Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pielęgniarstwo (s2) (KRK) I rok, II semestr, pielęgniarstwo (s2)

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Pielęgniarstwo (s2) (KRK) (18510351-KRK)
Etap: I rok, II semestr, pielęgniarstwo (s2) (18510351-12)
Poprzednie etapy: I rok, I semestr, pielęgniarstwo (s2)
Następne etapy: II rok, pielęgniarstwo (s2)
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: pielęgniarstwo
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2017/18 2017/18Z 2017/18L 2018/19L 2019/20Z 2019/20L 2020/21Z 2020/21L 2021/22 2021/22L 2022/23L Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Badania naukowe i rozwój pielęgniarstwa: Informacja naukowa 1800-P1-BNRIN1-S2 2022/23L - ... TAK
Badania naukowe i rozwój pielęgniarstwa: Informacja naukowa 1800-P1-BNRIN2-S2 2022/23L - ... TAK
Badania naukowe i rozwój pielęgniarstwa: Statystyka medyczna 1800-P1-BNSM-S2 2022/23L - ... TAK
Badania naukowe w pielęgniarstwie: EBN 1800-P1-Ebn-S2 2012/13L - 2012/13L TAK
Badania naukowe w pielęgniarstwie: EBN w praktyce 1800-P1-Ebnpr-S2 2012/13L - 2012/13L TAK
Do dyspozycji Uczelni - obowiązkowe: Zaawansowana ocena kliniczna stanu zdrowia pacjenta 1800-P1-DUO-S2 2022/23L - ... TAK
Do wyboru: Mechanizm działania leków i wystawianie recept 1800-P1-Mechdl-S2 2017/18L - 2017/18L TAK
Do wyboru: Terapia produktami leczniczymi i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia 1800-P1-Tprole-S2 2017/18L - 2017/18L TAK
Dydaktyka medyczna 1800-P1-Dydmed-S2 2021/22L - ... TAK
Egzamin zintegrowany: Endoskopia 1800-P1-Egzint2-S2 2019/20L - 2019/20L TAK
Egzamin zintegrowany: Endoskopia 1800-P1-Egzint2-S2 2020/21L - 2020/21L TAK
Egzamin zintegrowany: Endoskopia 1800-P1-Egzint2-S2 2021/22L - ... TAK
Egzamin zintegrowany: Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych 1800-P1-Egzint1-S2 2019/20L - 2019/20L TAK
Egzamin zintegrowany: Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych 1800-P1-Opegz-S2 2021/22L - ... TAK
Endoskopia 1800-P1-Ends-S2 2021/22L - ... TAK
Endoskopia: - podstawy kliniczne endoskopii dróg oddechowych i w laryngologii 1800-P1-Enddo-S2 2021/22L - ... TAK
Endoskopia: - podstawy kliniczne endoskopii w urologii i ginekologii 1800-P1-Endu-S2 2021/22L - ... TAK
Endoskopia: - podstawy kliniczne w endoskopii w gastroenterologii 1800-P1-Endpk-S2 2021/22L - ... TAK
Informacja naukowa 1800-P1-Infnaukc-S2 2021/22L - ... TAK
Informacja naukowa 1800-P1-Infnaukw-S2 2021/22L - ... TAK
Język angielski 1628-NoZ-p-ja-usm1 2013/14L - 2013/14L TAK
Języki obce: Język angielski 1800-P1-Jang-S2 2012/13L - 2012/13L TAK
Moduł do wyboru: Mechanizm działania leków i wystawianie recept (fakultatywny) 1800-P1-Mechdlkre-S2 2022/23L - ... TAK
Moduł do wyboru: Pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej (fakultatywny) 1800-P1-Pielinnt-S2 2021/22L - ... TAK
Moduł do wyboru: Pielęgniarstwo w intensywnej opiece neurologicznej i neurochirurgicznej (fakultatywny) 1800-P1-PINT-S2 2022/23L - ... TAK
Moduł do wyboru: Pielęgniarstwo w kardiochirurgii (fakultatywny) 1800-P1-Karch-S2 2021/22L - ... TAK
Moduł do wyboru: Podstawy informatyki dla pielęgniarek (fakultatywny) 1800-P1-IDLP-S2 2022/23L - ... TAK
Moduł do wyboru: Profilaktyka chorób narządu wzroku (fakultatywny) 1800-P1-Profw-S2 2022/23L - ... TAK
Moduł do wyboru: Terapia produktami leczniczymi i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia (fakultatywny) 1800-P1-Tprolespo-S2 2022/23L - ... TAK
Nauki społeczne i humanistyczne: Dydaktyka medyczna 1800-P1-NSHDM-S2 2022/23L - ... TAK
Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: - w chorobach nowotworowych 1800-P1-Opkl-S2 2021/22L - ... TAK
Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: - w chorobach nowotworowych 1800-P1-Opednowc-S2 2021/22L - ... TAK
Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: - w leczeniu ran przewlekłych i przetok 1800-P1-Opedleran-S2 2021/22L - ... TAK
Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: - w leczeniu żywieniowym 1800-P1-Opedlezyc-S2 2021/22L - ... TAK
Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych: - w leczeniu żywieniowym 1800-P1-Opedlezyw-S2 2021/22L - ... TAK
Podstawy kliniczne pielęgniarstwa specjalistycznego: Badania fizykalne w zaawansowanej praktyce pielęgniarskiej 1800-P1-Badf-S2 2017/18L - 2017/18L TAK
Podstawy kliniczne pielęgniarstwa specjalistycznego: Gastroenterologia 1800-P1-Gastr-S2 2012/13L - 2012/13L TAK
Podstawy kliniczne pielęgniarstwa specjalistycznego: Kardiologia 1800-P1-Kard-S2 2012/13L - 2012/13L TAK
Podstawy kliniczne pielęgniarstwa specjalistycznego: Neurotraumatologia 1800-P1-Neu-S2 2017/18L - 2017/18L TAK
Podstawy kliniczne pielęgniarstwa specjalistycznego: Okulistyka 1800-P1-Okul-S2 2012/13L - 2012/13L TAK
Statystyka medyczna 1800-P1-Stsmm-S2 2021/22L - 2021/22L TAK
Statystyka medyczna 1800-P1-Statmed-S2 2019/20L - 2019/20L TAK
Zaawansowana ocena kliniczna stanu zdrowia pacjenta 1800-P1-Oczd-S2 2021/22L - ... TAK
Zaawansowana ocena kliniczna stanu zdrowia pacjenta 1800-P1-Stz-S2 2019/20L - 2019/20L TAK
Zaawansowana praktyka pielęgniarska: Endoskopia 1800-P1-ZPPEN-S2 2022/23L - ... TAK
Zaawansowana praktyka pielęgniarska: Endoskopia - egzami zintegrowany 1800-P1-ZPPEG-S2 2022/23L - ... TAK
Zaawansowana praktyka pielęgniarska: Endoskopia: - podstawy kliniczne endoskopii dróg oddechowych i w laryngologii 1800-P1-ZPPOL-S2 2022/23L - ... TAK
Zaawansowana praktyka pielęgniarska: Endoskopia: - podstawy kliniczne endoskopii w urologii i ginekologii 1800-P1-ZPPGU-S2 2022/23L - ... TAK
Zaawansowana praktyka pielęgniarska: Endoskopia: podstawy kliniczne w endoskopii w gastroenterologii 1800-P1-Zagas-S2 2022/23L - ... TAK
Zaawansowana praktyka pielęgniarska: Opieka i edukacja w chorobach przewlekłych: - w leczeniu ran przewlekłych i przetok 1800-P1-ZPPLR-S2 2022/23L - ... TAK
Zaawansowana praktyka pielęgniarska: Opieka i edukacja w chorobach przewlekłych: - w leczeniu żywieniowym 1800-P1-ZPPO2-S2 2022/23L - ... TAK
Zaawansowana praktyka pielęgniarska: Opieka i edukacja w chorobach przewlekłych: - w leczeniu żywieniowym 1800-P1-ZPPOZ1-S2 2022/23L - ... TAK
Zaawansowana praktyka pielęgniarska: Opieka i edukacja w chorobach przewlekłych: - w chorobach nowotworowych 1800-P1-ZPPOP1-S2 2022/23L - ... TAK
Zaawansowana praktyka pielęgniarska: Opieka i edukacja w chorobach przewlekłych: - w chorobach nowotworowych 1800-P1-ZPPOP2-S2 2022/23L - ... TAK
Zaawansowana praktyka w intensywnej opiece medycznej: Pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej 1800-P1-Pielint-S2 2012/13L - 2012/13L TAK
Zaawansowana praktyka w pielęgniarstwie chirurgicznym: Egzamin zintegrowany 1800-P1-Egzzin2-S2 2012/13L - 2012/13L TAK
Zaawansowana praktyka w pielęgniarstwie chirurgicznym: Leczenie ran 1800-P1-Lecran-S2 2012/13L - 2012/13L TAK
Zaawansowana praktyka w pielęgniarstwie chirurgicznym: Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową 1800-P1-Opstom-S2 2012/13L - 2012/13L TAK
Zaawansowana praktyka w pielęgniarstwie chirurgicznym: Pielęgniarstwo angiologiczne 1800-P1-Pielan-S2 2012/13L - 2012/13L TAK
Zaawansowana praktyka w pielęgniarstwie neurologicznym: Pielęgnowanie w chorobach demielizacyjnych 1800-P1-Pieldem-S2 2012/13L - 2012/13L TAK
Zaawansowana praktyka w pielęgniarstwie zachowawczym: Egzamin zintegrowany 1800-P1-Egzzin1-S2 2012/13L - 2012/13L TAK
Zaawansowana praktyka w pielęgniarstwie zachowawczym: Odżywianie pacjentów z przetoką jelitową 1800-P1-Pielprz-S2 2012/13L - 2012/13L TAK
Zaawansowana praktyka w pielęgniarstwie zachowawczym: Pielęgniarstwo w chorobach układu oddechowego 1800-P1-Pielodd-S2 2012/13L - 2012/13L TAK
Zarządzanie opieką: Pielęgniarstwo europejskie 1800-P1-Peu-S2 2012/13L - 2012/13L TAK

Wymagania punktowe

Dla tego etapu nigdy nie definiowano wymagań punktowych
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)