Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ratownictwo medyczne (n1) (KRK) I rok, II semestr, ratownictwo medyczne (n1)

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Ratownictwo medyczne (n1) (KRK) (18520262-KRK)
Etap: I rok, II semestr, ratownictwo medyczne (n1) (18520262-12)
Poprzednie etapy: I rok, I semestr, ratownictwo medyczne (n1)
Następne etapy: II rok, ratownictwo medyczne (n1)
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: ratownictwo medyczne
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2017/18 2017/18Z 2017/18L 2018/19 2018/19Z 2018/19L 2019/20 2019/20Z 2019/20L 2020/21 2020/21Z 2020/21L 2021/22 2021/22Z 2021/22L Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Anatomia prawidłowa 1800-R1-APRAW-N1L 2021/22L - ... TAK
Anatomia prawidłowa 1800-R1-AnPr-N1L 2019/20L - 2020/21L TAK
Anatomia prawidłowa 1800-R1-AnPr-N1Z 2020/21L - 2020/21L TAK
Anatomia prawidłowa z elementami anatomii klinicznej 1800-R1-ANAT-N1L 2007/08L - 2018/19L TAK
Biochemia 1800-R1-BICH-N1 2012/13L - 2018/19L TAK
Biochemia z elementami chemii 1800-R1-BzECh-N1 2020/21L - 2020/21L TAK
Biofizyka 1800-R1-BIOF-N1 2012/13L - 2013/14L TAK
Biofizyka 1800-R1-BIOF-N1 2020/21L - 2020/21L TAK
Biologia 1800-R1-Biolog-N1 2009/10L - 2011/12L TAK
Biologia i mikrobiologia 1800-R1-BIOL-N1 2020/21L - 2020/21L TAK
Do wyboru: Bioterroryzm, jako szczególny rodzaj terroryzmu 1800-R1-DWBiTerr-N1 2020/21L - 2020/21L TAK
Do wyboru: Prawa człowieka w sytuacjach nadzwyczajnych w oparciu o dokumenty międzynarodowego prawa humanitarnego 1800-R1-DWPCzwSN-N1 2019/20L - 2019/20L TAK
Do wyboru: Profilaktyka PTSD 1800-R1-DWPTSD-N1 2020/21L - 2020/21L TAK
Do wyboru: Zagrożenia epidemiologiczne w miejscu katastrofy 1800-R1-DWZEwMK-N1 2019/20L - 2019/20L TAK
Dydaktyka medyczna 1800-R1-DyMed-N1 2020/21L - 2020/21L TAK
Elementy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii (szkolenie ogólne) 9001-eBHP 2020/21L - ... TAK
Etyka zawodowa ratownika medycznego 1800-R1-EZRM-N1 2019/20L - ... TAK
Farmakologia z toksykologią 1800-R1-FzTok-N1 2019/20L - ... TAK
Fizjologia z elementami fizjologii klinicznej 1800-R1-FzEFK-N1 2021/22L - ... TAK
Hiperbaria tlenowa 1800-R1-HiTlen-N1 2020/21L - ... TAK
Język angielski 1628-NoZ-rat-ja-2 2007/08L - 2012/13L TAK
Język migowy 1800-R1-JeMig-N1 2020/21L - 2020/21L TAK
Komunikacja kliniczna 1800-R1-KK-N1 2020/21L - 2020/21L TAK
Kształcenie z zakresu ratownictwa górskiego 1800-R1-KZRG-N1 2013/14L - 2013/14L TAK
Kwalifikowana pierwsza pomoc 1800-R1-KPP-N1 2007/08L - 2018/19L TAK
Metodologia nauczania pierwszej pomocy 1800-R1-MeNPP-N1 2021/22L - ... TAK
Metodyka nauczania pierwszej pomocy 1800-R1-MNPP-N1 2007/08L - 2013/14L TAK
