Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zdrowie publiczne (s2) (KRK) II rok, zdrowie publiczne (s2)

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Zdrowie publiczne (s2) (KRK) (18510353-KRK)
Etap: II rok, zdrowie publiczne (s2) (18510353-2)
Poprzednie etapy: I rok, II semestr, zdrowie publiczne (s2)
Następne etapy: (brak)
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: zdrowie publiczne
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: Magisterium ze zdrowia publicznego

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Biostatystyka 1800-ZP2-Bios-S2 2009/10 - 2019/20 TAK
Edukacja pacjenta 1800-ZP2-EP-S2 2013/14 - 2019/20 TAK
Epidemiologia 1800-ZP2-Epid-S2 2009/10 - 2012/13 TAK
Epidemiologia kliniczna 1800-ZP2-EKlin-S2 2013/14 - 2019/20 TAK
Epidemiologia w zdrowiu publicznym 1800-ZP2-EwZP-S2 2013/14 - 2019/20 TAK
Farmakoekonomika 1800-ZP2-FarEk-S2 2013/14 - 2019/20 TAK
Interdyscyplinarne zagadnienia w chorobach wewnętrznych 1800-ZP2-PKIZCHW-S2 2015/16 - 2016/17 TAK
Interdyscyplinarne zagadnienia w chorobach wewnętrznych 1800-ZP2-PKIZCHW-S2 2018/19 - 2019/20 TAK
Komunikacja społeczna 1800-ZP2-KS-S2 2009/10 - 2012/13 TAK
Marketing usług zdrowotnych 1800-ZP2-MUZ-S2 2009/10 - 2019/20 TAK
Moduł kształcenia III finanse i zarządzanie: Farmakoekonomika 1800-ZP2-Far-S2 2020/21 - ... TAK
Moduł kształcenia III finanse i zarządzanie: Marketing usług zdrowotnych 1800-ZP2-Mar-S2 2020/21 - ... TAK
Moduł kształcenia III finanse i zarządzanie: Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia 1800-ZP2-ORGZ-S2 2020/21 - ... TAK
Moduł kształcenia III finanse i zarządzanie: Ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne 1800-ZP2-UBSP-S2 2020/21 - ... TAK
Moduł kształcenia III finanse i zarządzanie: Zarządzanie zasobami ludzkimi 1800-ZP2-ZALZ-S2 2020/21 - ... TAK
Moduł kształcenia IV Ocena stanu zdrowia populacji: Biostatystyka 1800-ZP2-BIOST-S2 2020/21 - ... TAK
Moduł kształcenia IV Ocena stanu zdrowia populacji: Epidemiologia kliniczna 1800-ZP2-EPM-S2 2020/21 - ... TAK
Moduł kształcenia IV ocena stanu zdrowia populacji: Epidemiologia w zdrowiu publicznym 1800-ZP2-Epzd-S2 2020/21 - ... TAK
Moduł kształcenia V Polityka zdrowia publicznego: Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia 1800-ZP2-ZAIN-S2 2020/21 - ... TAK
Moduł kształcenia V polityka zdrowia publicznego: Zdrowie publiczne: żywność i żywienie 1800-ZP2-ZDzw-S2 2020/21 - ... TAK
Moduł kształcenia VII Styl życia a zdrowie: Edukacja pacjenta 1800-ZP2-EDUP-S2 2020/21 - ... TAK
Moduł kształcenia VII Styl życia a zdrowie: Promocja zdrowia w środwisku lokalnym 1800-ZP2-Stzc-S2 2020/21 - ... TAK
Moduł kształcenia VIII. Zdrowie publiczne w praktyce (ścieżki specjalizacyjne). Zarządzanie kryzysowe w zdrowiu publicznym. Podstawy prawne działań w sytuacjach kryzysowych 1800-ZP2-PSPPDwSK-S2 2021/22 - ... TAK
Moduł kształcenia VIII. Zdrowie publiczne w praktyce (ścieżki specjalizacyjne). Zarządzanie kryzysowe w zdrowiu publicznym. Systemy zarządzania kryzysowego w stanach zagrożenia 1800-ZP2-PSSZKwSZ-S2 2021/22 - ... TAK
Nadzór sanitarno-epidemiologiczny 1800-ZP2-NSE-S2 2009/10 - 2012/13 TAK
