Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Położnictwo (s2) (KRK) II rok, położnictwo (s2)

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Położnictwo (s2) (KRK) (18510364-KRK)
Etap: II rok, położnictwo (s2) (18510364-2)
Poprzednie etapy: I rok, II semestr, położnictwo (s2)
Następne etapy: (brak)
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: położnictwo
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: Magisterium z położnictwa

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2021/22L 2022/23 Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Badania naukowe i rozwój praktyki położniczej:Praktyka położnicza w perspektywie międzynarodowej 1800-PO2-BNPP-S2 2020/21 - ... TAK
Badania naukowe i rozwój praktyki położniczej:Seminarium dyplomowe 1800-PO1-BN:SD-S2L 2021/22L - ... TAK
Dydaktyka medyczna 1800-PO2-DM-S2 2018/19 - 2019/20 TAK
Egzamin dyplomowy 1800-PO2-EM-S2 2015/16 - ... TAK
Farmakologia kliniczna 1800-PO2-FK-S2 2018/19 - 2019/20 TAK
Nauczanie zawodu: Nowoczesne metody nauczania: Lifelong Learning 1800-PO2-NMNEL-S2 2013/14 - 2017/18 TAK
Nauki społeczne i humanistyczne: Dydaktyka medyczna 1800-PO2-NSDM-S2 2021/22 - ... TAK
Nauki społeczne: Dydaktyka medyczna 1800-PO2-DMZ-S2 2020/21 - 2020/21 TAK
Nowoczesne techniki diagnostyczne 1800-PO2-NTD-S2 2013/14 - 2019/20 TAK
Nowoczesne techniki diagnostyczne: Diagnostyka laboratoryjna 1800-PO2-DL-S2 2013/14 - 2019/20 TAK
Nowoczesne techniki diagnostyczne: Diagnostyka w ginekologii 1800-PO2-DWG-S2 2013/14 - 2019/20 TAK
Nowoczesne techniki diagnostyczne: Diagnostyka w położnictwie 1800-PO2-DWP-S2 2013/14 - 2019/20 TAK
Opieka nad kobietą i rodziną w sytuacjach szczególnych 1800-PO2-ONKIR-S2 2019/20 - 2019/20 TAK
Opieka nad kobietą w okresie okołoporodowym w stanach zagrożenia życia 1800-PO2-OKZ-S2 2020/21 - ... TAK
Opieka środowiskowa nad kobietą i jej rodziną 1800-PO2-OS-S2 2013/14 - 2017/18 TAK
Organizacja i prowadzenie szkół rodzenia 1800-PO2-OPSR-S2 2016/17 - 2019/20 TAK
Pielęgniarstwo operacyjne w ginekologii 1800-PO2-POWG-S2 2018/19 - 2018/19 TAK
Pielęgniarstwo operacyjne w położnictwie 1800-PO2-POPP-S2 2018/19 - 2019/20 TAK
Pielęgniarstwo operacyjne w położnictwie 1800-PO2-POWP-S2 2017/18 - 2017/18 TAK
Podstawy kliniczne: Endokrynologia ginekologiczna 1800-PO2-EG-S2 2015/16 - 2019/20 TAK
Podstawy kliniczne: Geriatria kobiet 1800-PO2-GK-S2 2015/16 - 2019/20 TAK
Przedmiot kursowy: Choroba zwyrodnieniowa stawów 1800-PO2-PK:CS-S2 2018/19 - 2018/19 TAK
Przedmiot kursowy: Interdyscyplinarne zagadnienia w chorobach wewnętrznych 1800-PO2-PK:IZCHW-S2 2018/19 - 2018/19 TAK
Przedmiot kursowy: Podstawy współczesnej onkologii 1800-PO2-PK:PWO-S2 2017/18 - 2017/18 TAK
Przedmiot kursowy: Socjologiczne studium kobiecości, narodzin i opieki położniczej 1800-PO2-SZPI-S2 2019/20 - 2019/20 TAK
Przedmiot kursowy: Żywność jako źródło drobnoustrojów i ich toksyn oraz pasożytów i robaków 1800-PO2-PK:ZZD-S2 2019/20 - 2019/20 TAK
Psychoterapia w praktyce położnej: Muzykoterapia 1800-PO2-MUZ-S2 2013/14 - 2019/20 TAK
Psychoterapia w praktyce położnej: Podstawy psychoterapii 1800-PO2-PP-S2 2013/14 - 2019/20 TAK
Psychoterapia w praktyce położnej: Psychoterapia życia rodzinnego 1800-PO2-PZR-S2 2013/14 - 2019/20 TAK
Seminarium magisterskie 1800-PO2-SM-S2 2015/16 - 2015/16 TAK
Zaawansowana opieka nad kobietą i rodziną 1800-PO2-ZONKIR-S2 2013/14 - 2019/20 TAK
Zaawansowana opieka nad kobietą i rodziną: Choroby alergiczne wśród kobiet i dzieci 1800-PO2-CHW-S2 2013/14 - 2019/20 TAK
Zaawansowana opieka nad kobietą i rodziną: Gerontologia 1800-PO2-GER-S2 2013/14 - 2019/20 TAK
Zaawansowana opieka nad kobietą i rodziną: Problemy zdrowia psychicznego kobiet 1800-PO2-PZPK-S2 2013/14 - 2019/20 TAK
Zaawansowana opieka nad kobietą i rodziną: Problemy zdrowotne kobiet w okresie klimakterium 1800-PO2-PZPKK-S2 2013/14 - 2019/20 TAK
Zaawansowana opieka specjalistyczna w ginekologii 1800-PO2-ZOSWG-S2 2013/14 - 2019/20 TAK
Zaawansowana opieka specjalistyczna w ginekologii: Leczenie bólu 1800-PO2-LB-S2 2013/14 - 2019/20 TAK
Zaawansowana opieka specjalistyczna w ginekologii: Leczenie ran 1800-PO2-LR-S2 2013/14 - 2019/20 TAK
