Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ratownictwo medyczne (n1) (KRK) III rok, ratownictwo medyczne (n1)

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Ratownictwo medyczne (n1) (KRK) (18520262-KRK)
Etap: III rok, ratownictwo medyczne (n1) (18520262-3)
Poprzednie etapy: II rok, ratownictwo medyczne (n1)
Następne etapy: (brak)
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: ratownictwo medyczne
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: Licencjat z ratownictwa medycznego
Licencjat z ratownictwa medycznego

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Badania naukowe w ratownictwie medycznym 1800-R3-BNwRM-N1 2021/22 - ... TAK
Biostatystyka 1800-R3-BIOS-N1 2021/22 - ... TAK
Chirurgia z chirurgią onkologiczną 1800-R3-ChzCHO-N1 2014/15 - 2020/21 TAK
Choroby tropikalne 1800-R3-CHT-N1 2021/22 - ... TAK
Choroby wewnętrzne 1800-R3-CHWewn-N1 2014/15 - 2020/21 TAK
Do wyboru: Bezpieczeństwo imprez masowych 1800-R3-DWBIM-N1 2021/22 - ... TAK
Do wyboru: Zagrożenie chemiczne 1800-R3-DWZCh-N1 2021/22 - ... TAK
Egzamin zawodowy 1800-R3-EGZAW-N1 2020/21 - ... TAK
Farmakologia i toksykologia kliniczna 1800-R3-FzTK-N1 2021/22 - ... TAK
Ginekologia, położnictwo i neonatologia 1800-R3-Gineko-N1 2014/15 - 2020/21 TAK
Higiena i epidemiologia 1800-R3-HiE-N1 2009/10 - 2013/14 TAK
Intensywna terapia 1800-R3-IT-N1 2014/15 - 2020/21 TAK
Kardiologia 1800-R3-Kardio-N1 2014/15 - 2020/21 TAK
Katastrofy i zagrożenia biologiczne. Monitorowanie zagrożeń w aspekcie medycyny ratunkowej 1800-R3-SP2MBMR-N1 2020/21 - 2020/21 TAK
Katastrofy i zagrożenia biologiczne. Uwarunkowania biologiczne w aspekcie medycznych czynności ratunkowych 1800-R3-SP2UBMCR-N1 2020/21 - 2020/21 TAK
Katastrofy i zagrożenia biologiczne. Uwarunkowania biologiczne w odniesieniu do procedur klinicznych medycyny ratunkowej 1800-R3-SP2USPKMR-N1 2020/21 - 2020/21 TAK
Katastrofy i zagrożenia środowiskowe. Monitorowanie zagrożeń środowiskowych w aspekcie medycyny ratunkowej 1800-R3-SP1MSMR-N1 2018/19 - 2019/20 TAK
Katastrofy i zagrożenia środowiskowe. Uwarunkowania środowiskowe w aspekcie medycznych czynności ratunkowych 1800-R3-SP1USMCR1-N1 2018/19 - 2019/20 TAK
Katastrofy i zagrożenia środowiskowe. Uwarunkowania środowiskowe w odniesieniu do procedur klinicznych medycyny ratunkowej 1800-R3-SP1USPKMR-N1 2018/19 - 2019/20 TAK
Laryngologia 1800-R3-LARY-N1 2021/22 - ... TAK
Medycyna katastrof 1800-R3-MK-N1 2021/22 - ... TAK
Medycyna ratunkowa 1800-R3-MR-N1 2009/10 - 2013/14 TAK
Medycyna sądowa 1800-R3-MS-N1 2009/10 - 2017/18 TAK
Medycyna taktyczna 1800-R3-MT-N1 2021/22 - ... TAK
