Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (s1) (KRK) I rok, I semestr, dziennikarstwo i komunikacja społeczna (s1), sp. branding i public relations

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (s1) (KRK) (24510267-KRK)
Etap: I rok, I semestr, dziennikarstwo i komunikacja społeczna (s1), sp. branding i public relations (24510267-1-PR)
Poprzednie etapy: (brak)
Następne etapy: II rok, dziennikarstwo i komunikacja społeczna (s1), sp. branding i public relations
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2017/18 2017/18Z 2017/18L 2018/19 2018/19Z 2018/19L 2019/20 2019/20Z 2019/20L 2020/21 2020/21Z 2020/21L 2021/22 2021/22Z 2021/22L 2022/23 2022/23Z 2022/23L Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Creative writting 2401-D-S1-1-CW 2020/21 - ... TAK
Edytorstwo tekstów 2401-D-S1-1-ET 2019/20 - ... TAK
Edytorstwo tekstów 2051-DZ-S1-1-ET 2018/19 - 2018/19 TAK
Elementy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii (szkolenie ogólne) 9001-eBHP 2019/20 - ... TAK
Emisja głosu 2401-D-S1-1-EG 2019/20 - ...

TAK
Etyka dziennikarska 2401-D-S1-1-ED 2019/20 - ... TAK
Filozofia 2401-D-S1-1-F 2020/21 - ... TAK
Gatunki dziennikarskie 2401-D-S1-1-GD 2019/20 - ...

TAK
Historia mediów 2051-DZ-S1-1-HM 2018/19 - 2018/19 TAK
Historia mediów 1 2401-D-S1-1Z-HM 2019/20 - ... TAK
Historia mediów 2 2401-D-s1-1-HM 2019/20 - ...

TAK
Językowe techniki 2401-D-S1-1-BPR-JT 2020/21 - ...

TAK
Kompetencje medialne 2401-D-S1-1-MK 2019/20 - ... TAK
Komunikacja wizualna 2051-DZ-S1-1-BR-KW 2018/19 - 2018/19 TAK
Komunikacja wizualna 2401-D-S1-1-BPR-KW 2019/20 - ...

TAK
Komunikacja wizualna II 2401-D-s1-1-BPR-KWII 2019/20 - 2019/20 TAK
Komunikowanie interpersonalne 2051-DZ-S1-1-BR-KI 2018/19 - 2018/19 TAK
Komunikowanie interpersonalne 2401-D-S1-BPR-1-KI 2019/20 - 2019/20 TAK
Kultura języka 2401-D-S1-1-KJ 2019/20 - ...

TAK
Kultura języka 2051-DZ-S1-1-KJ 2018/19 - 2018/19 TAK
Nauka o komunikowaniu 2051-DZ-S1-1-NoK 2018/19 - 2018/19 TAK
Nauka o komunikowaniu 2401-D-S1-1-NoK 2019/20 - ... TAK
Nowoczesne technologie pracy umysłowej 2401-D-S1-1-NTPU 2019/20 - 2019/20 TAK
Nowoczesne technologie w pracy umysłowej 2051-DZ-S1-1-NTPU 2018/19 - 2018/19 TAK
PR i zarządzanie reputacją 2401-D-S1-1-BPR-PR 2020/21 - ... TAK
Prawo mediów i autorskie 2401-D-s1-1-PMPA 2019/20 - ... TAK
Prezentacje i wystąpienia publiczne 2401-D-S1-1-PWP 2020/21 - ...

TAK
Prezentacje i wystąpienia publiczne 2401-D-s1-1-BPR-PR 2019/20 - 2019/20 TAK
Retoryka i erystyka 2401-D-S1-1-RiE 2019/20 - ...

TAK
Socjologia 2401-D-S1-1-S 2020/21 - ...

TAK
Stylistyka praktyczna 2401-D-S1-1-SP 2019/20 - ...

TAK
Teoria i narzędzia PR 2051-DZ-S1-1-BR-TPR 2018/19 - 2018/19 TAK
Teoria i narzędzia PR 2401-D-S1-BPR-1-TiNP 2019/20 - 2019/20 TAK

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - European Credit Transfer System 2019/20 - ... 60.00 60.00
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)