Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Położnictwo (s2) (KRK) I rok, I semestr, położnictwo (s2)

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Położnictwo (s2) (KRK) (18510364-KRK)
Etap: I rok, I semestr, położnictwo (s2) (18510364-11)
Poprzednie etapy: (brak)
Następne etapy: I rok, II semestr, położnictwo (s2)
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: położnictwo
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2017/18Z 2017/18L 2018/19Z 2019/20Z 2020/21Z 2021/22Z 2022/23Z Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Badania naukowe w położnictwie: EBN 1800-PO1-EBN-S2Z 2012/13 - 2018/19Z TAK
Badania naukowe w położnictwie: EBN w praktyce 1800-PO1-EBNP-S2Z 2012/13 - 2018/19Z TAK
Badania naukowe w położnictwie: Metodologia badań naukowych 1800-PO1-MBN-S2Z 2014/15Z - 2018/19Z TAK
Badania naukowe w położnictwie: Metodologia badań naukowych 1800-PO1-MBNW-S2Z 2014/15Z - 2018/19Z TAK
Badania naukowe w położnictwie: Współczesne kierunki badań naukowych w położnictwie, ginekologii i neonatologii 1800-PO1-WKBN1-S2Z 2012/13 - 2018/19Z TAK
Badania naukowe w położnictwie: Współczesne kierunki badań naukowych w położnictwie, ginekologii i neonatologii 1800-PO1-WKBN2-S2Z 2014/15Z - 2018/19Z TAK
Badania naukowe w położnictwie: Współczesne kierunki badań naukowych w położnictwie, ginekologii i neonatologii 1800-PO1-WKBN3-S2Z 2014/15Z - 2018/19Z TAK
Bezpieczne środowisko pracy 1800-PO1-BSP-S2L 2014/15L - 2017/18Z TAK
Egzamin Zintegrowany: Położnictwo,Ginekologia,Neonatologia 1800-PO1-PGNE-S2Z 2019/20Z - 2020/21L TAK
Egzamin Zintegrowany: Położnictwo,Ginekologia,Neonatologia 1800-PO1-PGNE-S2Z 2021/22Z - ... TAK
Ginekologia 1800-PO1-PG-S2Z 2019/20Z - 2020/21L TAK
Ginekologia 1800-PO1-PG-S2Z 2021/22Z - ... TAK
Nauczanie zawodu: Dydaktyka medyczna 1800-PO1-DM-S2Z 2012/13 - 2018/19Z TAK
Nauczanie zawodu: Europejski system kształcenia w położnictwie 1800-PO1-ESKWP-S2Z 2012/13 - 2018/19Z TAK
Nauki społeczne i humanistyczne: Prawo w praktyce położniczej 1800-PO1-NSPP-S2Z 2019/20Z - 2020/21Z TAK
Nauki społeczne i humanistyczne: Prawo w praktyce położniczej 1800-PO1-NSPP-S2Z 2022/23Z - ... TAK
Nauki społeczne i humanistyczne: Prawo w praktyce położniczej 1800-PO1-NSPPA-S2Z 2019/20Z - 2020/21Z TAK
Nauki społeczne i humanistyczne: Prawo w praktyce położniczej 1800-PO1-NSPPA-S2Z 2021/22Z - ... TAK
Nauki społeczne i humanistyczne: Prawo w praktyce położniczej 1800-PO1-PPPE-S2Z 2019/20Z - 2020/21Z TAK
Nauki społeczne i humanistyczne: Prawo w praktyce położniczej 1800-PO1-PPPE-S2Z 2021/22Z - ... TAK
Nauki społeczne i humanistyczne: Psychologia zdrowia 1800-PO1-NSPZ-S2Z 2019/20Z - 2020/21L TAK
Nauki społeczne i humanistyczne: Psychologia zdrowia 1800-PO1-NSPZ-S2Z 2021/22Z - ... TAK
Nauki społeczne i humanistyczne: Zarządzanie w położnictwie 1800-PO1-NSZP-S2Z 2019/20Z - 2020/21L TAK
Nauki społeczne i humanistyczne: Zarządzanie w położnictwie 1800-PO1-NSZP-S2Z 2021/22Z - ... TAK
Nauki społeczne i humanistyczne: Zarządzanie w położnictwie 1800-PO1-NSZPE-S2Z 2019/20Z - 2020/21L TAK
Nauki społeczne i humanistyczne: Zarządzanie w położnictwie 1800-PO1-NSZPE-S2Z 2021/22Z - ... TAK
Nauki społeczne i humanistyczne: Zarządzanie w położnictwie 1800-PO1-NSZPW-S2Z 2019/20Z - 2020/21L TAK
Nauki społeczne i humanistyczne: Zarządzanie w położnictwie 1800-PO1-NSZPW-S2Z 2021/22Z - ... TAK
Neonatologia 1800-PO1-PN-S2Z 2019/20Z - 2020/21L TAK
Neonatologia 1800-PO1-PN-S2Z 2021/22Z - ... TAK
Pielęgniarstwo operacyjne w ginekologii 1800-PO1-POG-S2Z 2019/20Z - 2020/21L TAK
Pielęgniarstwo operacyjne w ginekologii 1800-PO1-POG-S2Z 2021/22Z - ... TAK
Pielęgniarstwo operacyjne w położnictwie 1800-PO1-POP-S2Z 2019/20Z - 2020/21L TAK
Pielęgniarstwo operacyjne w położnictwie 1800-PO1-POP-S2Z 2021/22Z - ... TAK
Położnictwo 1800-PO1-PO-S2Z 2019/20Z - 2020/21L TAK
Położnictwo 1800-PO1-PO-S2Z 2021/22Z - ... TAK
Poradnictwo zdrowotne 1800-PO1-PZE-S2Z 2012/13 - 2018/19Z TAK
Poradnictwo zdrowotne: Coaching w promocji zdrowia 1800-PO1-COUCH-S2Z 2012/13 - 2018/19Z TAK