Medyczne czynności ratunkowe 1800-R3-MCR-N1 2009/10 - 2013/14 TAK
Metodologia badań naukowych 1800-R3-MBN-N1 2009/10 - 2013/14 TAK
Neurologia 1800-R3-Neu-N1 2009/10 - 2020/21 TAK
Neurologia 1800-R3-Neu1-N1 2017/18 - 2017/18 TAK
Oddział chirurgii-praktyka śródroczna 1800-R3-PSOChiru-N1 2021/22 - ... TAK
Oddział chorób wewnętrznych-praktyka śródroczna 1800-R3-PSOChW-N1 2021/22 - ... TAK
Oddział kardiologii-praktyka śródroczna 1800-R3-PSOKardio-N1 2021/22 - ... TAK
Oddział neurologii-praktyka śródroczna 1800-R3-PSONeu-N1 2021/22 - ... TAK
Oddział ortopedyczno-urazowy-praktyka śródroczna 1800-R3-PSOOU-N1 2021/22 - ... TAK
Oddział pediatrii-praktyka śródroczna 1800-R3-PSOPed-N1 2021/22 - ... TAK
Onkologia 1800-R3-ONKO-N1 2021/22 - ... TAK
Pediatria 1800-R3-Ped-N1 2009/10 - 2020/21 TAK
Podstawy laryngologii 1800-R3-PL-N1 2009/10 - 2013/14 TAK
Polityka społeczna i zdrowotna 1800-R3-PSiZ-N1 2009/10 - 2013/14 TAK
Położnictwo i ginekologia 1800-R3-PiG-N1 2009/10 - 2013/14 TAK
Praktyczne przygotowanie do egzaminu zawodowego 1800-R3-PEZ-N1 2017/18 - 2020/21 TAK
Praktyka śródroczna z zakresu procedur klinicznych medycyny ratunkowej 1800-R3-PSPKMR-N1 2014/15 - 2020/21 TAK
Praktyka śródroczna: Szpitalny Oddział Ratunkowy 1800-R3-PŚSOR-N1 2009/10 - 2013/14 TAK
Praktyka w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii-praktyka śródroczna 1800-R3-PSPwOAiIT-N1 2021/22 - ... TAK
Praktyka w SOR-praktyka śródroczna 1800-R3-PSPwSOR-N1 2021/22 - ... TAK
Praktyka w Zespole Ratownictwa Medycznego-praktyka śródroczna 1800-R3-PSwZRM-N1 2021/22 - ... TAK
Praktyka wakacyjna z zakresu medycznych czynności ratunkowych-Szpitalny Oddział Ratunkowy 1800-R3-PWSOR-N1 2020/21 - 2020/21 TAK
Praktyka wakacyjna z zakresu medycznych czynności ratunkowych-zespoły ratownictwa medycznego 1800-R3-PWZRM-N1 2020/21 - 2020/21 TAK
Praktyka wakacyjna z zakresu zadań dysponenta zespołów ratownictwa medycznego 1800-R3-PWZD-N1 2020/21 - 2020/21 TAK
Procedury kliniczne medycyny ratunkowej 1800-R3-PKMR-N1 2018/19 - 2020/21 TAK
Procedury kliniczne medycyny ratunkowej w aspekcie innych dziedzin medycyny. Gastroenterologia i zaburzenia odżywiania 1800-R3-PrKlGiZO-N1 2018/19 - 2020/21 TAK
Procedury kliniczne medycyny ratunkowej w aspekcie innych dziedzin medycyny. Geriatria 1800-R3-PrKlGer-N1 2018/19 - 2020/21 TAK
Procedury kliniczne medycyny ratunkowej w aspekcie innych dziedzin medycyny. Medycyna zapobiegawcza i środowiskowa 1800-R3-PrKlMZS-N1 2018/19 - 2020/21 TAK
Procedury kliniczne medycyny ratunkowej w aspekcie innych dziedzin medycyny. Neurologia 1800-R3-PrKlNeur-N1 2018/19 - 2020/21 TAK