Nowotwór w świetle najnowszych doniesień 1800-ZP2-PKNSND-S2 2015/16 - 2015/16 TAK
Nowotwór w świetle najnowszych doniesień naukowych 1800-ZP2-PKNSNDN-S2 2017/18 - 2017/18 TAK
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia 1800-ZP2-OiZ-S2 2009/10 - 2019/20 TAK
Patologie społeczne w środowisku zawodowym i społecznym pracowników ochrony zdrowia 1800-ZP2-PKPS-S2 2016/17 - 2016/17 TAK
Patologie społeczne w środowisku zawodowym i społecznym pracowników ochrony zdrowia 1800-ZP2-PKPS-S2 2018/19 - 2018/19 TAK
Podstawy prawne bezpieczeństwa państwa i obywateli 1800-ZP2-PKPPB-S2 2015/16 - 2015/16 TAK
Podstawy prawne bezpieczeństwa państwa i obywateli 1800-ZP2-PKPPB-S2 2019/20 - 2019/20 TAK
Podstawy żywienia dojelitowego i pozajelitowego 1800-ZP2-PKPZDP-S2 2015/16 - 2015/16 TAK
Podstawy żywienia dojelitowego i pozajelitowego 1800-ZP2-PKPZDP-S2 2017/18 - 2017/18 TAK
Podstawy żywienia dojelitowego i pozajelitowego 1800-ZP2-PKPZDP-S2 2019/20 - 2019/20 TAK
Praktyka wakacyjna 1800-ZP2-PW-S2 2010/11 - 2012/13 TAK
Profil kształcenia: zarządzanie kryzysowe w zdrowiu publicznym 1800-ZP2-PK1-S2 2011/12 - 2012/13 TAK
Profil kształcenia: zarządzanie kryzysowe w zdrowiu publicznym 1800-ZP2-PK2-S2 2011/12 - 2012/13 TAK
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna 1800-ZP2-PZiEZ-S2 2009/10 - 2012/13 TAK
Promocja zdrowia w społeczności lokalnej 1800-ZP2-PZwSL-S2 2013/14 - 2014/15 TAK
Promocja zdrowia w środowisku lokalnym 1800-ZP2-PZwSrL-S2 2015/16 - 2019/20 TAK
Przedmiot do wyboru (ogólnouczelniany): Neurofizjologia kliniczna 1800-ZP2-PDWNK-S2 2013/14 - 2013/14 TAK
Przedmiot do wyboru (ogólnouczelniany): Podstawy współczesnej onkologii 1800-ZP2-PDWPWO-S2 2013/14 - 2013/14 TAK
Rehabilitacja w chorobach ośrodkowego układu nerwowego 1800-ZP2-PKRCH-S2 2016/17 - 2018/19 TAK
Seminarium magisterskie 1800-ZP2-SeMi-S2 2009/10 - 2014/15 TAK
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 1800-ZP2-USiZ-S2 2009/10 - 2019/20 TAK
Wzorce wychowawcze i żywieniowe przekazywane w rodzinie 1800-ZP2-PKWW-S2 2016/17 - 2017/18 TAK
Zaburzenia funkcjonowania mózgu na przykładzie wad mózgowia. Doświadczenia własne z uwzględnieniem metod terapii 1800-ZP2-PKZFM-S2 2018/19 - 2018/19 TAK
Zajęcia fakultatywne (wykład monograficzny) 1800-ZP2-ZF1-S2 2009/10 - 2012/13 TAK
Zajęcia fakultatywne (wykład monograficzny) 1800-ZP2-ZF2-S2 2009/10 - 2012/13 TAK
Zarządzanie zasobami ludzkimi 1800-ZP2-ZZL-S2 2013/14 - 2019/20 TAK
Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia 1800-ZP2-ZiSi-S2 2009/10 - 2019/20 TAK
Zdrowie publiczne: żywność i żywienie 1800-ZP2-ZPZiZ-S2 2013/14 - 2019/20 TAK
Żywienie człowieka 1800-ZP2-ŻCz-S2 2009/10 - 2012/13 TAK
Żywność jako źródło drobnoustrojów i ich toksyn oraz pasożytów i robaków 1800-ZP2-PKŻD-S2 2019/20 - 2019/20 TAK

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - European Credit Transfer System 1800-pf-wnoz - Przedmioty fakultatywne WNoZ 2010/11 - 2012/13 2.00 2.00
ECTS - European Credit Transfer System 1800-pdw-WNoZ - Przedmioty do wyboru WnoZ 2011/12 - 2013/14 4.00 4.00
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)