Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Elektroradiologia (s1) (KRK) (profil ogólnoakademicki) II rok, elektroradiologia (s1)

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Elektroradiologia (s1) (KRK) (profil ogólnoakademicki) (18510289-OG-KRK)
Etap: II rok, elektroradiologia (s1) (18510289-2)
Poprzednie etapy: I rok, II semestr, elektroradiologia (s1)
Następne etapy: III rok, elektroradiologia (s1)
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: elektroradiologia
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2017/18 2018/19 2019/20 2019/20L 2020/21 2020/21L 2021/22 2022/23L 2022/23 Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Angiografia kardiologiczna 1800-E2-Ars-s1 2013/14 - 2019/20 TAK
Angiografia rentgenowska 1800-E2-Are-s1 2013/14 - 2019/20 TAK
Choroby wewnętrzne 1800-E2-Chw-s1 2013/14 - 2019/20 TAK
Diagnostyka kardiologiczna 1800-E2-Dk-s1 2013/14 - 2019/20 TAK
Diagnostyka w ortopedii 1800-E2-DWO-s1 2019/20 - 2019/20 TAK
Elektroradiologia kliniczna:Diagnostyka obrazowa w urologii 1800-E2-Dou-s1/Mg 2020/21 - ... TAK
Elektroradiologia kliniczna:Diagnostyka w kardiologii 1800-E2-Dkar-s1/Mg 2020/21 - ... TAK
Elektroradiologia kliniczna:Diagnostyka w ortopedii 1800-E2-Dort-s1/Mg 2020/21 - ... TAK
Epidemiologia nowotworów 1800-E2-En-s1 2013/14 - 2018/19 TAK
Kliniczne podstawy elektroradiologii: Choroby wewnętrzne 1800-E2-Cghw-s1/Mf 2020/21 - ... TAK
Kliniczne podstawy elektroradiologii: Geriatria 1800-E2-Ger-s1/Mf 2020/21 - ... TAK
Kliniczne podstawy elektroradiologii: Ginekologia i położnictwo 1800-E2-Gnp-s1/Mf 2020/21 - ... TAK
Kliniczne podstawy elektroradiologii: Psychiatria 1800-E2-Psy-s1/Mf 2020/21 - ... TAK
Kliniczne podstawy elektroradiologii:Chirurgia 1800-E2-Chr-s1/Mf 2020/21 - ... TAK
Kliniczne podstawy elektroradiologii:Intensywna terapia 1800-E2-It-s1/Mf 2020/21 - ... TAK
Kliniczne podstawy elektroradiologii:Onkologia i medycyna paliatywna 1800-E2-Omp-s1/Mf 2020/21 - ... TAK
Kliniczne podstawy elektroradiologii:Pediatria 1800-E2-Ped-s1/Mf 2020/21 - ... TAK
Kliniczne podstawy elektroradiologii:Reumatologia 1800-E2-Reu-s1/Mf 2020/21 - ... TAK
Komunikacja społeczna 1800-AE2-Ks-s1 2013/14 - 2018/19 TAK
Komunikacja społeczna 1800-E2-Ks-s1 2013/14 - 2019/20 TAK
Mammografia i diagnostyka piersi 1800-E2-Mdp-s1 2018/19 - 2019/20 TAK
Medycyna podróży 1800-AE2-MP-s1 2013/14 - 2013/14 TAK
Medycyna podróży 1800-AE2-MP-s1 2015/16 - 2018/19 TAK
Medycyna podróży 1800-E2-Mp-s1 2013/14 - 2013/14 TAK
Medycyna podróży 1800-E2-Mp-s1 2015/16 - 2018/19 TAK
Międzynarodowe problemy zdrowia 1800-E2-Mpz-s1 2019/20 - 2019/20 TAK
Nauki ogólne z językiem obcym:Metodologia badań naukowych 1800-E2-Mbn-s1/Md 2020/21 - ... TAK
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia 1800-AE2-Ozoz-s1 2013/14 - 2015/16 TAK
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia 1800-AE2-Ozoz-s1 2017/18 - 2018/19 TAK
