikrobiologia i parazytologia: Farmakologia 1800-PO1-FARMA-S1Z 2019/20Z - 2020/21L TAK
Nauki podstawowe: Mikrobiologia i parazytologia: Farmakologia 1800-PO1-FARMA-S1Z 2021/22Z - ... TAK
Nauki podstawowe: Mikrobiologia i parazytologia: Mikrobiologia 1800-PO1-NPMP-S1Z 2019/20Z - 2020/21L TAK
Nauki podstawowe: Mikrobiologia i parazytologia: Mikrobiologia 1800-PO1-NPMP-S1Z 2021/22Z - ... TAK
Nauki podstawowe: Mikrobiologia i parazytologia: Parazytologia 1800-PO1-NPP-S1Z 2019/20Z - 2020/21L TAK
Nauki podstawowe: Mikrobiologia i parazytologia: Parazytologia 1800-PO1-NPP-S1Z 2021/22Z - ... TAK
Nauki podstawowe: Mikrobiologia z podstawami parazytologii: Mikrobiologia 1800-PO1-MPPM-S1Z 2012/13Z - 2018/19Z TAK
Nauki podstawowe: Mikrobiologia z podstawami parazytologii: Parazytologia 1800-PO1-MPPP-S1Z 2012/13Z - 2018/19Z TAK
Nauki podstawowe: Patologia: Patofizjologia 1800-PO1-PATF-S1Z 2020/21Z - 2020/21L TAK
Nauki podstawowe: Patologia: Patofizjologia 1800-PO1-PATF-S1Z 2021/22Z - ... TAK
Nauki podstawowe: Patologia: Patomorfologia 1800-PO1-PATM-S1Z 2020/21Z - 2020/21L TAK
Nauki podstawowe: Patologia: Patomorfologia 1800-PO1-PATM-S1Z 2021/22Z - ... TAK
Nauki społeczne i humanistyczne: Psychologia 1800-PO1-NSP-S1Z 2019/20Z - 2020/21L TAK
Nauki społeczne i humanistyczne: Psychologia 1800-PO1-NSP-S1Z 2021/22Z - ... TAK
Nauki społeczne i humanistyczne: Socjologia 1800-PO1-NSS-S1Z 2019/20Z - 2020/21L TAK
Nauki społeczne i humanistyczne: Socjologia 1800-PO1-NSS-S1Z 2021/22Z - ... TAK
Nauki społeczne: Filozofia i etyka zawodu położnej 1800-PO1-FIE2-S1Z 2012/13Z - 2018/19Z TAK
Nauki społeczne: Filozofia i etyka zawodu położnej: Filozofia i etyka 1800-PO1-FiET-S1Z 2012/13Z - 2018/19Z TAK
Nauki społeczne: Prawo 1800-PO1-PR-S1Z 2012/13Z - 2018/19Z TAK
Nauki społeczne: Psychologia 1800-PO1-PSYCHO-S1Z 2016/17Z - 2018/19Z TAK
Nauki społeczne: Socjologia 1800-PO1-SOCJ-S1Z 2012/13Z - 2018/19Z TAK
Nauki w zakresie opieki specjalistycznej: Techniki położnicze i prowadzenie porodu 1800-PO1-NZOTPO-S1Z 2019/20Z - 2020/21L TAK
Nauki w zakresie opieki specjalistycznej: Techniki położnicze i prowadzenie porodu 1800-PO1-NZOTPO-S1Z 2021/22Z - ... TAK
Nauki w zakresie podstaw opieki położniczej: Dietetyka 1800-PO1-D-S1Z 2020/21Z - 2020/21L TAK
Nauki w zakresie podstaw opieki położniczej: Dietetyka 1800-PO1-D-S1Z 2021/22Z - ... TAK
Nauki w zakresie podstaw opieki położniczej: Etyka ogólna 1800-PO1-EO-S1Z 2019/20Z - 2020/21L TAK
Nauki w zakresie podstaw opieki położniczej: Etyka ogólna 1800-PO1-EO-S1Z 2021/22Z - ... TAK
Nauki w zakresie podstaw opieki położniczej: Etyka zawodu położnej 1800-PO1-EZP-S1Z 2020/21Z - 2020/21L TAK
Nauki w zakresie podstaw opieki położniczej: Etyka zawodu położnej 1800-PO1-EZP-S1Z 2021/22Z - ... TAK
Nauki w zakresie podstaw opieki położniczej: Organizacja pracy położnej 1800-PO1-NZPOPP-S1Z 2019/20Z - 2019/20Z TAK
Nauki w zakresie podstaw opieki położniczej: Podstawy opieki położniczej 1800-PO1-NZPOPG-S1Z 2019/20Z - 2020/21L TAK
Nauki w zakresie podstaw opieki położniczej: Podstawy opieki położniczej 1800-PO1-NZPOPG-S1Z 2021/22Z - ... TAK
Nauki w zakresie podstaw opieki położniczej: Podstawy opieki położniczej 1800-PO1-NZPOPPO-S1Z 2019/20Z - 2020/21L TAK
Nauki w zakresie podstaw opieki położniczej: Podstawy opieki położniczej 1800-PO1-NZPOPPO-S1Z 2021/22Z - ... TAK
Opieka specjalistyczna: Techniki położnicze i prowadzenie porodu 1800-PO1-TPO-S1Z 2012/13Z - 2018/19Z TAK
Podstawy opieki położniczej 1800-PO1-POP-S1 2008/09Z - 2010/11L TAK
Podstawy opieki położniczej 1800-PO1-POP2-S1 2010/11Z - 2010/11L TAK
Podstawy opieki położniczej 1800-PO1-POPO-S1Z 2012/13Z - 2018/19Z TAK
Podstawy opieki położniczej 1800-PO1-POPO2-S1Z 2012/13Z - 2018/19Z TAK
Psychologia 1800-PO1-PSYCH-S1Z 2012/13Z - 2015/16Z TAK
Psychologia 1800-PO1-Psy-S1Z 2008/09Z - 2010/11L TAK
Socjologia 1800-PO1-SOC-S1Z 2008/09Z - 2010/11L TAK
Szkolenie BHP 1800-PO1-BHP-S1 2008/09Z - 2010/11L TAK
Szkolenie biblioteczne 1800-PO1-BIB-S1 2008/09Z - 2010/11L TAK
Szkolenie biblioteczne 1800-PO1-BIB-S1 2011/12Z - 2011/12Z TAK
Szkolenie biblioteczne 1800-PO1-BIB-S1Z 2012/13Z - 2020/21L TAK
Szkolenie biblioteczne 1800-PO1-BIB-S1Z 2021/22Z - ... TAK
Techniki położnicze i prowadzenie porodu 1800-PO1-TP-S1 2008/09Z - 2010/11L TAK

Wymagania punktowe

Dla tego etapu nigdy nie definiowano wymagań punktowych
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)