Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Studia doktoranckie z zakresu medycyny II rok, studia doktoranckie z zakresu medycyny

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Studia doktoranckie z zakresu medycyny (18510417)
Etap: II rok, studia doktoranckie z zakresu medycyny (18510417-2)
Poprzednie etapy: I rok, studia doktoranckie z zakresu medycyny
Następne etapy: III rok, studia doktoranckie z zakresu medycyny
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: zakres medycyny
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2017/18 2018/19 2019/20 Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Dydaktyka szkoły wyższej: Metody nauczania i oceny wyników 1800-SD2-DSW:M-S3 2014/15 - ... TAK
Dydaktyka szkoły wyższej: Praktyka dydaktyczna 1800-SD2-DSW:PD-S3 2015/16 - ... TAK
Interdyscyplinarny wymiar zdrowia 1800-SD2-IWZD-S3 2015/16 - 2015/16 TAK
Interdyscyplinarny wymiar zdrowia 1800-SD2-IWZDR-S3 2016/17 - 2016/17 TAK
Interdyscyplinarny wymiar zdrowia: Zdrowie i choroba - ewolucja pojęć 1800-SD2-IND-S3 2017/18 - 2017/18 TAK
Język angielski w praktyce: Health Psychology 1800-SD2-JAP-S3 2014/15 - ... TAK
Postępy medycyny i nauk o zdrowiu 1800-SD2-PMINOZD-S3 2015/16 - 2015/16 TAK
Postępy medycyny i nauk o zdrowiu 1800-SD2-PMINOZDR-S3 2016/17 - 2016/17 TAK
Postępy medycyny i nauk o zdrowiu: Ewolucja farmacji 1800-SD2-PMIN-S3 2017/18 - 2017/18 TAK
Praca naukowa: Bioetyka w badaniach naukowych 1800-SD2-PN:B-S3 2014/15 - ... TAK
Praca naukowa: Metodyka pozyskiwania środków na badania naukowe 1800-SD2-PN:M-S3 2014/15 - ... TAK
Praca naukowa: Praktyka naukowa 1800-SD2-PN:P-S3 2014/15 - 2014/15 TAK
Praca naukowa: Seminarium doktoranckie 1800-SD2-PN:SD-S3 2014/15 - 2014/15 TAK
Rozwijanie umiejętności zawodowych: Metodyka pozyskiwania środków na badania naukowe 1800-SD2-RUZ:MPS-S3 2018/19 - ... TAK
Teoretyczne podstawy nauk medycznych i nauk o zdrowiu: Interdyscyplinarny wymiar zdrowia 1800-SD2-TP:IWZ-S3 2018/19 - ... TAK
Teoretyczne podstawy nauk medycznych i nauk o zdrowiu: Postępy medycyny i nauk o zdrowiu 1800-SD2-TP:PMNOZ-S3 2018/19 - ... TAK

Wymagania punktowe

Dla tego etapu nigdy nie definiowano wymagań punktowych
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)