Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Fizjoterapia (nw1) (KRK) (profil ogólnoakademicki) III rok, fizjoterapia (nw1)

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Fizjoterapia (nw1) (KRK) (profil ogólnoakademicki) (18540252-OG-KRK)
Etap: III rok, fizjoterapia (nw1) (18540252-3)
Poprzednie etapy: II rok, fizjoterapia (nw1)
II rok, IV semestr, fizjoterapia (nw1)
Następne etapy: (brak)
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: fizjoterapia
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: Licencjat z fizjoterapii
Licencjat z fizjoterapii

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2017/18 2018/19 Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Egzamin dyplomowy plus seminarium 1800-F3-Sm-1 2009/10 - 2014/15 TAK
Elementy elektrodiagnostyki i elektrostymulacja 1800-F3-Eeie-1 2009/10 - 2013/14 TAK
Etyka i deontologia lekarska 1800-F3-EiDL-1 2011/12 - 2013/14 TAK
Fizjoterapia kliniczna w chirurgii 1800-F3-FKwCHir-1 2014/15 - ... TAK
Fizjoterapia kliniczna w chorobach naczyń obwodowych 1800-F3-FKwCHNO-1 2017/18 - ... TAK
Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych: fizjoterapia kliniczna w chirurgii 1800-F3-FKwCh-1 2009/10 - 2013/14 TAK
Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych: fizjoterapia kliniczna w ginekologii 1800-F3-FKwGin-1 2009/10 - 2013/14 TAK
Fizjoterapia kliniczna w chorobach narządów wewnętrznych: fizjoterapia kliniczna w pediatrii 1800-F3-FKwPed-1 2009/10 - 2013/14 TAK
Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych: fizjoterapia kliniczna w chorobach metabolicznych 1800-F3-FKwChM-1 2009/10 - 2013/14 TAK
Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych: fizjoterapia kliniczna w geriatrii 1800-F3-FKwG-1 2009/10 - 2013/14 TAK
Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych: fizjoterapia kliniczna w kardiologii 1800-F3-FKwK-1 2009/10 - 2013/14 TAK
Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych: fizjoterapia kliniczna w onkologii i medycynie paliatywnej 1800-F3-FKwOiMP-1 2009/10 - 2013/14 TAK
Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych: fizjoterapia kliniczna w pulmonologii 1800-F3-FKwP-1 2009/10 - 2013/14 TAK
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu: fizjoterapia kliniczna w chorobach ortopedycznych i traumatologii 1800-F3-FKwChOiT-1 2009/10 - 2013/14 TAK
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu: fizjoterapia kliniczna w neurologii dziecięcej 1800-F3-FKwND-1 2009/10 - 2013/14 TAK
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu: fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurochirurgii 1800-F3-FKwNiN-1 2009/10 - 2013/14 TAK
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu: fizjoterapia kliniczna w reumatologii 1800-F3-FKwR-1 2009/10 - 2013/14 TAK
Fizjoterapia kliniczna w geriatrii 1800-F3-FKG-1 2014/15 - ... TAK
Fizjoterapia kliniczna w ginekologii i położnictwie 1800-F3-FKwGiPo-1 2014/15 - 2015/16 TAK
Fizjoterapia kliniczna w kardiologii 1800-F3-FKK-1 2014/15 - ... TAK
Fizjoterapia kliniczna w neurochirurgii 1800-F3-FKwN-1 2014/15 - ... TAK
Fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurologii rozwojowej 1800-F3-FKNiNR-1 2014/15 - ... TAK
Fizjoterapia kliniczna w onkologii i medycynie paliatywnej 1800-F3-FKOiMP-1 2014/15 - ... TAK
Fizjoterapia kliniczna w ortopedii i traumatologii 1800-F3-FKwOT-1 2014/15 - ... TAK
Fizjoterapia kliniczna w pediatrii 1800-F3-FKwPe-1 2014/15 - ... TAK
Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii 1800-F3-FKwPs-1 2014/15 - ... TAK
Fizjoterapia kliniczna w pulmonologii 1800-F3-FKPul-1 2018/19 - ... TAK
Fizjoterapia kliniczna w reumatologii 1800-F3-FKR-1 2014/15 - ... TAK
Masaż sportowy 1800-F3-MS-1 2018/19 - ... TAK
Metody diagnostyczne w sporcie: metody kinezyterapeutyczne 1800-F3-MDwSK-1 2018/19 - ... TAK
Podstawy terapii tkanek miękkich w dysfunkcjach narządu ruchu 1800-F3-PTTMwDNR-1 2009/10 - 2013/14 TAK
Praktyka śródroczna w pracowni fizykoterapii 1800-F3-PswPF-1 2010/11 - 2014/15 TAK
Praktyka śródroczna w pracowni fizykoterapii 1800-F3-PswPF-1 2018/19 - ... TAK
Praktyka śródroczna w pracowni kinezyterapii 1800-F3-PSwPK-1 2009/10 - 2014/15 TAK
Praktyka śródroczna w pracowni kinezyterapii 1800-F3-PSwPK-1 2018/19 - ... TAK
Praktyka śródroczna: Praktyka w zakresie chorób wewnętrznych 1800-F3-PswCHW-1 2010/11 - ... TAK
Praktyka śródroczna: Praktyka w zakresie Intensywnej Terapii 1800-F3-PswIT-1 2010/11 - ... TAK
Praktyka śródroczna: Praktyka w zakresie Kardiologii 1800-F3-PSwK-1 2010/11 - ... TAK
Praktyka śródroczna: praktyka w zakresie Neurochirurgii 1800-F3-PSwzN-1 2014/15 - ... TAK
Praktyka śródroczna: Praktyka w zakresie Neurochirurgii i Neurotraumatologii 1800-F3-PswN-1 2010/11 - 2013/14 TAK
Praktyka śródroczna: Praktyka w zakresie Rehabilitacji 1800-F3-PswR-1 2010/11 - ... TAK
Praktyka śródroczna: Praktyka w zakresie Reumatologii 1800-F3-PswRe-1 2010/11 - ... TAK
Psychologia sportu 1800-F3-PS-1 2018/19 - ... TAK
Rehabilitacja neurologiczna 1800-F3-RN-1 2011/12 - 2013/14 TAK
Rehabilitacja neurologiczna 1800-F3-RN-1 2018/19 - ... TAK
Techniki neuromobilizacyjne 1800-F3-TN-1 2018/19 - ... TAK

Wymagania punktowe

Dla tego etapu nigdy nie definiowano wymagań punktowych
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)