Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Filologia polska (s1) (KRK) I rok, filologia polska (s1), sp. edytorsko-wydawnicza

Informacje o etapie studiów

Program studiów: Filologia polska (s1) (KRK) (25510206-KRK)
Etap: I rok, filologia polska (s1), sp. edytorsko-wydawnicza (25510206-1-EW)
Poprzednie etapy: (brak)
Następne etapy: II rok, filologia polska (s1), sp. edytorsko-wydawnicza
Kierunki, specjalności i specjalizacje nauczane w ramach zajęć tego etapu Kierunki: filologia polska
Certyfikaty możliwe do uzyskania po pomyślnym zakończeniu etapu Certyfikaty: (brak danych)

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres Wymagania przedmiotowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. 2017/18 2017/18Z 2017/18L 2018/19 2018/19Z 2018/19L 2019/20 2019/20Z 2019/20L 2020/21 2020/21Z 2020/21L 2021/22 2021/22Z 2021/22L 2022/23 2022/23Z 2022/23L Wymagany do warunku Jeśli TAK, to oznacza to, że bez zaliczenia tego przedmiotu nie jest możliwe nawet warunkowe zaliczenia etapu.
Edycja źródeł i tekstów literackich 2506-s1POL1Z-EZITL 2019/20 - ... TAK
Elementy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii (szkolenie ogólne) 9001-eBHP 2019/20 - ... TAK
Gramatyka historyczna języka polskiego 2506-s1POL1L-GHJP 2019/20 - ... TAK
Gramatyka opisowa języka polskiego 2506-s1POL1L-GOJP-K 2019/20 - ... TAK
Gramatyka opisowa języka polskiego 2506-s1POL1L-GOJP-W 2019/20 - ... TAK
Gramatyka opisowa języka polskiego 2506-s1POL1Z-GOJP 2019/20 - ... TAK
Historia literatury polskiej - literatura dawna 2506-s1POL1L-HLPLD-K 2019/20 - 2020/21 TAK
Historia literatury polskiej - literatura dawna 2506-s1POL1L-HLPLD-W 2019/20 - 2020/21 TAK
Historia literatury polskiej – literatura oświecenia 2506-s1POL1L-HLPLO-K 2021/22 - ... TAK
Historia literatury polskiej – literatura oświecenia 2506-s1POL1L-HLPLO-W 2021/22 - ... TAK
Historia literatury polskiej – literatura staropolska 2506-s1POL1Z-HLPLS-K 2021/22 - ... TAK
Historia literatury polskiej – literatura staropolska 2506-s1POL1Z-HLPLS-W 2021/22 - ... TAK
Historia pisma, książki i typografii 2506-s1POL1Z-HPKIT 2019/20 - ... TAK
Język łaciński 2506-s1POL1L-LAC 2019/20 - ... TAK
Język łaciński 2506-s1POL1Z-LAC 2019/20 - ... TAK
Komputerowe opracowanie tekstu 2506-s1POL1Z-KOTS 2019/20 - ... TAK
Nauki pomocnicze historii literatury 2506-s1POL1Z-NPHL 2019/20 - ... TAK
Podstawowe zagadnienia z dziedziny tekstologii i edytorstwa 2506-s1POL1Z-PZZDTE 2019/20 - ... TAK
Poetyka dzieła literackiego 2506-s1POL1L-PDL 2019/20 - ... TAK
Redakcja tekstów 2506-s1POL1L-RTE 2019/20 - ... TAK
Wprowadzenie do językoznawstwa diachronicznego 2506-s1POL1Z-WDJD 2019/20 - ... TAK
Zarys historii edytorstwa naukowego 2506-s1POL1L-ZHEN 2019/20 - ... TAK

Wymagania punktowe

Typ punktów Grupa przedmiotów Okres Wymagania punktowe mogą się zmieniać w czasie. Jeśli w tej kolumnie znajdzie się przedział dat (a właściwie przedział cykli dydaktycznych), to oznacza to, że dany wiersz jest aktualny tylko w danym przedziale dat. Przedział może być jednostronnie otwarty. Liczba wymagana do
zaliczenia warunkowego
Liczba wymagana do
zaliczenia pełnego
ECTS - European Credit Transfer System 2019/20 - ... 60.00 60.00
ECTS - European Credit Transfer System 25510206-ZWHF-11-s1 - Zajęcia do wyboru z historii filozofii 2019/20 - 2020/21 2.00 2.00
ECTS - European Credit Transfer System 25510206-ZWHP-11-s1 - Zajęcia do wyboru z historii Polski 2019/20 - 2020/21 2.00 2.00
ECTS - European Credit Transfer System 25510206-ZWHP-12-s1 - Zajęcia do wyboru z historii Polski 2021/22 - ... 2.00 2.00
ECTS - European Credit Transfer System 25510206-ZWHF-12-s1 - Zajęcia do wyboru z historii filozofii 2021/22 - ... 2.00 2.00
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)