Poradnictwo zdrowotne: Edukacja terapeutyczna 1800-PO1-ET-S2Z 2012/13 - 2018/19Z TAK
Poradnictwo zdrowotne: Komunikacja kliniczna 1800-PO1-KK-S2Z 2012/13 - 2018/19Z TAK
Poradnictwo zdrowotne: Profilaktyka uzależnień 1800-PO1-PU-S2Z 2012/13 - 2018/19Z TAK
Poradnictwo zdrowotne: Programy w promocji zdrowia kobiety i rodziny 1800-PO1-PWPZ-S2Z 2012/13 - 2018/19Z TAK
Szkolenie Biblioteczne 1800-P1-BIBL-S2Z 2012/13Z - 2017/18Z TAK
Szkolenie biblioteczne 1800-PO1-BIBL-S2Z 2012/13 - 2020/21L TAK
Szkolenie biblioteczne 1800-PO1-BIBL-S2Z 2021/22Z - ... TAK
Zaawansowana opieka w położnictwie 1800-PO1-ZOWP1-S2L 2014/15L - 2017/18Z TAK
Zaawansowana opieka w położnictwie 1800-PO1-ZOWPO-S2Z 2018/19Z - 2018/19Z TAK
Zaawansowana opieka w położnictwie: Edukacja przedporodowa 1800-PO1-ZOWP:EP-S2Z 2018/19Z - 2018/19Z TAK
Zaawansowana opieka w położnictwie: Opieka nad kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą chorą neurologicznie 1800-PO1-ZOWP:CR-S2Z 2018/19Z - 2018/19Z TAK
Zaawansowana opieka w położnictwie: Poradnictwo laktacyjne 1800-PO1-ZOWP:PL-S2Z 2018/19Z - 2018/19Z TAK
Zaawansowana opieka w położnictwie: Współczesne problemy prokreacji 1800-PO1-WPP-S2Z 2014/15Z - 2018/19Z TAK
Zaawansowana praktyka położnicza: Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie 1800-PO1-ZOPDU-S2Z 2022/23Z - ... TAK
Zaawansowana praktyka położnicza: Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii-Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie 1800-PO1-ZDU-S2Z 2019/20Z - 2020/21L TAK
Zaawansowana praktyka położnicza: Monitorowanie bólu w opiece ginekologicznej 1800-PO1-ZOMBR-S2Z 2019/20Z - 2020/21Z TAK
Zaawansowana praktyka położnicza: Opieka specjalistyczna nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym- Diagnostyka genetyczna w położnictwie 1800-PO1-ZOD-S2Z 2019/20Z - 2020/21L TAK
Zaawansowana praktyka położnicza: Opieka specjalistyczna nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym- Diagnostyka genetyczna w położnictwie 1800-PO1-ZOD-S2Z 2021/22Z - ... TAK
Zaawansowana praktyka położnicza: Opieka specjalistyczna nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym- Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii 1800-PO1-ZOR-S2Z 2019/20Z - 2020/21L TAK
Zaawansowana praktyka położnicza: Opieka specjalistyczna nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym- Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii 1800-PO1-ZOR-S2Z 2021/22Z - ... TAK
Zaawansowana praktyka położnicza: Opieka specjalistyczna nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym: Monitorowanie bólu w opiece położniczej 1800-PO1-ZPPMB-S2Z 2022/23Z - ... TAK
Zaawansowana praktyka położnicza: Terapia bólu ostrego i przewlekłego 1800-PO1-ZOPTBO-S2Z 2022/23Z - ... TAK
Zaawansowana praktyka położnicza: Terapia bólu ostrego i przewlekłego 1800-PO1-ZOPE-S2Z 2019/20Z - 2020/21L TAK
Zaawansowana praktyka położnicza: Terapia bólu ostrego i przewlekłego 1800-PO1-ZOPTB-S2Z 2019/20Z - 2020/21L TAK
Zaawansowana praktyka położnicza:Terapia bólu ostrego i przewlekłego: Monitorowanie bólu w opiece położniczej 1800-PO1-ZOMBA-S2Z 2019/20Z - 2020/21L TAK
Zaawansowna praktyka położnicza: Opieka Specjalistyczna nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym: Monitorowanie bólu w opiece ginekologicznej 1800-PO1-ZOPMBG-S2Z 2022/23Z - ... TAK
Zarządzanie opieką: Filozofia i teoria opieki położniczej 1800-PO1-FIL-S2Z 2012/13 - 2018/19Z TAK
Zarządzanie opieką: Telenursing 1800-PO1-TEL-S2Z 2012/13 - 2018/19Z TAK
Zarządzanie opieką: Zarządzanie jakością 1800-PO1-ZJ-S2Z 2012/13 - 2018/19Z TAK
Zarządzanie personelem: Ustawodawstwo zawodowe położnej - wymogi europejskie 1800-PO1-UZ-S2Z 2012/13 - 2018/19Z TAK
Zarządzanie personelem: Zarządzanie w położnictwie 1800-PO1-ZWP-S2Z 2012/13 - 2018/19Z TAK
Zarządzanie personelem: Zarządzanie zasobami ludzkimi 1800-PO1-ZZL-S2Z 2012/13 - 2018/19Z TAK

Wymagania punktowe

Dla tego etapu nigdy nie definiowano wymagań punktowych
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)