Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Położnictwo (s2) (KRK) I rok, II semestr, położnictwo (s2)

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Położnictwo (s2) (KRK) (18510364-KRK)
Etap: I rok, II semestr, położnictwo (s2) (18510364-12)
Poprzednie etapy: I rok, I semestr, położnictwo (s2)
Następne etapy: II rok, położnictwo (s2)
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: położnictwo
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2017/18L 2018/19L 2019/20Z 2019/20L 2020/21Z 2020/21L 2021/22Z 2021/22L 2022/23L 2022/23Z Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Badania naukowe i rozwój praktyki położniczej: Badania naukowe 1800-PO1-BNB-S2L 2019/20L - ... TAK
Badania naukowe i rozwój praktyki położniczej: Informacja naukowa 1800-PO1-BNRIN-S2L 2022/23L - ... TAK
Badania naukowe i rozwój praktyki położniczej: Informacja naukowa 1800-PO1-BNIN-S2L 2019/20L - ... TAK
Badania naukowe i rozwój praktyki położniczej: Informacja naukowa 1800-PO1-BNINA-S2L 2019/20L - ... TAK
Badania naukowe i rozwój praktyki położniczej: Praktyka położnicza oparta na dowodach naukowych 1800-PO1-BNPPS-S2L 2021/22L - ... TAK
Badania naukowe i rozwój praktyki położniczej: Praktyka położnicza oparta na dowodach naukowych 1800-PO1-BNPP-S2L 2019/20L - 2020/21L TAK
Badania naukowe i rozwój praktyki położniczej: Statystyka medyczna 1800-PO1-BNSM-S2L 2019/20L - ... TAK
Edukacja przedporodowa 1800-PO1-EP-S2L 2012/13L - 2017/18L TAK
Edukacja przedporodowa 1800-PO1-EPR-S2L 2018/19L - 2018/19L TAK
Egzamin Zintegrowany: Położnictwo,Ginekologia,Neonatologia 1800-PO1-PGNE-S2Z 2020/21L - 2020/21L TAK
Endokrynologia ginekologiczna 1800-PO1-ENDG-S2L 2012/13L - 2013/14L TAK
Geriatria kobiet 1800-PO1-GK-S2L 2012/13L - 2013/14L TAK
Ginekologia 1800-PO1-PG-S2Z 2020/21Z - 2020/21Z TAK
Nauczanie zawodu 1800-PO1-NZ-S2L 2017/18L - 2018/19L TAK
Nauczanie zawodu: Dydaktyka medyczna 1800-PO1-DM-S2L 2012/13L - 2018/19L TAK
Nauczanie zawodu: Nowoczesne metody nauczania Lifelong Learning 1800-PO1-NMNEL-S2L 2017/18L - 2018/19L TAK
Nauki społeczne i humanistyczne: Prawo w praktyce położniczej 1800-PO1-NSPP-S2Z 2020/21Z - 2020/21L TAK
Nauki społeczne i humanistyczne: Prawo w praktyce położniczej 1800-PO1-NSPPA-S2Z 2020/21Z - 2020/21L TAK
Nauki społeczne i humanistyczne: Prawo w praktyce położniczej 1800-PO1-PPPE-S2Z 2020/21Z - 2020/21L TAK
Nauki społeczne i humanistyczne: Psychologia zdrowia 1800-PO1-NSPZ-S2Z 2020/21Z - 2020/21L TAK
Nauki społeczne i humanistyczne: Wielokulturowość w opiece nad kobietą 1800-PO1-NSW-S2L 2019/20L - 2020/21L TAK
Nauki społeczne i humanistyczne: Zarządzanie w położnictwie 1800-PO1-NSZP-S2Z 2020/21Z - 2020/21L TAK
Nauki społeczne i humanistyczne: Zarządzanie w położnictwie 1800-PO1-NSZPE-S2Z 2020/21Z - 2020/21L TAK
Nauki społeczne i humanistyczne: Zarządzanie w położnictwie 1800-PO1-NSZPW-S2Z 2020/21Z - 2020/21L TAK
Nauki społeczne: Wielokulturowość w opiece nad kobietą 1800-PO1-NSWA-S2L 2019/20L - 2020/21L TAK
Nauki społeczne: Wielokulturowość w opiece nad kobietą 1800-PO1-NSWA-S2L 2021/22L - ... TAK
Neonatologia 1800-PO1-PN-S2Z 2020/21Z - 2020/21L TAK
Nowoczesne techniki diagnostyczne 1800-PO1-NTD-S2L 2014/15L - 2018/19L TAK
Nowoczesne techniki diagnostyczne: Diagnostyka ultrasonograficzna w ginekologii 1800-PO1-DUWG-S2L 2012/13L - 2018/19L TAK
Nowoczesne techniki diagnostyczne: Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie 1800-PO1-DUWP-S2L 2012/13L - 2018/19L TAK
Opieka środowiskowa nad kobietą i jej rodziną 1800-PO1-OS-S2L 2016/17L - 2017/18L TAK
Pielęgniarstwo operacyjne w ginekologii 1800-PO1-POG-S2Z 2020/21Z - 2020/21L TAK
Pielęgniarstwo operacyjne w położnictwie 1800-PO1-POP-S2Z 2020/21Z - 2020/21L TAK
Podstawy kliniczne: Epidemiologia 1800-PO1-EPID-S2L 2012/13L - 2018/19L TAK
Podstawy kliniczne: Ginekologia 1800-PO1-GIN-S2L 2012/13L - 2018/19L TAK
Podstawy kliniczne: Intensywna terapia w położnictwie i ginekologii 1800-PO1-ITWPG-S2L 2012/13L - 2018/19L TAK
Podstawy kliniczne: Neonatologia 1800-PO1-NEO-S2L 2012/13L - 2018/19L TAK
Podstawy kliniczne: Położnictwo 1800-PO1-POL-S2L 2012/13L - 2018/19L TAK
Położnictwo 1800-PO1-PO-S2Z 2020/21Z - 2020/21L TAK
Poradnictwo laktacyjne 1800-PO1-PL-S2L 2012/13L - 2017/18L TAK
Poradnictwo laktacyjne 1800-PO1-PLA-S2L 2018/19L - 2018/19L TAK
