Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Studia doktoranckie z zakresu medycyny I rok, studia doktoranckie z zakresu medycyny

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Studia doktoranckie z zakresu medycyny (18510417)
Etap: I rok, studia doktoranckie z zakresu medycyny (18510417-1)
Poprzednie etapy: (brak)
Następne etapy: II rok, studia doktoranckie z zakresu medycyny
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: zakres medycyny
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2017/18 2018/19 Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Dydaktyka szkoły wyższej: Dydaktyka medyczna 1800-SD1-DSW:DM-S3 2013/14 - ... TAK
Dydaktyka szkoły wyższej: Planowanie pracy dydaktycznej 1800-SD1-DSW:PPD-S3 2017/18 - ... TAK
Dydaktyka szkoły wyższej: Praktyka dydaktyczna 1800-SD1-DSW:PD-S3 2013/14 - ... TAK
Interdyscyplinarny wymiar zdrowia 1800-SD1-IWZ-S3 2015/16 - 2015/16 TAK
Interdyscyplinarny wymiar zdrowia 1800-SD1-IWZD-S3 2016/17 - 2016/17 TAK
Język angielski w praktyce: EBM 1800-SD1-JAP-S3 2013/14 - ... TAK
Praca naukowa: Metodologia badań naukowych 1800-SD1-PN:MBN-S3 2013/14 - 2016/17 TAK
Praca naukowa: Metodologia badań naukowych 1800-SD1-PN:MBNA-S3 2017/18 - ... TAK
Praca naukowa: Metodyka pozyskiwania środków na badania naukowe 1800-SD1-PN:MPS-S3 2013/14 - ... TAK
Praca naukowa: Naukowa informacja medyczna 1800-SD1-PN:NIM-S3 2013/14 - ... TAK
Praca naukowa: Seminarium doktoranckie 1800-SD1-PN:SD-1-S3 2013/14 - 2013/14 TAK
Rozwijanie umiejętności zawodowych: Podstawy biostatystyki 1800-SD1-RUZ:PB-S3 2017/18 - ... TAK
Teoretyczne podstawy nauk medycznych i nauk o zdrowiu: Interdyscyplinarny wymiar zdrowia 1800-SD1-TP:IWZ-S3 2017/18 - ... TAK
Teoretyczne podstawy nauk medycznych i nauk o zdrowiu: Postępy medycyny i nauk o zdrowiu 1800-SD1-TP:PMNOZ-S3 2017/18 - ... TAK
Teoretyczne podstawy nauk medycznych i nauk o zdrowiu: Promocja zdrowia w miejscu pracy 1800-SD1-TP:PZ-S3 2017/18 - ... TAK
Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy: Promocja zdrowia w miejscu pracy: nowe zagrożenia psychospołeczne 1800-SD1-ZIBP:PZ-S3 2013/14 - 2016/17 TAK
Zdrowie i bezpieczeństwo w pracy: Szkolenie BHP 1800-SD1-ZIBP:BHP-S3 2013/14 - 2016/17 TAK

Wymagania punktowe

Dla tego etapu nigdy nie definiowano wymagań punktowych
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)