Mikrobiologia 1800-R1-Mikro-N1 2009/10L - 2018/19L TAK
Neurologia i neurochirurgia 1800-R1-NiN-N1 2021/22L - ... TAK
Obóz letni 1800-R1-OL-N1 2014/15L - 2017/18L TAK
Obóz letni 1800-R1-OL-N1 2020/21L - ... TAK
Obóz sprawnościowy 1800-R1-OSP-N1 2007/08L - 2011/12L TAK
Parazytologia 1800-R1-Paraz-N1 2020/21L - ... TAK
Patofizjologia 1800-R1-Pato-N1 2012/13L - 2018/19L TAK
Podstawowe zabiegi medyczne 1800-R1-PZM-N1 2020/21L - 2020/21L TAK
Podstawy diagnostyki laboratoryjnej 1800-R1-PDL-N1 2009/10L - 2011/12L TAK
Podstawy onkologii 1800-R1-POnk-N1 2009/10L - 2011/12L TAK
Praktyka asystencka w OIOM-praktyka wakacyjna 1800-R1-PWOIOM-N1 2021/22L - ... TAK
Praktyka asystencka w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym-praktyka wakacyjna 1800-R1-PASOR-N1 2020/21L - ... TAK
Praktyka wakacyjna z zakresu organizacji i funkcjonowania jednostek systemu ratownictwa zintegrowanego-Centrum Powiadamiania Ratunkowego lub siedziba Zarządzania Kryzysowego 1800-R1-PwCPR-N1 2012/13L - 2018/19L TAK
Praktyka wakacyjna z zakresu organizacji i funkcjonowania jednostek systemu ratownictwa zintegrowanego-terenowa jednostka Straży Pożarnej 1800-R1-PwSP-N1 2012/13L - 2018/19L TAK
Praktyka wakacyjna z zakresu technik zabiegów medycznych i opieki pielęgniarskiej (wybrane oddziały szpitalne) 1800-R1-PwTZB-N1 2012/13L - 2018/19L TAK
Praktyka wakacyjna: wybrane oddziały szpitalne (80h) i terenowa jednostka Straży Pożarnej (80h) 1800-R1-PW-N1 2007/08L - 2011/12L TAK
Prawo medyczne 1800-R1-PrMed-N1 2020/21L - 2020/21L TAK
Procedury ratunkowe przedszpitalne 1800-R1-PRP-N1 2019/20L - ... TAK
Przedmiot do wyboru: Obóz letni-sporty wodne 1800-R1-PDWOLSW-N1 2018/19L - 2018/19L TAK
Psychologia 1800-R1-PSY-N1 2020/21L - 2020/21L TAK
Ratownictwo medyczne jako system organizacyjny 1800-R1-RMjSO-N1 2014/15L - 2018/19L TAK
Ratownictwo specjalistyczne 1800-R1-RSpec-N1 2021/22L - ... TAK
Socjologia medycyny 1800-R1-SoMe-N1 2020/21L - 2020/21L TAK
Szkolenie Biblioteczne 1800-R1-BIBL-N1 2020/21L - 2020/21L TAK
Techniki zabiegów medycznych 1800-R1-TZM-N1 2007/08L - 2020/21L TAK
Technologie informacyjne 1800-R1-TI-N1 2019/20L - 2020/21L TAK
Wychowanie fizyczne 1800-R1-WF-N1L 2007/08L - ... TAK
Wychowanie fizyczne 1800-R1-WF-N1Z 2020/21L - 2020/21L TAK
Zajęcia ogólnouczelniane. Zdrowie środowiskowe. Globalizacja a zdrowie. 1800-R1-ZOZŚ-N1 2012/13L - 2012/13L TAK
Zajęcia ogólnouczelniane. Żywienie człowieka 1800-R1-ZOŻcz-N1 2012/13L - 2012/13L TAK
Zajęcia wspinaczkowe 1800-R1-ZW-N1 2012/13L - 2012/13L TAK
Zdrowie publiczne 1800-R1-ZPUB-N1 2020/21L - 2020/21L TAK

Wymagania punktowe

Dla tego etapu nigdy nie definiowano wymagań punktowych
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)