Terapia wybranymi produktami leczniczymi i środkami specjalnego przeznaczenia 1800-PO1-TPLISSP-S2L 2017/18L - 2017/18L TAK
Zaawansowana opieka w położnictwie 1800-PO1-ZOWPO-S2L 2018/19L - 2018/19L TAK
Zaawansowana opieka w położnictwie: Badania fizykalne w zaawansowanej opiece położniczej 1800-PO1-BFWZPP-S2L 2016/17L - 2018/19L TAK
Zaawansowana opieka w położnictwie: Bioetyczne dylematy w położnictwie 1800-PO1-BDWP-S2L 2012/13L - 2017/18L TAK
Zaawansowana opieka w położnictwie: Czynniki szkodliwe wpływające na płód 1800-PO1-CSWP-S2L 2012/13L - 2018/19L TAK
Zaawansowana opieka w położnictwie: Diabetologia w położnictwie 1800-PO1-DIABP-S2L 2012/13L - 2018/19L TAK
Zaawansowana opieka w położnictwie: Intensywny nadzór położniczy 1800-PO1-INP-S2L 2012/13L - 2017/18L TAK
Zaawansowana opieka w położnictwie: Intensywny nadzór położniczy 1800-PO1-ZOWP:IN-S2L 2018/19L - 2018/19L TAK
Zaawansowana opieka w położnictwie: Opieka położnicza nad kobietą niepełnosprawną 1800-PO1-OPKN-S2L 2012/13L - 2017/18L TAK
Zaawansowana opieka w położnictwie: Opieka położnicza nad kobietą niepełnosprawną 1800-PO1-ZOWP:OP-S2L 2018/19L - 2018/19L TAK
Zaawansowana opieka w położnictwie: Rodzenie naturalne 1800-PO1-RN-S2L 2012/13L - 2017/18L TAK
Zaawansowana opieka w położnictwie: Rodzenie naturalne 1800-PO1-ZOWP:RN-S2L 2018/19L - 2018/19L TAK
Zaawansowana opieka w położnictwie: Standardy i procedury w opiece położniczej 1800-PO1-SPOP-S2L 2012/13L - 2017/18L TAK
Zaawansowana opieka w położnictwie: Standardy i procedury w opiece położniczej 1800-PO1-ZOWP:S-S2L 2018/19L - 2018/19L TAK
Zaawansowana opieka w położnictwie: Urologia w położnictwie, neonatologii i ginekologii 1800-PO1-ZOWP:U-S2L 2018/19L - 2018/19L TAK
Zaawansowana praktyka położnicza: Diagnostyka ultrasonograficzna w ginekologii 1800-PO1-ZPPDUG-S2L 2022/23L - ... TAK
Zaawansowana praktyka położnicza: Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii-Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie 1800-PO1-ZDU-S2Z 2020/21Z - 2020/21L TAK
Zaawansowana praktyka położnicza: Monitorowanie bólu w opiece ginekologicznej 1800-PO1-ZOMBR-S2Z 2020/21L - 2020/21L TAK
Zaawansowana praktyka położnicza: Opieka specjalistyczna nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym- Diagnostyka genetyczna w położnictwie 1800-PO1-ZOD-S2Z 2020/21Z - 2020/21L TAK
Zaawansowana praktyka położnicza: Opieka specjalistyczna nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym- Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii 1800-PO1-ZOR-S2Z 2020/21L - 2020/21L TAK
Zaawansowana praktyka położnicza: Terapia bólu ostrego i przewlekłego 1800-PO1-ZOPE-S2Z 2020/21L - 2020/21L TAK
Zaawansowana praktyka położnicza: Terapia bólu ostrego i przewlekłego 1800-PO1-ZOPTB-S2Z 2020/21L - 2020/21L TAK
Zaawansowana praktyka położnicza:Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii:Diagnostyka ultrasonograficzna w ginekologii 1800-PO1-DUZ-S2L 2019/20L - ... TAK
Zaawansowana praktyka położnicza:Opieka specjalistyczna nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym:Opieka nad kobietą z niepełnosprawnością w różnych okresach jej życia 1800-PO1-OSO-S2L 2019/20L - ... TAK
Zaawansowana praktyka położnicza:Terapia bólu ostrego i przewlekłego: Monitorowanie bólu w opiece położniczej 1800-PO1-ZOMBA-S2Z 2020/21L - 2020/21L TAK
Zaawansowana praktyka położnicza.Opieka specjalistyczna nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym: Standardy opieki w położnictwie 1800-PO1-OZS-S2L 2019/20L - ... TAK
Zaawansowana praktyka położnicza.Opieka specjalistyczna nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym:Opieka ginekologiczna nad kobietą w różnych okresach jej życia 1800-PO1-OZOG-S2L 2019/20L - ... TAK
Zaawansowana praktyka położnicza.Opieka specjalistyczna nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym:Opieka ginekologiczna nad kobietą w różnych okresach jej życia 1800-PO1-OZOGK-S2L 2019/20L - ... TAK
Zaawansowana praktyka położnicza.Opieka specjalistyczna nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym:Zaburzenia odżywiania i dietoterapia w położnictwie 1800-PO1-OZZ-S2L 2019/20L - ... TAK

Wymagania punktowe

Dla tego etapu nigdy nie definiowano wymagań punktowych
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)