Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
programy studiów - pomoc

Bezpieczeństwo wewnętrzne (n1) (KRK)
I rok, bezpieczeństwo wewnętrzne (n1)

Informacje o etapie studiów

  Program studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne (n1) (KRK) (27520277-KRK)
  Etap: I rok, bezpieczeństwo wewnętrzne (n1) (27520277-1)
  Poprzednie etapy: (brak)
  Następne etapy: II rok, bezpieczeństwo wewnętrzne (n1)
Kierunki: bezpieczeństwo wewnętrzne
Certyfikaty: (brak danych)
Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

Przedmioty obowiązkowe

Przedmiot Okres 2017/18 2017/18Z 2017/18L 2018/19 2018/19Z 2019/20 2019/20Z 2019/20L 2020/21 2020/21Z Wymagany do warunku
Administracja publiczna 2752-BW-N1-1-AP 2014/15 - ... TAK
Bezpieczeństwo energetyczne 2752-BW-N1-1-BE 2019/20 - ... TAK
Bezpieczeństwo państwa 2752-BW-N1-1-BP 2010/11 - 2012/13 TAK
Bezpieczeństwo państwa 2752-BW-N1-1-BP 2013/14 - 2013/14 TAK
Bezpieczeństwo państwa 2752-BW-N1-1-BP 2018/19 - ... TAK
Bezpieczeństwo społeczeństw lokalnych 2752-BW-N1-3-BSL 2010/11 - 2012/13 TAK
Bezpieczeństwo społeczne 2752-BW-N1-1-BS 2010/11 - 2012/13 TAK
Bezpieczeństwo społeczne 2752-BW-N1-1-BS 2014/15 - ... TAK
Brytyjskie siły policyjne 2052-BW-N1-MON-BSP 2014/15 - 2014/15 TAK
Ekonomia 2052-BW-N1-1-E 2010/11 - 2012/13 TAK
Elementy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii (szkolenie ogólne) 9001-eBHP 2018/19 - ... TAK
Etyka zawodowa funkcjonariuszy publicznych 2752-BW-N1-2-EZFP 2010/11 - 2013/14 TAK
Etykieta i dobre maniery w biznesie 2752-BW-WOU-EDM 2019/20 - ... TAK
Filozofia 2052-BW-N1-1-F 2010/11 - 2018/19 TAK
Filozofia człowieka 2752-BW-N1-1-FC 2019/20 - ... TAK
Główne konflikty współczesnego świata 2752-BW-N1-1-GKWS 2013/14 - ... TAK
Historia konfliktów społecznych XX i XXI wieku 2052-BW-N1-1-HKS 2010/11 - 2012/13 TAK
Historia konfliktów społecznych XX i XXI wieku 2052-BW-N1-1-HKS 2013/14 - 2018/19 TAK
Historia polityczna Polski XX i XXI w. 2752-BW-N1-1-HP 2019/20 - ... TAK
Historia polityczna Polski XX w. 2052-BW-N1-1-HPXX 2018/19 - 2018/19 TAK
Konflikty społeczne XX i XXI wieku 2752-BW-N1-1-KS 2019/20 - ... TAK
Logika 2752-BW-N1-1-L 2010/11 - 2013/14 TAK
Logika 2752-BW-N1-1-L 2018/19 - ... TAK
Międzynarodowa ochrona praw człowieka 2752-BW-N1-1-MOPC 2018/19 - ... TAK
Najnowsza historia Polski 2052-BW-N1-1-NHP 2010/11 - 2012/13 TAK
Otwarte źródła informacji bezpieczeństwa wewnętrznego 2752-BW-N1-1-OZI 2019/20 - ... TAK
Podstawy psychologii 2052-BW-N1-1-PP 2018/19 - 2018/19 TAK
Podstawy statystyki i demografii 2752-BW-N1-1-PSiD 2010/11 - 2010/11 TAK
Podstawy statystyki i demografii 2752-BW-N1-1-PSiD 2011/12 - 2012/13 TAK
Podstawy statystyki i demografii 2752-BW-N1-1-PSiD 2018/19 - ... TAK
Podstawy wiedzy o gospodarce 2752-BW-N1-1-PWG 2019/20 - ... TAK
Psychologia społeczna 2752-BW-N1-1-PS 2019/20 - ... TAK
Siły policyjne w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych 2752-BW-KON-SPWB 2019/20 - ... TAK
Socjologia ogólna 2752-BW-N1-1-SO 2010/11 - 2012/13 TAK
Socjologia ogólna 2752-BW-N1-1-SO 2018/19 - ... TAK
System polityczny RP 2052-BW-N1-1-SPRPL 2010/11 - 2012/13 TAK
System polityczny RP 2752-BW-N1-1-SPRP 2010/11 - 2012/13 TAK
System polityczny RP 2752-BW-N1-1-SPRP 2018/19 - ... TAK
Współczesne stosunki międzynarodowe 2752-BW-N1-1-WSM 2010/11 - 2012/13 TAK
Współczesne stosunki międzynarodowe 2752-BW-N1-1-WSM 2018/19 - ... TAK
Wstęp do nauki o bezpieczeństwie wewnętrznym 2752-BW-N1-1-WNBW 2018/19 - ... TAK
Wstęp do nauki o państwie i prawie 2752-BW-N1-1-WNPP 2010/11 - 2012/13 TAK
Wstęp do nauki o państwie i prawie 2752-BW-N1-1-WNPP 2013/14 - 2013/14 TAK
Wstęp do nauki o państwie i prawie 2752-BW-N1-1-WNPP 2018/19 - ... TAK
Wybrane problemy bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej 2752-BW-MON-WPBE 2019/20 - ... TAK
Wybrane zagadnienia z zakresu własności intelektualnej 2052-BW-N1-1-WZZWI 2010/11 - 2012/13 TAK

Wymagania punktowe

Dla tego etapu nigdy nie definiowano wymagań punktowych