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia 1800-E2-Oiz-s1 2013/14 - 2016/17 TAK
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia 1800-E2-Oiz-s1 2017/18 - 2019/20 TAK
Ortopedia 1800-E2-O-s1 2013/14 - 2018/19 TAK
Pediatria 1800-E2-Ped-s1 2013/14 - 2019/20 TAK
Podstawowe nauki medyczne:Badania naukowe i kliniczne w medycynie 1800-E2-Bnkm-s1/Ma 2020/21 - ... TAK
Podstawowe nauki medyczne:Badania naukowe i kliniczne w medycynie 1800-E2-PNMBN-s1 2022/23 - ... TAK
Podstawy epidemiologii 1800-E2-PEP-s1 2019/20 - 2019/20 TAK
Podstawy prawa 1800-AE2-Pp-s1 2013/14 - 2015/16 TAK
Podstawy prawa 1800-E2-Pp-s1 2015/16 - 2017/18 TAK
Podstawy żywienia dojelitowego i pozajelitowego 1800-E2-Pkpżd-s1 2019/20 - 2019/20 TAK
Praktyka śródroczna - Konwencjonalna cyfrowa pracownia rtg 1800-E2-Pwk-s1 2016/17 - 2019/20 TAK
Praktyka wakacyjna 1800-E2-Pw-s1 2013/14 - 2015/16 TAK
Praktyka wakacyjna - Konwencjonalna cyfrowa pracownia rtg 1800-E2-Pwr-s1 2016/17 - 2019/20 TAK
Praktyka wakacyjna - Pracownia angiograficzna 1800-E2-Pwa-s1 2016/17 - 2019/20 TAK
Praktyka wakacyjna - Tomografia komputerowa 1800-E2-Pt-s1 2018/19 - 2019/20 TAK
Praktyki:Praktyka międzysemestralna-Konwencjonalna cyfrowa pracownia RTG 1800-E2-Pmk-s1/Me 2020/21 - ... TAK
Praktyki:Praktyka śródroczna-Angiografia kardiologiczna 1800-E2-Psak-s1/Me 2020/21 - ... TAK
Praktyki:Praktyka śródroczna-Mammografia i diagnostyka piersi 1800-E2-Psmm-s1/Me 2020/21 - ... TAK
Praktyki:Praktyka wakacyjna-Konwencjonalna cyfrowa pracownia RTG 1800-E2-Pwk-s1/Me 2020/21 - ... TAK
Praktyki:Praktyka wakacyjna-Pracownia tomografii komputerowej 1800-E2-Pwtk-s1/Me 2020/21 - ... TAK
Profilaktyka uzależnień 1800-AE2-Pu-s1 2015/16 - 2018/19 TAK
Profilaktyka uzależnień 1800-E2-Pu-s1 2013/14 - 2018/19 TAK
Propedeutyka onkologii 1800-E2-Po-s1 2013/14 - 2019/20 TAK
Przedmiot do wyboru (ogólnouczelniany): Kardiologia w elektroradiologii 1800-E2-Pdw-s1 2013/14 - 2013/14 TAK
Przedmiot do wyboru: Elektroradiologia i badanie obrazowe w diagnostyce chorób wewnętrznych 1800-E2-ZeB-s1 2014/15 - 2014/15 TAK
Przedmiot do wyboru: Elektroradiologia i badanie obrazowe w diagnostyce chorób wewnętrznych 1800-E2-ZeB-s1 2015/16 - 2019/20 TAK
Przedmiot do wyboru: Epidemiologia chorób nowotworowych 1800-E1-ECH-N1/MC 2021/22L - 2021/22L TAK
Przedmiot kursowy: Interdyscyplinarne zagadnienia w chorobach wewnętrznych 1800-AEZ-PK-IZwCW-s1 2015/16 - 2015/16 TAK
Przedmioty do wyboru: Marketing 1800-E2-Mar-s1/Mc 2020/21 - ... TAK
Przedmioty do wyboru: Profilaktyka chorób zawodowych 1800-E2-Pcz-s1/Mc 2020/21 - ... TAK
Przedmioty do wyboru:Choroby cywilizacyjne 1800-E2-Cc-s1/Mc 2020/21 - ... TAK
Przedmioty do wyboru:Europejska polityka zdrowotna 1800-E2-Epz-s1/Mc 2022/23 - ... TAK
Przedmioty do wyboru:Podstawy przedsiębiorczości 1800-E2-Pp-s1/Mc 2020/21 - ... TAK
Przedmioty kierunkowe: Tomografia komputerowa 1800-E2-Tk-s1/Mb 2020/21 - ... TAK
