Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (s2) (KRK) I rok, dziennikarstwo i komunikacja społeczna (s2), sp. dziennikarstwo i nowe media

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (s2) (KRK) (24510367-KRK)
Etap: I rok, dziennikarstwo i komunikacja społeczna (s2), sp. dziennikarstwo i nowe media (24510367-1-NM)
Poprzednie etapy: (brak)
Następne etapy: II rok, dziennikarstwo i komunikacja społeczna (s2), sp. dziennikarstwo i nowe media
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: (brak)
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2017/18 2017/18Z 2017/18L 2018/19 2018/19Z 2018/19L 2019/20 2019/20Z 2019/20L 2020/21 2020/21Z 2020/21L 2021/22 2021/22Z 2021/22L 2022/23 2022/23Z 2022/23L Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Dziennikarstwo wobec nowych mediów 2051-DZ-S2-1-NM-DwNM 2018/19 - 2018/19 TAK
Elementy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii (szkolenie ogólne) 9001-eBHP 2019/20 - ... TAK
Filozofia dialogu i komunikacji 2401-D-S2-1-FD 2019/20 - ...

TAK
Gatunki i formaty medialne w internecie 2401-D-S2-1-DNM-GFMI 2019/20 - ... TAK
Główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI wieku 2051-DZ-S2-1-GNK 2018/19 - 2018/19 TAK
Język mediów 2401-D-S2-1-DNM-JM 2019/20 - ... TAK
Język w komunikacji internetowej 2051-DZ-S2-1-NM-JKI 2018/19 - 2018/19 TAK
Kultura popularna 2401-D-S2-1-KP 2019/20 - ...

TAK
Media lokalne i środowiskowe 2401-D-S2-1-MLS 2019/20 - ...

TAK
Metody badań medioznawczych 2401-D-S2-1-MBM 2019/20 - ... TAK
Metody badań medioznawczych 2051-DZ-S2-1-MBM 2018/19 - 2018/19 TAK
Ochrona praw autorskich w internecie 2051-DZ-S2-1-OPA 2018/19 - 2018/19 TAK
Ochrona własności intelektualnej 2401-D-S2-1-OWI 2020/21 - ... TAK
Prawo autorskie 2401-D-S2-1-PA 2019/20 - 2019/20 TAK
Projekty graficzne w nowych mediach 2401-D-S2-1-DNM-PG 2019/20 - ...

TAK
Seminarium magisterskie 2401-D-S2-1-SML 2019/20 - ... TAK
Seminarium magisterskie I r. 2051-DZ-S2-1-SMz 2018/19 - 2018/19 TAK
Teorie komunikacji i mediów 2401-D-S2-1-TKiM 2019/20 - ... TAK
Współczesne społeczeństwo polskie 2401-D-S2-1-WSP 2019/20 - ...

TAK

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - European Credit Transfer System 4100-ALL - Zajęcia z języków obcych oferowane przez SPNJO 2019/20 - ... 3.00 3.00
ECTS - European Credit Transfer System 2019/20 - ... 60.00 60.00
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)