Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Fizjoterapia (n2) (KRK) I rok, I semestr, fizjoterapia (n2)

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Fizjoterapia (n2) (KRK) (18520352-KRK)
Etap: I rok, I semestr, fizjoterapia (n2) (18520352-11)
Poprzednie etapy: (brak)
Następne etapy: I rok, II semestr, fizjoterapia (n2)
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: fizjoterapia
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2018/19Z 2018/19L 2019/20Z 2019/20L 2020/21Z Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Aktywność ruchowa adaptacyjna 1800-F1-ARAD-N2 2013/14Z - ... TAK
Anatomia palpacyjna 1800-F1-AnatPal-N2 2019/20Z - ... TAK
Balneoklimatologia 1800-F1-Balneo-N2 2014/15Z - ... TAK
Bioetyka 1800-F1-BIET-N2 2012/13Z - ... TAK
Biologiczne podstawy wysiłku fizycznego 1800-F1-BPWF-N2 2016/17Z - ... TAK
Choroby cywilizacyjne 1800-F1-ChC-N2 2019/20Z - ... TAK
Choroby i dysfunkcje uwarunkowane genetycznie 1800-F1-ChiDUG-N2 2013/14Z - ... TAK
Dydaktyka fizjoterapii 1800-F1-DFIZ-N2 2012/13Z - ... TAK
EBP (Fizjoterapia oparta na faktach) 1800-F1-EBP-N2 2013/14Z - ... TAK
Farmakologia 1800-F1-FARM-N2 2008/09Z - 2012/13Z TAK
Farmakologia w fizjoterapii 1800-F1-FwF-N2 2013/14Z - ... TAK
Filozofia 1800-F1-FIL-N2 2012/13Z - ... TAK
Fizjoterapia w wadach postawy 1800-F1-FwWP-N2 2013/14Z - 2013/14Z TAK
Genetyka 1800-F1-GENE-N2 2007/08Z - 2012/13Z TAK
Historia rehabilitacji 1800-F1-HREH-N2 2014/15Z - ... TAK
Medycyna fizykalna 1800-F1-MF-N2Z 2013/14Z - ... TAK
Medycyna SPA 1800-F1-MSPA-N2 2012/13Z - 2012/13Z TAK
Metodologia badań 1800-F1-MBAD-N2 2012/13Z - 2012/13Z TAK
Metodologia badań naukowych 1800-F1-MBN-N2 2013/14Z - ... TAK
Metody kinezyterapeutyczne w neurorehabilitacji 1800-F1-MKwNeuro-N2Z 2013/14Z - 2013/14Z TAK
Metody kinezyterapeutyczne ze szczególnym uwzględnieniem metod neurorehabilitacji 1800-F1-MKwN-N2Z 2012/13Z - 2012/13Z TAK
Nowoczesne metody fizykalne 1800-F1-NMF-N2Z 2012/13Z - 2012/13Z TAK
Odnowa biologiczna 1800-F1-OB-N2 2013/14Z - 2013/14Z TAK
Organizacja zawodu fizjoterapeuty 1800-F1-OrZF-N2 2019/20Z - ... TAK
Pedagogika specjalna 1800-F1-PESP-N2 2007/08Z - 2013/14Z TAK
Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych 1800-F1-PSWON-N2 2013/14Z - ... TAK
Praktyka śródroczna w lecznictwie ambulatoryjnym 1800-F1-PSLA-N2Z 2013/14Z - ... TAK
Praktyka śródroczna w oddziale rehabilitacji 1800-F1-PSwOR-N2Z 2013/14Z - ... TAK
Przedmiot do wyboru: Fizjoterapia w spastyczności 1800-F1-PDWFwS-N2 2020/21L - ... TAK
Przedmiot do wyboru: Fizjoterapia w wadach postawy 1800-F1-PDWFwWP-N2 2019/20L - ... TAK
Przysposobienie Biblioteczne 1800-F1-BIBL-N2 2007/08Z - ... TAK
Psychologia kliniczna 1800-F1-PKLI-N2 2012/13Z - 2012/13Z TAK
Psychologia kliniczna i psychoterapia 1800-F1-PKiP-N2 2013/14Z - 2013/14Z TAK
Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji 1800-F1-SNIR-N2 2012/13Z - ... TAK
Społeczne problemy niepełnosprawności 1800-F1-SPN-N2 2013/14Z - 2013/14Z TAK

Wymagania punktowe

Dla tego etapu nigdy nie definiowano wymagań punktowych
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)