Procedury kliniczne medycyny ratunkowej w aspekcie innych dziedzin medycyny. Ortopedia 1800-R3-PrKlOrt-N1 2018/19 - 2020/21 TAK
Procedury kliniczne medycyny ratunkowej w aspekcie innych dziedzin medycyny. Pielęgniarstwo pediatryczne 1800-R3-PrKlPP-N1 2018/19 - 2020/21 TAK
Procedury kliniczne medycyny ratunkowej w aspekcie innych dziedzin medycyny. Urologia 1800-R3-PrKlUrol-N1 2018/19 - 2020/21 TAK
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna 1800-R3-PZiEZ-N1 2009/10 - 2013/14 TAK
Przedmiot do wyboru 1800-R3-PDW1-N1 2011/12 - 2013/14 TAK
Przygotowanie do egzaminu dyplomowego 1800-R3-PdED-N1 2021/22 - ... TAK
Psychiatria 1800-R3-PSYCH-N1 2014/15 - 2020/21 TAK
Ratownictwo medyczne jako system organizacyjny 1800-R3-RMjSO-N1 2009/10 - 2013/14 TAK
Seminarium dyplomowe 1800-R3-Sem-N1 2009/10 - 2014/15 TAK
Seminarium dyplomowe. Seminarium z zakresu chirurgii z chirurgią onkologiczną 1800-R3-SDzChi-N1 2014/15 - 2017/18 TAK
Seminarium dyplomowe. Seminarium z zakresu chorób wewnętrznych. 1800-R3-SDzCHW-N1 2014/15 - 2017/18 TAK
Seminarium dyplomowe. Seminarium z zakresu intensywnej terapii. 1800-R3-SDzIT-N1 2014/15 - 2017/18 TAK
Seminarium dyplomowe. Seminarium z zakresu kardiologii 1800-R3-SDzK-N1 2014/15 - 2017/18 TAK
Seminarium dyplomowe. Seminarium z zakresu medycyny ratunkowej. 1800-R3-SDzMR-N1 2014/15 - 2017/18 TAK
Seminarium dyplomowe. Seminarium z zakresu medycyny sądowej 1800-R3-SDzMSad-N1 2014/15 - 2017/18 TAK
Seminarium dyplomowe. Seminarium z zakresu medycznych czynności ratunkowych. 1800-R3-SDzMCR-N1 2014/15 - 2017/18 TAK
Seminarium dyplomowe. Seminarium z zakresu neurologii. 1800-R3-SDzN-N1 2014/15 - 2016/17 TAK
Seminarium dyplomowe. Seminarium z zakresu pediatrii. 1800-R3-SDzPed-N1 2014/15 - 2017/18 TAK
Seminarium dyplomowe. Seminarium z zakresu położnictwa, ginekologii i neonatologii 1800-R3-SDzPiG-N1 2014/15 - 2017/18 TAK
Seminarium dyplomowe. Seminarium z zakresu procedur klinicznych medycyny ratunkowej w szpitalnym oddziale ratunkowym 1800-R3-SDzPKMR-N1 2014/15 - 2017/18 TAK
Seminarium dyplomowe. Seminarium z zakresu psychiatrii 1800-R3-SDzP-N1 2014/15 - 2016/17 TAK
Seminarium dyplomowe. Seminarium z zakresu traumatologii narządu ruchu 1800-R3-SDzTNR-N1 2014/15 - 2016/17 TAK
Techniki terapeutyczne w pracy klinicznej medycyny ratunkowej 1800-R3-TTMR-N1 2014/15 - 2017/18 TAK
Traumatologia narządu ruchu 1800-R3-TNR-N1 2009/10 - 2020/21 TAK
Urologia 1800-R3-Urolo-N1 2018/19 - ... TAK
Zajęcia sprawnościowe z elementami ratownictwa specjalistycznego-wysokościowego 1800-R3-ZSzERSW-N1 2021/22 - ... TAK

Wymagania punktowe

Dla tego etapu nigdy nie definiowano wymagań punktowych
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)