Przedmioty kierunkowe:Angiografia kardiologiczna 1800-E2-Ak-s1/Mb 2020/21 - ... TAK
Przedmioty kierunkowe:Angiografia rentgenowska 1800-E2-Ar-s1/Mb 2020/21 - ... TAK
Przedmioty kierunkowe:Mammografia i diagnostyka piersi 1800-E2-Mn-s1/Mb 2020/21 - ... TAK
Przedmioty kierunkowe:Radiologia stomatologiczna 1800-E2-Rs-s1/Mb 2020/21 - ... TAK
Przedmioty kierunkowe:Rentgenodiagnostyka klasyczna 1800-E2-Rk-s1/Mb 2020/21 - ... TAK
Przedmioty kierunkowe:Systemy zarządzania jakością w elektroradiologii 1800-E2-Sze-s1/Mb 2020/21 - ... TAK
Przedmioty kierunkowe:Środki kontrastowe w diagnostyce 1800-E2-Skd-s1/Mb 2020/21 - ... TAK
Przedsiębiorczość 1800-AE2-Prd-s1 2018/19 - 2018/19 TAK
Przedsiębiorczość 1800-E2-P-s1 2013/14 - 2013/14 TAK
Przedsiębiorczość 1800-E2-P-s1 2016/17 - 2019/20 TAK
Psychoonkologia 1800-AE2-Pch-s1 2013/14 - 2018/19 TAK
Psychoonkologia 1800-E2-Psych-s1 2013/14 - 2018/19 TAK
Radiobiologia i ochrona radiologiczna 1800-E2-Ror-s1 2013/14 - 2017/18 TAK
Radiologia ogólna i kliniczna 1800-E2-Rok-s1 2013/14 - 2017/18 TAK
Radiologia stomatologiczna 1800-E2-Rs-s1 2016/17 - 2019/20 TAK
Rehabilitacja w chorobach ośrodkowego układu nerwowego 1800-E2-PkRwCh-s1 2019/20 - 2019/20 TAK
Rentgenodiagnostyka klasyczna 1800-E2-Rk-s1 2013/14 - 2019/20 TAK
Systemy zarządzania jakością w elektroradiologii 1800-E2-Szj-s1 2013/14 - 2019/20 TAK
Środki kontrastowe w diagnostyce obrazowej 1800-E2-Skdo-s1 2013/14 - 2019/20 TAK
Tomografia komputerowa 1800-E2-Tok-s1 2018/19 - 2019/20 TAK
Wykład do wyboru:Elektroradiologia w diagnostyce chorób wewnętrznych 1800-E2-Zdw-s1 2013/14 - 2013/14 TAK
Wykład kursowy: Interdyscyplinarne zagadnienia w chorobach wewnętrznych 1800-AE2-PK-IZw-s1 2018/19 - 2018/19 TAK
Wykład kursowy: Podstawy żywienia dojelitowego i pozajelitowego 1800-AEZ2-PK-PZ-s1 2016/17 - 2018/19 TAK
Wykład kursowy: Rehabilitacja w chorobach ośrodkowego układu nerwowego 1800-AEZ2-PK-RC-s1 2016/17 - 2018/19 TAK
Wykład kursowy: Zaburzenia funkcjonowania mózgu na przykładzie wad mózgowia. Doświadczenia własne z uwzględnieniem metod terapii 1800-AE2-PK-Zfm-s1 2018/19 - 2018/19 TAK
Zaburzenia funkcjonowania mózgu na przykładzie wad mózgowia. Doświadczenia własne z uwzględnieniem metod terapii 1800-E2-Pkzfm-s1 2019/20 - 2019/20 TAK
Zajęcia do wyboru (wykład ogólnowydziałowy): Kręgosłup bez bólu 1800-OW-zae2-s1 2014/15 - 2014/15 TAK
Zajęcia do wyboru (wykład ogólnowydziałowy): Szczepienia ochronne fakty i mity 1800-OW-aez2-s1 2014/15 - 2014/15 TAK
Zakażenia wewnątrzszpitalne 1800-E2-Zws-s1 2018/19 - 2019/20 TAK
Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy 1800-E2-Zpp-s1 2019/20 - 2019/20 TAK
Żywność jako źródło drobnoustrojów i ich toksyn oraz pasożytów i robaków 1800-E2-PkŻZD-s1 2019/20 - 2019/20 TAK

Wymagania punktowe

Dla tego etapu nigdy nie definiowano wymagań punktowych
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)