Zaawansowana opieka specjalistyczna w ginekologii: Opieka paliatywna i hospicyjna w ginekologii 1800-PO2-OP-S2 2013/14 - 2019/20 TAK
Zaawansowana opieka specjalistyczna w ginekologii: Standardy i procedury w opiece ginekologicznej 1800-PO2-SPOG-S2 2013/14 - 2019/20 TAK
Zaawansowana opieka specjalistyczna w ginekologii: Współczesne metody leczenia niepłodności 1800-PO2-WMLN-S2 2013/14 - 2019/20 TAK
Zaawansowana opieka specjalistyczna w neonatologii 1800-PO2-ZOSWN-S2 2013/14 - 2019/20 TAK
Zaawansowana opieka specjalistyczna w neonatologii: Intensywny nadzór neonatologiczny i opieka pielęgniarska nad noworodkiem w stanach zagrożenia życia 1800-PO2-INN-S2 2013/14 - 2019/20 TAK
Zaawansowana opieka specjalistyczna w neonatologii: Opieka pielęgniarska nad noworodkiem chorym 1800-PO2-OPNNC-S2 2013/14 - 2018/19 TAK
Zaawansowana opieka specjalistyczna w neonatologii: Opieka pielęgniarska nad noworodkiem przedwcześnie urodzonym z niską masą urodzeniową 1800-PO2-PONNPU-S2 2013/14 - 2019/20 TAK
Zaawansowana opieka specjalistyczna w neonatologii: Opieka pielęgniarska nad noworodkiem z urazem okołoporodowym i z wadą wrodzoną 1800-PO2-OPNNZU-S2 2013/14 - 2019/20 TAK
Zaawansowana opieka specjalistyczna w neonatologii: Standardy i procedury w opiece nad noworodkiem w różnym stanie zdrowia 1800-PO2-SPON-S2 2013/14 - 2019/20 TAK
Zaawansowana praktyka położnicza. Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych 1800-PO2-FKEZ-S2 2020/21 - ... TAK
Zaawansowana praktyka położnicza.Edukacja w praktyce zawodowej położnej 1800-PO2-ZOEPE-S2 2020/21 - ... TAK
Zaawansowana praktyka położnicza.Edukacja w praktyce zawodowej położnej:Edukacja i opieka nad kobietą z cukrzycą w okresie okołoporodowym 1800-PO2-ZOEK-S2 2020/21 - ... TAK
Zaawansowana praktyka położnicza.Edukacja w praktyce zawodowej położnej:Edukacja i wsparcie kobiet w okresie laktacji 1800-PO2-ZOPEW-S2 2020/21 - ... TAK
Zaawansowana praktyka położnicza.Edukacja w praktyce zawodowej położnej:Edukacja kobiety zdrowej i chorej ginekologicznie 1800-PO2-ZOKS-S2 2021/22 - ... TAK
Zaawansowana praktyka położnicza.Edukacja w praktyce zawodowej położnej:Edukacja kobiety zdrowej i chorej ginekologicznie 1800-PO2-ZOKW-S2 2020/21 - 2020/21 TAK
Zaawansowana praktyka położnicza.Edukacja w praktyce zawodowej położnej:Edukacja przedporodowa 1800-PO2-ZOEPA-S2 2020/21 - ... TAK
Zaawansowana praktyka położnicza.Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych: Ordynowanie produktów leczniczych 1800-PO2-ZOF-S2 2020/21 - ... TAK
Zaawansowana praktyka położnicza.Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych:Farmakologia kliniczna 1800-PO2-FPL-S2 2020/21 - ... TAK
Zaawansowana praktyka położnicza.Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych:Ordynowanie produktów leczniczych 1800-PO2-ZOFPL-S2 2020/21 - ... TAK
Zaawansowana praktyka położnicza.Opieka specjalistyczna nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym: Opieka neurologiczna nad kobietą w różnych okresach jej życia 1800-PO2-OSZN-S2 2020/21 - ... TAK
Zaawansowana praktyka położnicza.Opieka specjalistyczna nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym:Opieka nad kobietą i jej rodziną w sytuacjach szczególnych 1800-PO2-ZOORK-S2 2020/21 - ... TAK
Zaawansowana praktyka położnicza.Opieka specjalistyczna nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym. Opieka w ginekologii onkologicznej 1800-PO2-OSOG-S2 2020/21 - 2020/21 TAK
Zaawansowana praktyka położnicza.Opieka specjalistyczna nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym. Opieka w ginekologii onkologicznej 1800-PO2-OSOS-S2 2021/22 - ... TAK
Zajęcia fakultatywne:Komunikacja kliniczna 1800-PO2-ZFKK-S2 2022/23 - ... TAK
Zajęcia fakultatywne:Psychoterapia życia rodzinnego 1800-PO2-PPZR-S2 2020/21 - ... TAK
Zajęcia fakultatywne:Wybrane problemy seksuologiczne kobiety i jej rodziny 1800-PO2-Wpsk-S2 2020/21 - 2020/21 TAK
Zajęcia fakultatywne:Wybrane problemy seksuologiczne kobiety i jej rodziny 1800-PO2-Wpsk-S2 2022/23 - ... TAK
Zajęcia fakultatywne:Wybrane problemy seksuologiczne kobiety i jej rodziny 1800-PO2-ZFW-S2 2021/22 - ... TAK

Wymagania punktowe

Dla tego etapu nigdy nie definiowano wymagań punktowych
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)